Atatürk ” gökten indiği sanılan kitaplar “

gökten indiği sanılan kitapların dogmaları Atatürk

.Arkadaşlar video telif hakkı bahanesi ile siliniyor bu yüzden movshare‘ye eklendi.

Atatürk Meclis kürsüsünde “gökten indiği zannedilen kitapların dogmaları” diyerek İslam aleyhinde konuşuyor

Bu videoyu  bilmeyeniniz izlemeyeniniz kalmamıştır.Can Dündar’ın MUSTAFA filmi olmasaydı belkide hiç gün yüzüne çıkmayacaktı.Baykal’ın ve Kemalist çevrenin neden Can Dündar’ı Mustafa belgeselinden dolayı kıyasıya eleştirdiğini anlamak için bu sözleri Mustafa Kemal’in ağzından işitmek kafi.Yıllarca sunulan Mustafa Kemal rol modeli ve tabusu bizzat kendi ağzıyla yıkılmış oluyor.Mustafa Kemal halkının %99’u müslüman olan ve islam ümmetinin halifesinin yurdunda toprağında  kesin bir zafer ilan ediyordu ,neydi o zafer?

O sözleri bir kez daha hatırlayalım ;

adsız

“Bizim devlet idaresinde ki ana programımız CHP programıdır,bunun kapsadığı prensipler idarede siyasette bizi aydınlatıcı ana hatlardır,fakat bu prensipleri gökten indiği sanılan kitapların dogmalarıyla asla bir tutmamalıdır,biz ilhamlarımızı gökten ve gaipden değil doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz.”

 

Bu sözlerden sonra müslüman ve Allah’ı ve kitabı Kur’ana ve onun son peygamberine inanan bir kimse için yapacak tek şey kalıyor.

Mustafa Kemal’in DİN hakkında ki islam hakkında ki diğer görüşleri ve sözleri ;

 • “Türk milleti birçok asırlar,bir kelimesinin manasını bilmediği halde Kuran’ı ezberlemekten beyni sulanmış hafızlara döndü”

 • “Türkler, Arapların dinini kabul etmeden evvel büyük bir millet idi. Arapların dinini kabul ettikten sonra millî rabıtalarını gevşetti,millî hislerini uyuşturdu.”

 • “Bu Arap fikri, ümmet kelimesi ile ifade olundu. Muhammed’in dinini kabul edenler, kendilerini unutmaya, hayatlarını Allah kelimesinin, her yerde yükseltilmesine hasretmeye mecburdurlar”

 • “Arkadaşlar, efendiler ve ey millet, iyi biliniz ki, Türkiye Cumhuriyeti şeyhler, dervişler, müritler, meczuplar memleketi olamaz”
 • “Türk ulusunun yürümekte olduğu ilerleme ve uygarlık yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale, pozitif bilimdir.”
 • - Kaynak: ATATÜRK, 1933, 10.Yıl Nutku, Söylev ve Demeçleri
 • “Ben size manevi miras olarak hiçbir ayet, hiçbir dogma, hiçbir donmuş ve kalıplaşmış kural bırakmıyorum. Benim manevi mirasım bilim ve akıldır. Zaman süratle ilerliyor, milletlerin, cemiyetlerin, fertlerin saadet ve bedbahtlık telâkkileri bile değişiyor. Böyle bir dünyada, asla değişmeyecek hükümler getirdiğini iddia etmek, aklın ve ilmin gelişimini inkâr etmek olur.”
 • - Kaynak: ATATÜRK, 1933, Milli Eğitim Bakanı Dr.Reşit Galip’e hitaben, İsmet Giritli, Kemalist Devrim ve İdeolojisi
 • “Muhammed’in koyduğu esasların toplu olduğu kitaba Kur’an denir. İslam ananesinde bu ayetlerin Muhammed’e Cebrail adında bir melek vasıtasıyla Allah tarafından vahiy, yani ilham edildiği kabul olunur. Muhammed birdenbire Allah’ın Resulüyüm diyerek ortaya çıkmamıştır. O, Arapların ahlak ve adetlerinin pek fena ve iptidai ve islaha muhtaç olduğunu anlamış, bunları islah için tenha yerlere çekilerek senelerce düşünmüş ve yıllarca tefekkürden sonra kendisinde vahiy ve ilham fikri doğmuştur.”  
 • - Kaynak: ATATÜRK, 1931, Lise için yazdığı Tarih kitabı
 • “Evet Karabekir, Arapoğlu’nun yavelerini (uydurmalarını) Türk oğullarına öğretmek için Kuran’ı Türkçe’ye tercüme ettireceğim ve böylece de okutturacağım, ta ki budalalık edip de aldanmakta devam etmesinler.”
 • - Kaynak: ATATÜRK, Kazım Karabekir, Paşaların Kavgası
 • “Bizi yanlış yola sevk eden habisler (alçaklar), biliniz ki çok kere din perdesine bürünmüşlerdir.”
 • - Kaynak: ATATÜRK, 1923, Adana Nutku, Söylev ve Demeçleri
 • “Arabistan’ın muhtelif yerlerinde insan heykellerinden ve nebat resim ve suretlerinden ibaret ağaçtan ve taştan putların muhafazasına mahsup yerler vardı. Muhammed’in neş’et etmiş olduğu Mekke’de ki Kabe denilen mabet bu yerlerin en büyüklerinden idi. İbrahim oğlu İsmail ile birlikte Kabe’yi bina etmişlerdi. Cebrail kendilerine o zaman beyaz ve mücella olan Haceriesvedi getirmişti, bu taş sonradan günahkarların ellerini sürmelerinden dolayı kararmıştı. Bunların hepsi, bittabi sonradan uydurulmuş masallardır.”
 • - Kaynak: ATATÜRK, 1931, Lise için yazdığı Tarih kitabı
 •  ”Medineniler ile Mekkeliler arasında derin bir düşmanlık ta vardı. Muhammet te Mekke’den kalkıp Medine’ye kaçtı. Buna Hicret denildi.”
 • - Kaynak: ATATÜRK, 1931, Lise için yazdığı Tarih kitabı
 • “Din dediği şey, bilinmeyen inanç dizgelerine ve gizle karışık emellere kör bağlılıktan başka bir şey değildir. Tarih bize öğretir ki, bütün dinler, milletlerin cehaletlerinin yardımıyla, utanmaksızın Tanrı tarafından gönderildiğini söyleyen adamlar tarafından tesis olunmuştur. Tüm dönemlerde toplumun kutsallaştırdığı boş düşüncelerden tehlikesizce sıyrılmak imkansızdır.”
 • - Kaynak: ATATÜRK, 1931, Lise için yazdığı Medeni Bilgiler kitabı
 • “Tabiatın herşeyden büyük ve herşey olduğu anlaşıldıkça tabiatın çocuğu olan insan kendinin de büyüklüğünü ve haysiyetini anlamaya başladı.”
 • - Kaynak: ATATÜRK, 1931, Lise için yazdığı Medeni Bilgiler kitabı
 1. riqqer
  Mart 10, 2015, 7:06 am

  ataturkun dini gorusleri hakkinda bir sey soyleyemem ne oldugunu ancak Allah bilir ama dediklerinizde zerre kadar yalan ve iftira varsa gunahi sizin boynunuza hadi eyvallah

 2. phil
  Şubat 11, 2015, 1:56 pm

  KARŞI DEVRİM, ŞAPKA GİYMEDİK ŞARAP İÇMEDİK : Bu ne demek hiç bir sey. Ataturkçuluk bu degildir.Peki nedir : BILIMDIR, ILIMDIR. AKILLIKTIR. O Her zaman soylemistir o hiç bir zaman bir manevi bir din kitabi birakmamistir o hiç bir zaman kendisini hiç bir yuce ile kiyaslamamistir o sadece bir devlet birakmistir. EGER Turkçe okumayi ve anlamayi ogrenirseniz bunu anlarsiniz

  Türk ulusunun yürümekte olduğu ilerleme ve uygarlık yolunda elinde ve kafasında tuttuğu meşale, pozitif bilimdir.
  NE KADAR GUZEL BIR CUMLE
  BIR TANEDE ben soyluyorum : la ilaha illa allah mohammed rassoul allah.
  ve geri kalani seyhidir, imamidir, muftusudur, hele bir de AKPlisidir, kendisini halife edendir bilmem nedir hiçbirisi beni ilgilendirmez.
  Ataturk sunu gostermistir: Din ile devlet ayni sekilde yurumez

 3. Ocak 7, 2015, 4:10 pm

  atatürk’ten derin bir din alimi olmasını beklemeyin. bunlar ayrı branşlardır. sonuçta o önder olmuş kazancıyla zararıyla taşın altına elini koymuş bir adamdır. insanları bir amaç etrafın da toplamıştır. hataları mutlaka olmuştur. Allah’a gidecek ve hesabını herkes gibi verecektir. onun dininin eksikliği, içinde doğmak durumunda kalmış olduğu alimler ve toplumdur. din adına yapılan şeyler o kadar saçmadır ki onun da tepesini attırmış olmalı. biz bu gün din adına çok şey okuyor ve isyan ediyoruz. bunlara inananlara ne demeli. eleştiride dürüst ve terbiyeli olacaksınız. onların sağladığı ortam da onlara küfür etmek ahlaklı olmasa gerek. o günkü ortamlara girmeden o günün durumunu anlayamaz ve açıklayamazsınız. o günleri açıklamak için kokusuna kadar çok gerçekçi bir simülatör yapmanız gerekli. maalesef beyler bizde o bilgi, beceri, felsefe, bilim, niyet yok, geçin bunları. samimi olun. kötülüğe samimiyet bile kötü davanızı kazandırır. Kur’an’ı hala anlamaktan çok uzak bu millet. bir kere hiç bir şeyine samimi değil. namaz da okuduğu surede ne dediğinden haberi yok, Kur’an’a samimi değil. anlamıyor. anlamaya takmamış kafasını, okumaya takmış. gırtlağından ne aşağıya ne yukarıya gidiyor okuduğu sure. evliya bozmaları her yeri tutmuşlar. evliya nedir? Allah kime evliya der. atatürk’ün yapmadığı hatalar ona fatura edilmiş. tarihlere bakınca çıkıyor ortaya. dikkat ettim el yazıların da ı harfi geçen yerlere i ile yazılı mesela: kısım, kisim diye yazılmış. buralardan pis kokular geliyor. ingilizce klavyeyle yazmadı her halde el yazısını? daha çok şaibeli işler var. yapılan iyi işler için Allah razı olsun. http://kalplerdekivahiy.blogspot.com.tr/

 4. Ali
  Kasım 27, 2014, 2:41 pm

  Her zaman bu site sahipleri gibi, Türkiye mize fitne yığan yahudi kırma döllerinin fitnesine gelmiş insanlar Türkiye nin değerlerine dil uzatarak birlikteliği bozmak isteyeceklerdir. Bu yazıyı yazan site sahibini bulup def etmeyen bu siteleri kapatmayan devlet, kasıtlı kapatmazsa huzursuzluğa izin vermiş olur. Çünkü bu tür yazıları paylaşanlar vatan haini ve bu vatanı huzursuzluğa boğmak isteyen, kafası secdeye yatıyor diye kendini müslüman zanneden hainlerdir.

 5. Mehmet
  Kasım 12, 2014, 9:27 am

  Hz.Muhammed’in bir avuç imanlı Müslümanla mahşer gibi kalabalık ve alabildiğine zengin Kureyş ordusuna karşı Bedir meydan muharebesinde kazandığı zafer, fani insanların karı değildir, O’nun Peygamberliğinin en kuvvetli delili işte bu savaştır.
  (Atatürk ve Din Eğitimi, Ahmet Gürbaş, Diyanet İşleri Başkanlığı Yayınları, s.28)

  “Büyük bir inkılap yaratan Hazreti Muhammed’e karşı beslenilen sevgi, ancak onun ortaya koyduğu fikirleri, esasları korumakla tecelli edebilir.”
  (Şemsettin Günaltay, Ülkü Dergisi, sayı 100, s. 4)

  İslam dinini iyi anlayan ve İslam peygamberinin büyüklüğüne, eşsizliğine hayran olan, O’na iftira edilmesine razı olmayan ve izin vermeyen Atatürk’ün dinimize ve peygamberimize karşı olmadığını, Atatürk’ün sadece ve sadece yanlış ve batıl inanışlar ile dinin istismarına karşı olduğunun anlaşılması gerekmektedir.

 6. kazım GÜREL
  Ekim 22, 2014, 11:14 am

  — 1. IDDIA:

  Bu video montaj.

  — CEVABIMIZ:

  Görüntülerin montaj olması düşünülemez. Çünkü bu sözler Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde söylenmiştir, dolayısıyla tutanaklara geçmiştir. Meclis zabıtlarına bakılırsa, video da söylenen sözlerin aynısı zabıtlarda da görülebilir:

  Kaynak için bakınız;

  “M. Kemal Atatürk TBMM Zabıt Ceridesi, cild 20, Içtima 1, 1.11.1937, sayfa 3. Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi”

  *

  Resimleri orjinal boyutunda görmek için üzerlerine tıklayınız

  M. Kemal Atatürk’ün Meclis’te yaptığı söz konusu konuşmasının Meclis tutanağı

  ***

  ********************

  — 2. IDDIA:

  Atatürk, din adına uydurulmuş kıtapları kastediyor.

  — CEVABIMIZ:

  Bu iddia tamamen geçersizdir, çünkü din adına uydurulmuş kitapların “gökten indiğini” kimse iddia etmiyor. Ayrıca M. Kemal, “biz, ilhamlarımızı gökten ve gaipten değil, doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz” derken, açıkça “Gökten inen”i, yani Kur’an’ı hedef almıştır. Bunun başka bir açıklaması yok.

  ********************

  — 3. IDDIA:

  Kuran; “Kitap” olarak “birden” inmediğine göre, Atatürk’ün kastettiği Kuran değildir.

  — CEVABIMIZ:

  Kuran’ın “birden” bir “kitap” halinde indirilmesi ile 23 yılda peyder pey indirilmesi arasında bu açıdan bir fark yoktur. Burada kavramlar üzerinden tartışma yapmıyoruz… Şayet öyle olsaydı, bir yazarın; “ben bir kitap yazdım” demesi mümkün olmazdı. Zira yazar önce sayfalara yazmıştır, akabinde bir takım işlemlerden geçtikten sonra matbaada basılır, ciltlenir vs.

  Bir yazarın, “ben sayfalar yazdım” sonra “onları kitap halinde sattık” dediği duyulmuş mudur? Biraz ciddi olmakta fayda var.

  Bu söylediklerimizi Kuran-ı Kerim de teyid etmektedir:

  Ankebut Suresi
  47 – “(Resulüm!) İşte sana (önceki kitapları tasdik eden) bu kitabı indirdik. Onun için, kendilerine kitap verdiklerimiz ona iman ediyorlar. Şunlardan da ona iman eden nice kimseler vardır. Ayetlerimizi ancak kâfirler bile bile inkâr eder.”

  ***

  Bakara Suresi
  185 – “O Ramazan ayı ki, insanları irşad için, hak ile batılı ayıracak olan, hidayet rehberi ve deliller halinde bulunan Kur’ân onda indirildi. Onun için sizden her kim bu aya şahit olursa onda oruç tutsun. Kim de hasta, yahut yolculukta ise tutamadığı günler sayısınca diğer günlerde kaza etsin. Allah size kolaylık diler zorluk dilemez. Sayıyı tamamlamanızı, size doğru yolu gösterdiğinden dolayı Allah’ı tekbir etmenizi ister. Umulur ki şükredersiniz.”

  Elmalılı Hamdi Yazır bu ayetin tefsirinde şöyle diyor:

  “İNZAL, bir defada, TENZİL de parça parça indirmek demektir. Kur’ân yirmi üç senede parça parça indirilmiş olduğu halde burada Ramazan ayında inzalinin beyan buyurulması dikkate değer. Bunda üç mânâ vardır:

  1- Tefsircilerin çoğundan vârid olan rivayetlere göre Kur’ân Ramazan ayının kadir gecesi denen mübarek bir gecesinde dünya semasına, Beyt-i Mamur’a bir defada indirilmiş, sonra yirmi üç senede tedricen, parça parça yeryüzüne indirilmiştir. Demek ki Kur’ân’ın gerçekleri, yeryüzüne inişinden önce kâinat âleminde ve yeryüzüne en yakın olan gökte bir Ramazan gecesi toptan tecelli etmiş ve yeryüzüne inişi onu takib etmiştir.”

  ********************

  — 4. IDDIA:

  Allah “gökte” midir ki Kuran “gökten” inmiş olsun? Oysa M. Kemal “gökten” inen kitaplar diyor. Allah “gökte” olmadığına göre, Kuran da “gökten” inmemiş sayılır… Yani M. Kemal Kuran’ı kastetmemiştir.

  — CEVABIMIZ:

  Cenab-ı Hak, “gökten” yağmur indirdiğini Kuran’da beyan ediyor, bu durumda “size göre” Allahu Teala “gökte” midir?

  Söz konusu Ayet’e bakalım:

  Rum Suresi
  24 – “Yine O’nun âyetlerindendir ki, size hem korku ve hem de umut vermek için şimşeği gösteriyor. Ve gökten bir su indiriyor da onunla yeryüzüne ölümünden sonra hayat veriyor. Şüphesiz ki bunda aklını kullanacak bir kavim için nice ibretler vardır.”

  Aynı şekilde Kuran’ın “gökten” indirilmiş olması, Allahu Teala’nın “gökte” olduğu anlamına gelmez. Allah (subhanehu ve te’ala) “Subhan”dır, yani herşeyden, zamandan ve mekandan münezzehtir.

  Zaten M. Kemal Atatürk’ün videoda söyledikleri ile yaptıkları örtüşüyor. Rabbimizin hükümlerini almak yerine, bizzat kendi tabiri ile “doğrudan doğruya hayattan” hükümler almıştır… Yani, kendi arzu ve hevesine uymuştur. Oysa bir müslümandan beklenen, Allahu Teala’nın kanunlarına uymasıdır.

  Nitekim Alemlerin Rabbi “Taha” Suresi’nde şöyle buyuruyor:

  16 – “Sakın kıyamete inanmayıp, kendi heva ve hevesine uyan kimse seni, ona iman etmekten alıkoymasın; sonra helak olursun.”

  Neticede M. Kemal Atatürk’ün; “Gökten indiği sanılan…” demesiyle, Kuran’ın Allah katından olduğuna “iman” etmediği ortaya çıkıyor.

  “Bize ne, iman etmezse etmesin” demekte yersiz, zira dinimize göre bu nokta da çok önemlidir…

  Şöyle ki:

  Laiklik; Kuran’ın Rabbimizin katından olduğuna iman etmeyen birisi tarafından müslüman bir millete dayatılmıştır. “Bu düşüncede olan birisinin kurduğu sistem” bizi yönetiyor. Bu düşünce esasına dayalı bir yönetimin; Rus, yunan ve ingiliz yönetimlerinden, bayrağı “haç” olan yönetimlerden ne farkı var?

  Bir müslümanın bu düşünce yapısında olan birisinin yönetimi ve düzeni altında yaşaması nasıl düşünülebilir? Asla düşünülemez… Aynı zamanda şu sebeple de dinimizin onaylamadığı bir husustur bu;

  Cenab-ı Hak “Nisa Suresi”nde şöyle buyuruyor:

  59 – “Ey iman edenler! Allah’a itaat edin, Peygambere de itaat edin ve sizden olan emir sahibine de itaat edin. Eğer herhangi bir şeyde anlaşmazlığa düşerseniz; Allah’a ve ahiret gününe gerçekten inanıyorsanız, onu Allah ve Resulüne arz edin. Bu, daha iyidir ve sonuç bakımından da daha güzeldir.”

  Ayet-i Kerime’de “sizden olan emir sahibine itaat edin” buyuruluyor… Yani, “müslüman olan” emir sahiplerine uymak ile mükellefiz. Müslüman olmayana itaat olunmaz… Kuran’ın Rasulullah’a (sallallahu aleyhi ve sellem) indirilmesinin bir “sanıdan” ibaret olduğunu ifade eden birisine nasıl müslüman denir ?

  Işte biz, Islam nizamına uygun bir yönetim ve sistem istiyoruz. Bunu da ancak Kuran’ın Allah katından olduğuna iman eden bir müslümanın sağlayacağını düşünüyoruz. Bir müslümanın, kendi kitabı olan “Kuran” ile yönetilmek istemesinden daha doğal ne olabilir?

  Bir müslüman, nasıl olurda Kuran ile yönetilmek istemez?

  Al-i Imran Suresi
  23 – Kendilerine Kitaptan bir pay verilenleri görmedin mi? Aralarında Allah’ın Kitabı hükmetsin diye çağrılıyorlar da onlardan bir bölümü yüz çeviriyor. Onlar işte böyle arka dönenlerdir.

  Bakara Suresi
  170 – Onlara: “Allah’ın indirdiğine uyun.” dendiği vakit de: “Yok, ATA´larımızı neyin üzerinde bulduysak ona uyarız.” dediler. Ya ATA´ları bir şeye akıl erdiremez ve doğruyu seçemez idiyseler de mi onlara uyacaklar?

  Nisa Suresi
  61 – Onlara: “Allah’ın indirdiğine ve Peygambere gelin!” denince, münafıkların senden büsbütün uzaklaştıklarını görürsün.

 7. Emel
  Ağustos 6, 2014, 6:28 pm

  Gençlerimize neden güvenemediğimizin açık bir belgesi.Lütfen Atatürk’ün Gençliğe Hitabını bir okuyun. Biz ne bayrağımızdan ne dinimizden ne de Atatürk’ümüzden vazgeçmeyeceğiz.

 8. Ağustos 6, 2014, 1:03 am

  Mustafa Kemalin bozkurt adlı hayvanı paraya bastırmasını bir araştırın, sonra onu kimlerin silip yok ettiğini ve şu bahsi geçen çakma milliyetçi kurumları ne amaçla kurduklarını algılayın. Sonra gidip kehf suresini okuyun! Ahsabı kehf in köpeklerinin ne olduğunu, hiksosların Türkler olduğunu, mısıra bu kültürü getirenin Türkler olduğunu görün! Sonra Atatürk’ün pek bilinmeyen hakikat nerede adlı şiirini okuyun. Sonra durup düşünün, Mustafa Kemal hurafe yığıntılarını neden yıkmak istedi diye? Sonra düşünün Mustafa Kemal dini Allah’a has kılmanın ne demek olduğunu nasıl kavramış diye? Sonra düşünün epifiz bezi denen beyin bölgenizi, sonra düşünün bu beyin bölgesinin üçüncü bir göz gibi retinası ile çalıştığını ve akıl/gönül gözü olduğunu, sonra düşünün dıştaki 2 gözünüzün ışığı kırıp görüntüye çevirdiğini, sonra araştırın bu epifiz bezinin neden geceleri ve özellikle deniz seviyesinden yüksek bölgelerde melatonin salgıladığını! Sonra araştırın Mustafa Kemal’in neden KUR’AN ı türkçeye yani has dilimize çevirdiğini! Sonra düşünün kimin ALLAH ile iletişimimizi pozitif bilimi rehber göstererek arttırmaya çalıştığını ve kimlerin hurafe yığıntısı masallar satmaya çalıştığını… AKLA İHANET ALLAH’A İHANETTİR. Diyeceklerim bu kadar.

 9. Ersin
  Temmuz 26, 2014, 6:57 pm

  Kesilmiş bir video ile Atatürk düşmanlığı yapmak ne kadar dindar olduğunuzu şeytan için neler yapabileceğinizi gösteriyor.. siyonist oyunlarına alet oalra Atatürk’ü din düşmanı olarak görerek Allah katında günah işlemektesiniz.. Atatürk’ün Türkçe okutmadaki amacı bellidir. Dinin hızlı bir şekilde halk için doğru bir şekil idrak edilmesi .. Ama siz kendini inançlı sayan cahil sadece sizlere gösterilenleri doğru sandığınız için cehalettiniz bu şekilde kaparıyor.. yada gerçekler işinize gelmiyor şeytana ortak olara iftira ile şirk koşuyosunuz…

  Şimdi Atatürk düşmanlarına kapak olsun diye videonun tamamının linkini veriyorum.. Boşa kasmayın .. Atatürk Hz. Muhammedin dünyaya gelmiş geçmiş en ümmetli kişi olduğunu ve en önemli kişi olduğunu tek doğru dinin İslam Doğru kitabın Kuran-ı Kerim olduğunu kaynaklarıyla belirtmişit..

  http://www.youtube.com/watch?v=TeMfbEvDzvw (Buda size kapak olacak linkin tamamı)

  • nese
   Mart 18, 2015, 4:26 pm

   dinledim gökten indiği sanılan diyor

 10. fatih
  Temmuz 3, 2014, 7:17 am

  dönemine göre bu kadar bilgi derin düşünme kabiliyeti, gerçekten çok sıra dışı bir adamdı. söyledikleri müslümanların hiç hoşuna gitmese de gerçeklerdi. Dönemine göre bu kadar ileri görüşlü bir insan zor bulunur. Saygıyla anıyorum. Ne beyni sulanmış komünistler nede şeriatçilerin dostu oldu. hepsi arkasından lanet yağdırsa da o gerçek bir dehaydı.

 11. özkan güler
  Mayıs 25, 2014, 5:31 pm

  ya şaşıyorum bazı kişiler utanmadan çekinmeden bu bilgilere uydurma diyo nette bunlar gibi sayısız delil var ve isteyen inanmasada %100 gerçektir m.kamalın dini inkar ettiği kendi el yazılarıyla nette mevcut bilmeyen ve merak edenler araştırsın artık gerçekler ortaya çıkıyor ateist bir ölümlüyü savunanlar müslüman olamaz atanız gibi sizlerde dini kullanıyosunuz ama sonunuzda onun gibi olacak ey zavallı ataputçu dinsiz cahil beyni yıkanmış nesiller ataputun adıda putlarıda resimleride bir gün silinecek sizin gibilerin güçleri buna yetmeyecek gerçekleri açıklayanlara saldırmakla küfür ve hakaretler etmekle hiç bişey yapamazsınız ataput devri geçen yüzyılla bitti gerçekleri savunmak yobazlıksa sizlere göre bende yobazım elhamdülillah..

  • Mart 9, 2015, 9:32 am

   Bakın arkadaşlar alimde olsanız zalimde alsanız padişahta olsanız atatürkte olsanız feriştata olsanız gideceginiz yer toprak NOT ya nakadar cahiller
   Va adam yazıyo Allah göktemi ey insa seni yaratan Allah her yerdedir gelelim Atatürke nakadar zekide olsa azrail geldi canını aldı gitti madem cok büyüktü neden canını kurtarmadı şünki herşeyden büyük Allah var herşeye ida ederimki hiç bir kuvvet kuranı kerimin bir harfini deyiştirseneniz göreyim Allahın himayesi altındadır Allah istemesse hic bir şey olmaz olmaz Allah kullarıgibi sabırsız deyildi yaratmak ona mahsustur arkadaşlar sagılarımla

 12. Bahadır Kaya
  Nisan 13, 2014, 9:05 pm

  Bu blogu açan kişiye buraya yazmaya terbiyemin müsade etmediği küfürleri ettiğimi buradan ona bildiriyorum. Bunun yanında edeceğim hakaretler sadece ve sadece üstüne alınanlar içindir, diğer arkadaşları tenzih ederim.

  Burada yazan şeyler tamamen uydurmadır, hiçbir dayanağı yoktur! Atatürk şu ülkede yaşayan yobaz, gerici zihniyete sahip mahluklar ve ingiliz mandalarından daha dindardır. Eğer siz Atatürk’e dinsiz diyebiliyorsanız sizi cehennemde büyük bir azap bekliyor. Hasbunallah ve nime’l vekil. Allah inananlarladır. Sizin gibi dine hurafeler karıştıran sapık zihniyetlerle değil.

  Atatürk din için o kadar güzel şeyler yapmıştır ki sizin gibi geri kafalı, cahiller bunları hep yanlış yorumlamışlardır. Size en basitinden bir kaç icraat sayacağım siz koyunlar icraata bakarsınız ya o bakımdan. Diyanet İşleri Başkanliği Atatürk tarafından kurulmuştur ve Kuranı Kerim ilk kez bir başka dile, Türkçeye, Atatürk tarafından çevrilmiştir. Bundaki amaç şudur:

  Atatürk “Türk milleti daha dindar olmalıdır, yani bütün sadeliğiyle dindar olmalıdır demiştir.

  Atatürk Kur’an-ı Kerimi Türkçeye çevirmiştir çünkü Osmanlının ve kurulan yeni Türkiye’nin dili Türkçedir, halk Arapça bilmiyor ama bilmediği halde Arap alfabesiyle Türkçe konuşuyordu. Atatürk latin alfabesini getirerek Türk Dilini özgün haline getirdi ve insanların okuyup da hiçbir şey anlamadığı Kuranı anlamalarını sağlamak orda ne yazdıgını ne anlam ifade ettiğini kuru kuruya arapça olarak ezberlemek yerine Türkçe anlamını öğrenmeleri için Türkçeye çeviri ve tefsirleri başlatmıştır. Bugün en güvendiğimiz meallerden olan Elmalılı Hamdi Yazır mealleri Atatürk’ün isteğiyle yapılmıştır. Şunu unutmayın, Allah’a ibadetin dili olmaz, Allah’ın konuştugu bir dil de yoktur, Allah herşeyi görür, bilir, anlar hangi dilde olursa olsun. Biz namazdan sonra Türkçe dua ediyoruz değil mi geri kafalı yobaz insanlar!? Ağlayarak içten gelerek Allah’a yalvara yalvara hissederek. Bunu anlamını bilmeden, ezbere yapsaydınız bu içtenliği yakalayabilir miydiniz hea!? Atatürk dünyanın gelmiş geçmiş en akıllı insanlarından birisidir. O sadece biz inandığımız şeyleri daha iyi anlayalım hurafelerden temizleyelim diye Kuranı ve ezanı Türkçeleştirdi. Osmanlının 1000 yıllık tarihinde basılmış kitap sayıları sadece 99 iken sadece 1924-50 yılları arasında 352.000 dini kitap bastırılmıştır. Din görevlilerinin yetişmesi için belki de şurdaki yobazların birçogunun gittiği okul olan İmam Hatip Liselerini Atatürk açmıştır. Ama isterdi ki bu okullardan ona saygılı ve dogruları öğrenen nesiller yetişsin sizin gibi yobazlar değil. Atatürk birçok tekke zaviye ve Türbeyi kapatmıştır çünkü buradaki hocalar ve şahıslar dini bilgiler değil hurafelere kendisini kaptırmış dinle alakası olmayan bilgiler veren insanlardır. Atatürk ömrü boyunca hiçbir hata yapmamış ve yapmayacak kadar zeki bir insandır İslamiyete hiçbir zaman saygısızlık etmemiştir, TBMMyi dualarla açmış, birçok hutbe verdirmiş Annesi, kardeşi ve en önemlisi de karısı da başörtülü bir insandır.
  Atatürk’ün tek hatası sizin gibi ciğeri beş para etmez insanlara bu toprakları bırakmasıdır.

  Sizin gibi nankörler için saygısızlar için hesap günü çok çetin olacaktır. Türk ulusu yaşadığı sürece Atatürk’ün ismi de izi de silinmeyecektir kanımızın son damlasına kadar bunu korumak için yaşarız biz! Size sadece düşünüp tutasınız diye bir fikir söylüyorum. Eğer Osmanlı devleti halifeliğin gereklerini yapıp İslamın yolundan gitseydi asla ve asla yıkılamazdı. Onlar kendi zevklerinin peşine düştüler ve sonlarını kendileri hazırladır Atatürk çalmadı, çırpmadı, yolsuzluk yapmadı, özel aracı olmadı, cariyeleri olmadı, korumaları olmadı onun tek derdi ulusunun özgür yaşamasıydı işte bu yüzden sevmediniz onu. Önderim Hz Muhammed (S.A.V) Liderim Atatürktür. Her ikisinin de ismi Kıyamete dek yaşayacaktır! Allah Atatürk’e atıp tutanlara lanet etsin! Allah onlara her iki dünyada da huzur mutluluk vermesin. Allah inananlarladır.

  • Haziran 12, 2014, 1:50 pm

   Ne iftirası ulan?Araştır el yazılarını internette.Mekteplerdeki yalan tarihe nasıl inanıyorsun?Adamın el yazılarına niye inanmıyorsun?Cehalet kötü şey.

  • Bora Bingöl
   Temmuz 11, 2014, 3:24 pm

   Uğur Mumcu ve Ahmet Taner Kışlalı izinde bir Kamalist olarak size söyleyeceğim tek şey var: Boş ve yanlış konuşuyorsunuz. Kamal, ateist, agnostik ya da deistti. Ama, kesinlikle müslüman değildi. Burada yazanlar tamamen doğrudur.

   Ve bu yazanlar doğru olduğu için Kamal Atatürk çok büyük bir adamdır. Tarihte Kamal Atatürk gibi bu kadar ileri görüşlü ve cesur bir başka lider yoktur.

   • BENHUR
    Temmuz 11, 2014, 7:01 pm

    Kendini çok şey bilen bir Kamalci daha.
    Kamal gibi dünyada başka bir insan lider yokmuş :)
    Kamal bir kere ulusal bir lider enternasyonel bir isim değil.
    Eylem ve icraatları fikirleri dar anadolu coğrafyasında bile bir işe yaramış sayılmaz.
    Böyle birini dünyanın en büyük lideri ilan eden Kamalcinin dünyadan haberi yok demektir.

  • Sanmerah Discus
   Aralık 2, 2014, 11:01 pm

   ulan totoş.ataputun yatı yokmuydu.ezanı türkçe yaparken neden sadece felah kelimesini arapça bıraktı.o kelimeyi neden türkçe yapmadı öküzzzz.çalmamış mış.bak ne dicem sana öküzzz.pakistanın yolladığı 500000 liranın tamamı ne oldu.

 13. üzgünüm
  Mart 9, 2014, 7:00 pm

  size iki kelimem var yayınlamazssınız çünkü çok büyük bir açık eskiden atatürk yaşarken partinin adı chf cumhuriyet halk fıkrasıydı atatürkün chp demesine imkan yok

  • Bora Bingöl
   Temmuz 11, 2014, 3:28 pm

   Bu da yanlış. Size öğretilen ABD’nin izin verdiği Atatürkçülük olduğu ve İsmet İnönü’den itibaren herkesin ihanet ettiği Kamalizm olmadığı için gerçekleri bilmiyorsunuz. 1933’ten sonra fırka yerine parti kelimesi kullanılmıştır. Girin TBMM meclis tutanaklarından bakın.

 14. Oğuz ÇETİNKOL
  Şubat 20, 2014, 8:19 pm

  böyle bir zekanın tanrıyı bulmaması bence mümkün değil.Vatan konusunda yaptıklarıda ortada.Tarihte birçok önemli şahıs gibi oda zamanında yetiştirilmiş ve görevini yapıp gitmiştir.Unutmamak gerekli…….

  • Şubat 26, 2014, 10:48 pm

   Ne ortada? Engin deneyimlerinizden istifade etmek isteriz. Ben sana bu vatana yaptigi ihanetleri belgesi ve kendi el yazilariyla ispatlayabilirim. diger yorumlarimi da okuyabilirsin! Senin gibi bir zekanin da bu adamin yaptigi tum din dusmanligi faaliyetlerine bakarak inandigi bir Allah(c.c.) olmadigini bilmemen bizce de mumkun degil ama bak demekki mumkun olabiliyormus!

 15. arif solak
  Şubat 1, 2014, 6:54 am

  Ey Müslüman geçinenler ,hrıstiyan ve yahudilerin icatlarını kullanmayın bakın bakalım geriye ne kalacak, ben söyleyeyim bir deve bir hurma :)

 16. arif solak
  Ocak 31, 2014, 7:04 pm

  Son 1000 senedir islam toplumundan çıkan bir tane ressam bir tane besteci bir tane heykeltraş var mı?
  Evinizde günlük yaşamınızda kullandığınız araç gereç ya da cihazın hangisini müslümanlar icat etti?
  1948 de kurulan Yahudi İsrail ile Müslüman arapların arasında 22 kez savaş yapıldı sonuç 22-0 Yahudilerin lehine hem de yahudiler topraklarını genişletti.
  *
  Tanrı aptal ve tembelleri sevmez hep çalışkan ve akıllı insanların yardımcısıdır.

  • Şubat 1, 2014, 12:37 am

   arif solak, eger İslami bilebilseydin teganni yani muzigin, heykaltrasin ve saydiklarinin islam dinindeki yerini bilirdin. Bunlarin coklugu ve bilinmesinin ahiret hayatina bir getirisi olmadigi gibi senin suanda ovdugun insanlarin ve toplumlarinin bircok icad ve buluslarinin Musluman bilim adamlarindan esinlenerek ortaya ciktigini da bilirdin ama maalesef bunlari yazan bir kafadan vicdani bir arastirma beklemek yanlis olur. Ayrica İslamda Yaraticinin bir vaadi vardir. 2 seyi yerine getirene 3 onemli vaadi verecegim! buyuruyor. osmanli zamaninda bu 2 sey yerine getirildigi icin yuzyillarca tum medeniyetlerden ustun olup dunyaya hakim oldular! Ama simdi olmayan bu iki sey nedir sen biraz arastir! Bu suurun kaybedilmesi ile elde edilemeyen zaferlerin sebebini kendince baska seylere baglaman, din bilginin suni ya da asilsiz bilgilere dayanmasina baglanabilir.
   Muslumanlarin tembel ya da aptal oldugunu nereden cikardin? Kendi tarihini bilmeyen it pesinden gider sozunu hatirlattin bana. Daha dün tuvalet nedir bilmeyip pisligini biriktiren bir millete medeniyet ogreten, en buyuk ilimlerde en onde giden atalarimiz hususunda byle konusman ya akil yasinin ya da bedenen yasinin kucuk oldugunu gostermekte. El insaf! Bu kadar mi cahil olunur! Bu kadar mi bir cumle kurulurken ic ice celiskiler yasanir.. Bu adamlar heykel resim muzik pesinde iken musluman bilimadamlarimiz tum insanligin varligi boyunca isine yarayacak ilimlerle mesgul idiler. Hic mi arastirmadin hic mi okumadin?? Bin yildaki musluman bilimadamlarinin calismasini okumaya hayatin yetmezken nasil da 1000 yildaki gelismeleri sacma sapan bir cumleye baglayabiliyorsun_? Su yorumlari bir okuyun bir tane sizin gibi arastirip da suraya iki kelime mantikli, ilmi bir makale yazani gormedim. Biri atatürkü dindar yapar, biri ezan yasaklanmadi der. Kaynak? iskembe!

   Bu arada son 1000 yılın muslaman olan birkac onemli sahislari (Ama tavsiyem ondan oncesini de arastirip o ovdugun irklarin nerelerden kimlerden esinlendigi):

   *Ali bin İsa 940 – 1010: Orta Çağ’da göz hastalıkları üzerine verilen ilk eser olan Notebook of Oculist (Göz Doktorunun Defteri) adlı eserini yazmıştır. Halid bin Abdülmelik ile birlikte, dünyanın çevresini de ölçmüş ve 40.248 km sonucunu elde etmişlerdir

   *Ebu Bekir bin Muḥammed bin el Hüseyin el-Karajī 953 – 1029: Cebir’i Geometrik işlemlerin sırılarından kurtararak, günümüz matematiğinde kullanılan Cebir’in çekirdek yapısını oluşturan 10. yüzyıl İranlı Müslüman Matematikçi ve mühendisidir. Binom Açılımı ve Pascal Üçgeni’ni Matematiksel Tümevarım metodu kullanarak ispatlamıştır.Geometrinin de çeşitli alanlarında çalışmaları olmuştur

   *İbni Sina 980 – 1037: Edebiyat, Felsefe, Mantık, matematik, Fizik, Kimya,Astronomi, Arkeoloji ilimlerinde devrinin en önemli çalışmalarını yapan alimdir. Eserleri, Avrupa dillerine çevrilerek, ünüversitelerde zorunlu ders olarak okutuldu.
   – Kanın gıdayı taşıyan bir sıvı olduğunu’nu
   – Şeker hastalığında idrardaki şekerin varlığını
   – Kızıl hastalığını
   – Birçok hastalığa gözle görünmeyen mikropların sebep olduğunu, ilk defa mikrobun varlığını
   – Suyun filtre ile mikroplardan temizlenmesi gerektiğini
   – O zamana kadar bilinmeyen kemiklerin ve sert dokuların da iltihaplanabileceğini
   – Şarbon hastalığını
   – Genetik yolla hastalıkların geçebileceğini
   – Karaciğer hastalıkları ve Sarılık(Hepatit)’ıkeşfetti.
   Ameliyatlarda ilk defa uyuşturucu ilaçlar kullandı.
   Sahsiyeti hususundaki bilgileri Saymakla bitiremeyecegim o sebeple son bin yılı arastirmak senin bayagi zamanini alir diycem ama “yok” dedigine gore bir “özrün” mevcut!

   *İbn-i Heysem 965 – 1040:Fiziksel optik, meteorolojik optik, katoptrik, diyoptrik, yakıcı aynalar, gözün fizyolojisi ve algısal psikoloji alanlarında araştırmalar yaptı. 100ü aşkın eseri var SEN HALEN KALKIP NEDEN HEYKEL YAPMAMISLAR DE :)

   *El-Birûni 973 – 1048Yaklasik 180 eseri mevcut. RESIM YAPAMAMIS KUSURA BAKMA :)10. yüzyılda dünyada sayılı insanın farkında olan matematik kavramları üzerine çalışmalar yapan El Biruni, yarıçapın hesaplanması ve sinüs ile kosinüs gibi fonksiyonların tanımlanmasına yönelik eserler de yazmış.Batı dünyanın birkaç asır sonra keşfettiği çoğu trigonometri kavramını bulan El Biruni ayrıca meridyen yayı uzunluklarının hesaplanmasıyla ilgili muazzam derece önemli geometrik çalışmalar da yapmış.

   *Ebu Said Gardezî 1061 Coğrafya – Tarih
   Ebu Hasan Behmenyar 993 – 1066 Astronomi – Felsefe
   Ali bin Rıdvan 998 – 1068 Fizik – Tıp
   Yusuf Has Hacib 1017 – 1077 Edebiyat – Siyasetbilim
   Zerkâlî 1029 – 1087 Astronomi
   El-Bekrî 1014 – 1094 Coğrafya
   Kâşgarlı Mahmud 1008 – 1105 Dil – Edebiyat
   Ebu’s Salt ed-Dânî 1068 – 1134 Astronomi
   İbn Bacce 1095 – 1138 Astronomi – Fizik
   Cabir Bin Eflah 1100 – 1150 Astronomi – Matematik
   Hazini[13][14] 1100 – 1155
   İbn Rüşd 1126 – 1198 Felsefe – Din – Tıp
   İbn-i Cübeyr 1145 – 1217 Coğrafya
   Abdullâtif el-Bağdadî 1162 – 1231 Tıp
   El-Cezeri[9][14][15] 1136 – 1233 Sibernetik
   İbn-i Şeddad 1162 – 1234 Hukuk – Tarih
   Abdullah bin Ahmed el-Baytar 1197 – 1248 Tıp – Farmakoloji
   Nasîrüddin Tûsî 1201 – 1274 Astronomi – Coğrafya
   Zekeriyya ibn Mahmud el-Kazvinî 1202 – 1283 Astronomi – Coğrafya – Fizik – Jeoloji
   İbn Nefis 1213 – 1288 Tıp
   Kutbeddin Şirazî 1236 – 1310 Tıp – Astronomi – Fizik – Coğrafya
   Ebu el-Fida 1273 – 1331 Coğrafya
   İbn Teymiyye 1263 – 1328 Sosyoloji
   İbn Battuta 1304 – 1369 Coğrafya
   İbn Kesir 1301 – 1373 Tarih
   Aydınlı Hacı Paşa 1339 – 1397 Tıp
   İbn-i Haldun 1332 – 1406 Felsefe – Tarih – Sosyoloji
   Aydınlı Hacı Paşa 1339 – 1413 Tıp
   Bursalı Kadızade Rumi 1337 – 1437 Astronomi – Matematik
   Gıyaseddin Cemşid 1380 – 1437 Astronomi – Tıp
   Uluğ Bey[3][16] 1393 – 1449 Astronomi – Matematik
   Sabuncuoğlu Şerefeddin 1385 – 1468 Tıp
   Ali Kuşçu 1403 – 1474 Astronomi – Dilbilim – Matematik
   II. Mehmed[17] 1432 – 1484 Fizik
   İbn-i Kemal 1468 – 1536 Tarih – Tıp
   Takiyüddin 1521 – 1585 Astronomi
   Mirim Çelebi 1450 – 1525) Astronomi – Matematik
   Lagari Hasan Çelebi[9][18] – 1633 Havacılık – Fizik
   Hezarfen Ahmed Çelebi 1609- 1640 Havacılık – Fizik
   İbrahim Hamdi Efendi 1680 – 1762 Coğrafya
   Abdülaziz Efendi 1735 – 1778 Tıp
   Ali Münşi – 1750 Tıp
   Gelenbevi İsmail Efendi 1730 – 1790 Matematik
   Mahmud Raif Efendi ? – 1807 Coğrafya
   Şanizade Ataullah Efendi 1771 – 1826 Tarih – Tıp
   Mustafa Behçet Efendi 1774 – 1834 Tıp
   Abdullah Bey 1800 – 1874 Jeoloji – Tıp
   Hekim İsmail Paşa 1807 – 1880 Tıp
   Hekimbaşı Salih Efendi 1816 – 1895 Tıp
   Hüseyin Tevfik Paşa 1832 – 1901 Matematik
   Bahattin Şakir 1874 – 1922 Tıp
   Doktor Nâzım Bey 1870 – 1926 Tıp
   Mustafa Hayrullah Diker 1875 – 1950 Tıp

 17. arif solak
  Ocak 31, 2014, 6:59 pm

  58 İslam ülkesinin hangisinde demokrasi ve insan hakları var?

  • Şubat 1, 2014, 12:55 am

   Bu 58 islam ulkesini ve 58inde de tam manasiyla KUr’an Ahlakinin hakim olup olmadigini yazar misiniz? İslam seriatinin yani Yaraticinin kurallarinin Kur’an’da beyan edildigi sekilde yasanmasiyla bu hale gelen bir irk, medeniyet,toplum vs var midir? osmanli bu hukumlere tam manasiyla uymasi ile dunyaya hakim olup hukum surdu! İslam ulkesi adi altindaki memleketlerin islami yasayisindaki bozuklugu İslama mal edemezsiniz! İslâm, on dört asırdır, insan haklarını bütün derinliği ve kapsamıyla kabul ve ilan etmiş, insan haklarının korunması için bütün koruyucu tedbir ve müeyyidelerini vaz etmiş ve İslam toplumunu da, bu hakları teyit ve tekit edecek temel esas ve prensiplerle tanzim eylemiştir.
   Kur’an’da, islamda insan haklari mi yok?
   HAYAT HAKKI
   HÜRRİYET HAKKI
   EŞİTLİK HAKKI
   ADALETE BAŞVURMA HAKKI
   DİL YARGILANMAYI TALEP ETME HAKKI (Kanuni Yargı Yolu)
   YÜKSEK OTORİTENİN ZULMÜNDEN KORUNMA HAKKI
   İŞKENCEDEN KORUNMA HAKKI
   IRZ VE NAMUSUNU KORUMA HAKKI
   SIĞINMA HAKKI
   AZINLIK HAKLARI
   FİKİR, İNANÇ VE FİKİR AÇIKLAMA HÜRRİYETİ VE HAKKI
   İKTİSADİ HAKLAR
   AİLE KURMA HAKKI
   SEYAHAT VE İKAMET HÜRRİYETİ VE HAKKI ve daha sayamayacagim bir cok hak meselesi hususunda sizler hukumlerin olmadigini mi saniyorsunuz?

   ***Kendileri aralarinda bile birbirlerinin arkasindan kotu soz konusmayi yasaklayan, komsuyu komsuya neredeyse mirasci gibi yakin sayacak bir dinin emirleri uygulanmiyor ve bu sebeple de kötü mevzuhatlar yasaniyorsa bunu nasil islama mal edebilirsiniz? Yazilariniz, fikirleriniz hicbir ilmi temele dayanmayan, arastirmadan uzak suni bilgilerle dolu..

 18. Aralık 23, 2013, 7:40 pm

  Saçma sapan konuşuyorsunuz kuranı biz okumuyoruz siz okuyosunuz biz anlamıyoruz siz anlıyorsunuz ,O yüzden siz şehadet ediyorsunuz Allahın birliğine Peygamber efendimiz s.a.s. in peygamberliğine,namaz kılıyor ,oruç tutuyor zekat veriyor ,hacca gidiyor sunuz Anneleriniz bacılarınız açılıp saçılıp diğer erkekleri tahrik etmiyolar ,siz alkol almıyor faiz yemiyorsunuz . nasıl pardon sizi tarif etmiyormuyum o zaman konuşmayın boş boş.Alkol alan dinini yaşamayan ve yaşatmayan onu temsil edemeyen birileri din ve müslümanlık üzerine ahkam keserse şapşaldır ancak soytarıdır,

  • ARNAVUT_OSMANLI TORUNU
   Ocak 16, 2014, 10:23 pm

   ABDUŞUN torunu sen bir bak bakalım Türkiye cumhuriyetinde DİN ibaresi varmı…….ABDUŞ KUR’ÂN-I KERİME İSLAMA ALLAH TEALA’ya savaş açmış FİRAVUN gibi sonu oldu….ALLAH TEALA KUR’ÂN-I KERİM’de anlatmıyormu KAVİMLERİ HELAK ETTİĞİNİ NEDEN ETTİ İSLAM’DAN UZAKLAŞTIKLARI İÇİN

 19. Eylül 24, 2013, 4:21 pm

  Ananızıda Fransızın Altından Alıp Seccadenin Üzerine Koyan Bizdik! Ama Siz Yine Bize Dinsiz Dediniz….

  Kaynak: Kurtuluş Savaşı

  • Aralık 29, 2013, 5:03 am

   Hadi oradan SOYSUZ! trih bilmezsin, ilim bilmezsin, edep bilmezsin! ataturk olmasaydi ananiz su olurdu bu olurdu diyenelr nenesiyle dedesinin namusundan suphe eden zurriyetsizlerdir! Tipki sizin gibi. Bizim cok sukur neslimizden de gercek atamizdan a suphemiz yoktur. Atasini bilmeyen it pesinden gider. Kimi neyina ltindan almissin kopek! ilk kursunu bile sutcu imam sıkıp kurtulus savasini baslatmadi mi? Namussuz herif bir de buraya ne yazmissin..

   • Nurcan
    Şubat 3, 2014, 9:56 pm

    Allah Razı olsun hadsızler haddını bılmez ama yınede cok güzel tarıh bılgısı vermıssınız

   • alperen
    Mart 6, 2014, 11:14 pm

    üleee atatürk kefalı senin ecdaDIN almamıştır anamızı eger sen öyle bir ecdadın torunu olsaydın böyle küstahça şeyler yazmazdın ama sen kesin onların giderken bıraktıkları miraslardansın dır bir gün oturda ecdadını araştır bakalım nerden geldiniz üsttekimiydiniz yoksa altakimi

   • Ocak 20, 2015, 7:53 am

    osmanlının … dunuz din iman diyerek yeniden hortladınız riyakarsınız kafirsiniz dahası .edit.. dedeleriniz gibi

    *EDİT:Küfür etmeden

 20. Behzat Bayraktar
  Ağustos 12, 2013, 1:44 pm

  Biz ilhamlarımızı GÖKTEN ve GAİPden değil doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz!

 21. Mayıs 22, 2013, 12:12 am

  en kısa zamanda bu boktan yer kapanacaktır emın olabılırsınız…

 22. alp kayra
  Mayıs 7, 2013, 6:54 pm

  Atatürkün dini bizi ilgilendirmez ama o bir ateistti benim gibi

  • Haziran 25, 2014, 11:41 am

   sen ateistsen gel imana orsp

   • Ocak 20, 2015, 7:54 am

    pezevenk islama böylemi davet edilir müslümansın ya hıamnnına

  • Bora Bingöl
   Temmuz 11, 2014, 3:29 pm

   Agnostik ya da deist de olabilir. Ama belli ki müslüman değil, Allah’a şükür.

 23. Mart 23, 2013, 1:50 am

  Aslında Atatürk’ün dini bizi ilgilendirmez ama yine de hepsine verilecek cevaplarımız (kanıtlarımız) var…

  Şu resimdeki söze dikkat edin lütfen; “Fakat bu prensipleri, gökten indiği sanılan kitapların dogmalarıyla asla bir tutulmamalıdır.”

  Bu cümle için kısa bir belgesel bile yapmışlar ve “Facebook” isimli paylaşım sitesinde hızla yayılıyor. Geçen gece o video çıktı karşıma ve büyük bir ısdırapla izledim. Ama hüzünlenmemin sebebi, bu videonun paylaşılması değil; Atatürk’ten, torunlarının bu denli nefret etmesi, ona bu kadar düşman olmalarıydı.

  “Fakat bu prensipleri, gökten indiği sanılan kitapların dogmalarıyla asla bir tutmamalıdır.” şimdi bu cümleüzerine yoğunlaşacak olursak, herşey açıklığa kavuşacaktır! Öncelikle benim aklıma gelen ilk ayrıntı şu oldu; altyazıyı koyan şahıs noktalama işaretlerine pek dikkat etmemiş. “Fakat bu prensipleri, gökten indiği sanılan, (VİRGÜL) kitapların dogmalarıyla asla bir tutmamalıdır.”

  Bir de böyle okuyun cümleyi. İşte Atatürk te böyle okuyor bu cümleyi. Kitapların dogma olduğunu kastetmiyor; kitaplardan çıkarılan saçma ve uçuk dogmaları kastediyor. Ancak bunu elbette daha açık ifade edemez. Laiklik ilkesine aykırı bir durum söz konusu olacak. Ben bu videoyu paylaşanlara şunu söyledim; “Siz Atatürk’ ün bunu bu şekilde söylediğine tamamen inanıyosunuz; peki onun, ellerini açıp ta Allah’ a yalvarmasını gösteren fotoğraflara, camide okuduğu hutbelere, kıldırdığı cuma namazlarına, içirdiği şehadet şerbetlerine vs. neden inanmıyosunuz?

  Onların cevabı şu oldu; “Zamana ve zemine göre hareket etmiş. Nabza göre şerbet içirmiş. Taki iktidarı, mutlak gücü eline geçirene kadar.O zaman bence gerçek niyeti ortaya çıkmış.”Videoyu izlerken ağladım ama bunu okuyunca da epey güldük.Bu kadar yobaz olunur mu! Benim aklıma böyle bir düşünce geldi. Ama bunu bir arkadaşım daha farklı biçimde yorumladı; “Kur’an gökten kitap halinde mi inmiştir yoksa vahiy ile peygambere gelip kitap haline mi getirilmiştir? İncil ve Tevrat’ın gökten kitap olarak indiği kabul edilir. Atatürk işte bu konuşmasında bunu vurgulamış. Kuran’ ı daha nasıl övebilir!” O da haklı olabilir. Ama şu bir gerçektir ki; Mustafa Kemal kesinlikle dinlere karşı bir tutum sergilememiştir. Aksine; dinlere hizmet ederek, Türk Milleti’ne daha refah bir yaşama alanı sunmuştur. Bu mükemmel bir zekadır. Laiklik ilkesini hiçbir şekilde bertaraf etmeden devletin üniter yapısının ilim ve mantığa dayandığını bu denli vurguluyor. Büyük bir başarıdır bence!

  -Gazimiz hurafeleri o dönemde kendine adet edinmiş din adamlarına mesaj veriyor.Ne demek çocuğun üstünden atlama boyu uzamaz.Bidaatleri bir kenara bırakmamız gerektiğini Hz.Muhammed(sav) in yolundan gitmemizi öğütlemiştir Gazimiz.Atatürkümüz ne solcu nede ateistti samimi ve dindar bir Türk evladıdır.İftira atanlara rağmen her zaman rahat ve huzurdadır atamız inşaAllah…
  Selametle…

  • Ahmetcanyilmaz
   Mayıs 2, 2013, 1:23 pm

   Bütün bu kouşmalarda Peygamberimiz (a.s) nin ismini zikrederken neden acaba Selatı selam göndermez acaba ? sıradan biri gibi bahsetmesi normal mi ?

   • Agnostik
    Haziran 24, 2013, 10:30 am

    Allah senin kankan mı? neden genelde allah cc denmezde hep a.s veya s.a.v. kullanılır peygamber için ? yoksa peygamberi allahtan büyük mü görüyorsun?

    • Ocak 2, 2014, 11:28 am

     SallALLAHu aleyhi ve sellem ( Allah Teala Ona Salatu Selam Etsin Demektir Bunun Bile Anlamını Bilmeden Yorum Yazıyorsun Bide

  • hayrullah
   Haziran 24, 2013, 9:46 pm

   kaybettiniz koçum, bu vakitten sonra yavaş yavaş daha fazlasını kaybedeceksiniz.Hiçbir şey sonsuza kadar sürmez. Atatürk resmi zamanla yok olup gidecek ve bir çok kişi bu durumu seyretmekten başka bir şey yapamıyacaksınız.

   • Kubilay CEYLAN
    Temmuz 5, 2013, 12:08 am

    atatürkçüleri kaybettiniz diye sunmak onları hakka inanmıyomuş gibi göstermektir..bu seni günaha sokar..türk ulusu var oldukça ata unutulmaz;türk ulusu var oldukça kuran ayaklar altına alınamaz..atayı dini ile değil vatan sevgisiyle yargılayabilebilirseniz gazi mustafa kemal atatürk unutulabilir..peygamber efendimiz ”vatan sevgisi imandır”demiştir..atanın vatan sevgiside tartışmaya açık kapı bırakmayacak kadar göz önündedir..

   • Temmuz 14, 2013, 5:51 pm

    80 yıldır konuşuyorsunuz ama o konuşamıyor ama sizden daha iyi yönetiyor toplumları. Ama bol bol dua edin, belki kabul olur.

  • Aralık 29, 2013, 5:45 am

   Emrah Can Arkadasim onu dindar biri gibi gostermeye calismanin ve yirtinmanin bir manasi yok! O cumleye de boyle bir manayi sadece sen veriyorsun. Bir kisinin sadece tek bir sozune bakilmiyor zaten saf degiliz. Kisinin islam hakkindaki sozleri, zaman icerisinde yapmis oldugu icraatler vs.. Ama yine de yobaz diye dalga gectigin o insanlarla degil, minicik bir ilimle dahi cevaplayamadigin, kaynagi sadece iskemben olan bilgilerine bakip kendine aglaman lazim! Hatta izlerken agladigin videoya senden baska bir SAF aglamamistir. Sana hem ilmi, hem tarihi kaynaklar vericem senin gibi iskembeden atmiycam. Tum soyleyeceklerim kaynakli, resimlidir… O sebeple cevap verirken kaynaklari arastir, oku az da ogrenip gel. Koca koca insanlarsiniz supermenlestirdiginiz, ilahlastirdiginiz, asla hata yapamaz dediginiz kisinin bugune kadar okullarda,askerde,heryerde kafaniza zorla dikte edilen bilgileriyle yasadiniz ama asla tipki matrix filmi misali kabugunuzu yirtip da gercekleri goremediniz. Ve puzzle parcalarini birlestiremediniz. Elacip dua ederken resmi varmis! Tek kanit bu resim mi! BU icraatler o resmin samimiyetsizligini hci ortaya koymaz mi? Buyur ilmi konusalim..

   Ama sunu soylemeden de edemiycem oyle bir sallamissin ki kendini oyel bir inandirmissin ki senin gibi birinin bu “yobazliktan” kurtulmasi cok zor olacak! Yok peygamberimizin yolundan gidin demis de :) yok dine hizmet etmis de :) Yok dine karsi tutum sergilememiste :) Yaw senin ailen , nenen deden uzayda mi yasamis? Tovbe estagfurullah.. Buyur alttaki sozlerinin neresine virgul koycaksin merak ediyorum dogrusu :)
   ****************************
   M. Kemal Atatürk’ün video da söyledikleri ile yaptıkları örtüşüyor. Rabbimizin hükümlerini almak yerine,bizzat kendi tabiri ile “doğrudan doğruya hayattan” almıştır… Ancak ben simdi sana sadece din hakkindaki goruslerinden en azindan aklinin alabilecekleri kadarini aktarmak istiyorum. Yoksa senina rkadasinin farkli bir bicimde gokten inme meselesini yorumlamasina kadar inersek roman olur, siz de okumazsiniz! Cunku ezberci bir zihniyetiniz var…

   1-Atatürk’ün din hakkındaki görüşlerine ışık tutacak bir belge :
   1932-1933 yıllarında Ankara’da görev yapan ABD Büyükelçisi Charles H. Sherrill’in hazırladığı ve Atatürk’ün kendi ağzından dinle ilgili görüşlerini içeren rapor ilk kez Toplumsal Tarih dergisinde araştırmacı yazar Rıfat N. Bali’nin hazırladığı yazıda yayımlandı. Büyükelçi, Ankara’da görev süresi boyunca Atatürk ile yaptığı görüşmelere ve gözlemlere dayanarak “A Year’s Embassy to Mustafa Kemal” adlı bir kitap hazırlamıştı. Eser ilki, **1934 yılında Atatürk yaşarken**, üç kez Türkçeye çevrildi. (Dikkatinizi çekeriz sözkonusu eser ilki 1934 yılında Atatürk yaşarken, üç kez Türkçeye çevrildi ve M. Kemal müdahale etmedi… Demek oluyor ki bunları gerçekten M. Kemal söyledi. Ayrıca “Radikal” ve “Milliyet” Gazetesi’nde de yayınlandı…Kitabın en ilginç bölümü Atatürk’ün dine bakışını içeren kısımdı.
   Atatürke soruldu :Arapça neden yasaklandı?
   Cevap: “Türk halkının uzun zamandan beri ezberden okuduğu bazı Arapça duaların gerçek manasını anladığı zaman tiksineceğini söylüyor.Kuran’dan alınan Arapça bir bölüm okudu. Bu surede Hz.Muhammed’in (sallallahu aleyhi ve sellem) amcası ile amca kızının yaptıkları bir şeyden ötürü cehenneme gidecekleri yazıyor. (Tebbet Suresi)
   ‘Düşünen bir Türkün böylesi bir duayı okumaktan elde edeceği dini ilhamı veya dine ilgi göstermesinivtahayyül edebilir misin?’ dedi.
   Bu fikrini geliştirdikçe ben de gitgide Kuran’ın Türkçe okunmasını teşvik etmesinin sebebinin Kuran’ın Türkler arasında gözden düşmesi olduğu neticesine varıyorum. Daha sonra umumi ve şaşırtıcı bir beyanda bulunarak Türk halkının gerçekte hiçbir şekilde dindar olmadığını, aralarından camilere giden az sayıda kişinin alışkanlıktan veya yüksek sesle söylenen duaların cezbine kapılarak camiye gittiğini ileri sürdü.”
   KAYNAK: ABD BÜYÜKELÇİLİĞİ, Sayı: 423, Ankara, 17 Mart 1933, Konu: Türkiye’de din, MÜNHASIRAN
   MAHREM, Saygıdeğer Hariciye Vekili, Washington.
   ABD Dışişleri Arşivi’ndeki bu raporu, Rıfat N. Bali Türkçe’ye çevirip “Toplumsal Tarih”e yazdı. Ayrıca Milliyet
   Gazetesi’nde haber olarak yayınlandı, bakınız: Milliyet, 7 Eylül 2006.
   Alinti yapilan gazetenin resmini de gosterebilirim. Kaynak var iskembeden sallamiyoruz!

   2-“Benim bir dinim yok ve bazen bütün dinlerin denizin dibini boylamasını istiyorum.” Atatürk-1926 Andrew Mango, Atatürk Syf.447

   3-Arabistan yarımadasının kumsal çöllerinden; “Ikre, Bismi, Rabbi **safsatasını**” (Safsata dedigi Alak Suresi’nin ilk Ayeti; “Ikra’bismi rabbikellezî halak”) esas tutmuş olan Araplar,
   uygar dünyada, bilhassa Türk zengin uygar bölgelerinde bu ilkel ve cahiliyet devrinin simgesi olan ilkeye dayanarak yapmadıkları tahrifat kalmamıştır.
   KAYNAK: Atilla Oral, Atatürk’ün Sansürlenen Mektubu, (80 Yıl sonra ilk kez, kendi el yazısıyla, sansürsüz!…), Demkar
   Yayınevi/Tarih Dizisi, Istanbul 2011, 1. Basım, sayfa 61. Orijinal el yazısı; sayfa 75.
   Kendi el yazisinin oldugu orjinal belge :

   4-«Her halde hayatın, herhangi bir tabiat harici âmilin müdahalesi olmaksızın, dünya üzerinde tabii, zaruri bir
   kimya ve fizik seyri neticesi olduğunu kabul etmek lazımdır.»
   (Mustafa KEmalin Yazdirdigi Kitap 1931 yılının Lise Tarih kitabı, Cilt 1. sahife 5, satır 10 ilâ 17.)

   5-«Mekkeliler Arapları kendi mabetlerine çekebilmek için Arap yarımadasının muhtelif yerlerinde mabut tanılan 360 putu Kabede yerleştirmişlerdi. Kabenin kutsiyetini Yahudi ananelerine de raptetmişlerdi. Bu uydurmalara göre İbrahim, karısı Hacer ile oğlu İsmail’i buraya getirmişti. Bunların hepsi, bittabi, sonradan uydurulmuş masallardır.»
   (1931 yılının Lise Tarih kitabı, Cilt 2, sahife 85, satır 19 ilâ 27.)

   6-“Dini ve namusu olanlar kazanamazlar, fakir kalmaya mahkûmdurlar. Böyle kimselerle memleketi
   zenginleştirmek mümkün değildir. Onun için önce din ve namus telâkkisini kaldırmalıyız. Partiyi, bunu kabul edenlerle kuvvetlendirmeli ve bunları çabuk zengin etmeliyiz. Bu suretle kalkınma kolay ve çabuk olur..”
   Kazım Karabekir Anlatıyor, Yayına Hazırlayan: Uğur Mumcu, Tekin Yayınevi, Ankara 1993, sayfa 83, 84

   7-“Fakat, bu prensipleri, gökten indiği sanılan kitapların dogmaları ile asla bir tutmamalıdır. Biz, ilhamlarımızı,gökten ve gayipten değil doğrudan doğruya hayattan almış bulunuyoruz.” TBMM MEclis Konusmasi Videosu ve diger kaynak “M. Kemal Atatürk DEVRE : V Ictima : 3 TBMM ZABIT CERIDESI CILD : 20 Birinci inikad 1 – XI – 1937
   Pazartesi Büyük Millet Meclisi Kütüphanesi”

   8-(Ali Rıza Sağman’a) “…Evet, ben bilirim ki insan dinsiz olmaz. Fakat Türk’ün dini tabiattır. Bunu size münevversiniz (Aydınsınız) diye söylüyorum.
   ”Ali Rıza Sağman, Hatıralar, Osman Ergin, Türkiye Maarif Tarihi içerisinde, Istanbul 1943, cild 5, sayfa 1631, 1632.

   9-“Natür / Tabiat insanları türetti; onları kendine taptırdı da. Ancak; insanların dünyada yaşayabilmeleri için, onların tabiata egemenliğinide şart kıldı. Tabiata egemen olmasını bilemeyen yaratıklar varlıklarını koruyamamışlardır. Tabiat onları kendi unsurları içinde ezmekten, boğmaktan, yok etmekten ve ettirmekten çekinmemiştir.”
   Mustafa Kemal Atatürk, Havacılık Hakkında Konuşma, 3 Mayıs 1935. 4 Mayıs 1935 tarihinde Ulus gazetesinde de yayınlanmıştır.
   Ayrıca bakınız: Atatürk’ün Söylev ve Demeçleri I-III, Bugünkü dille yayına hazırlayanlar: Prof.Dr. Ali Sevim, Prof.Dr. M.Akif Tural, Prof.Dr. İzzet Öztoprak.

   10-“Tabiatın **herşeyden büyük** ve **her şey** olduğu anlaşıldıkça, tabiatın çocuğu olan insan, kendinin de büyüklüğünü ve haysiyetini anlamaya başladı.”
   Atatürk’ün manevi kızı Prof. Dr. A. Afetinan, M. Kemal Atatürk’ün El Yazıları Medeni Bilgiler (Türk Tarih Kurumu) kitabından naklen; Atatürk ve Hukuk, Yargıtay, 130. Yıl Armağanı, Yargıtay Yayınları no: 27, Yargıtay Birinci Başkanlığı Yayın Işleri Müdürlüğü, Pan Matbaacılık, Ankara 1999, sayfa 312.

   11-Çünkü malumdur ki insan tabiatin mahlukudur!
   kendi el yazisi: http://islampencereleri.athost.net/mb_450.jpg

   O’nun inandigi bir Allah(c.c.) yoktu… Bunu kendi el yazisi ile sansursuz olarak devlet arsivlerinden de okuyabilirsin..Buraya 1000lerce madde eklenir de 11ci maddede kendi el yazisi da var. Hepsi kaynakli. insanlarin zorla O’nu dindar yapma cabalari yersiz. Zaten kendisinin sozlerin cogunun da kaynaklari mevcut degildir. Selametle..

   • Nisan 27, 2014, 9:53 am

    11. madde de sence de insan topraktan yaratıldı toprakta tabiatın ürünü değilmi ??? neye yorarsan o . ayrıca müslüman olmayan yazarların sözlerine de bu kadar inanman şaşırtıcı . din için yaptığı şeylerde belgelidir .

   • Murat
    Mayıs 31, 2014, 12:01 pm

    Sana ben tek tek açıklayacağım ama sen benim şu soruma cevap ver:
    Amerika büyük elçisinin yazdıklarına bende baktım ama senin kadar acımasız yorumlayamam. Çünkü Atatürk tiksinmeden değil; asıl Türkçeye çevirerek Türk milletinin daha iyi anlaması için çabalıyor. Atatürk şu konuda haklı Kur’an-ı Kerim anlaşılmak ve onu rehber edinmek için gönderildi. Peki Kur’an-ı Kerim’i anlamak için her Türk Arapça bilmek zorunda mı? Kutsal kitabımızın Türkçeye çevriliş amacı Türk insanının Kur’an-ı Kerim’i daha iyi anlaması ve tatbik etmesidir. Bugün biz Müslüman olarak rehberimiz Kur’an diyorsak onu bilmeden nasıl rehber edineceğiz. Mesela Latin alfabesine geçişi ele alalım. Ben Osmanlı Türkçesi gördüm yani az çok Arap alfebesinden anlarım. sana şu örneği vereyim. Arapçada harfler bir çok sesi karşılar ve ünsüz ağırlıklı bir dildir. Mesela Muhammed ve Mehmed kelimelerinin yazılışı aynıdır. Bunun gibi kelimeler karıştırılıyordu. Zaten o nedenle Kur’an-ı Kerim’e esre ve ötreler konuldu. Türkçe ise ünlü harflerin ağır olduğu bir dil ve Arap alfabesi bizim dilimiz için olumsuzdur. İşte hem karışıklıkların önlenmesi hem de Türkçenin gelişmesi için LAtin harflerine geçildi. Yazdığın gibi oku karışıklık olmasın diye. SORUYORUM SANA BU MU DİNSİZLİK? BİZİM İÇİN KUR’AN-I KERİM’İN ŞEKLİ DEĞİL İÇERİĞİ ÖNEMLİDİR YANİ ANLAMAK… ATATÜRK BUNU YAPMAYA ÇALIŞTI.Şu önemli noktayı söyleyeyim Atatürk Müslüman olduğu kadar TÜRK milliyetçisidir. Unutmayın beyler Atatürk olmasaydı ne şimdi dini kullanan o hocalar olabilirdi ne de biz. Filistin’i örnek alın Atamın amacı dini yasaklamak değil sadece İslam dininin bilime karşı olmadığını göstermekti. (İlim Çin’de de olsa alınız. (Hz.MUHAMMED(s.a.v)) VE ŞUNA EMİNİM OKUDUĞUM ANLADIĞIM KADARIYLA ATATÜRK iSLAM’I BİZDEN DE BUGÜNKÜ DİN ADAMLARINDAN DA DAHA İYİ BİLİYORDU VE ANLIYORDU. TEK POTADA ERİTMEYİN ATATÜRK’Ü ANLAMAK İÇİN ONUN HAYATINI, YAŞADIĞI DÖNEMİ VE ATLATTIĞI OLAYLARI İYİ BİLMEK GEREKİR. KULAKTAN DOLMA BİLGİLERLE, UCU SONU KIRPILMIŞ METİNLERLE VE KONUŞMAYALIM. İLK EMİRDE “OKU”
    DEĞİL MİDİR ZATEN?
    (Devam edeceğim yazmaya, sana tek tek ilmi açıklama yapacağım.)

   • Murat
    Mayıs 31, 2014, 12:14 pm

    Ayrıca Kurtuluş Savaşı yapılıp şehitler verilirken, o kadar din adamı mecliste istiklal için çarpışırken Said-i Kürdi neredeydi soruyorum sana? Fotoğrafı görünce aklıma geldi sorayım dedim.Atatürk’ün Genelkurmay Başkanı beş vakit namaz kılan Mareşal Fevzi Çakmak idi unutmayalım lütfen.

 24. Oğuzhan
  Şubat 23, 2013, 2:11 pm

  Eğer Atatürk Kuran’a değer vermeseydi. Yanında neden ablasının verdiği cep boy Kuran’ı taşırdı. Bunu söyleyin bakalım. Ayrıca Atatürk dinsizse neden Türkiye’de ki en çok dini okul açan lider oydu. Haa… Milleti kandırıp tecevüz edemediniz dimi. Şeyhleriniz o hale geldi ki artık erkeklerle bile ilişkiye giriyor.

  Şimdi sizin hocalarınız okuyup ancak uygulamadıkları bir ayet yazalım

  “Mallarını Allah yolunda harcayıp da arkasından başa kakmayan, fakirlerin gönlünü kırmayan kimseler var ya, onların Allah katında has mükâfatları vardır. Onlar için korku yoktur, üzüntü de çekmeyeceklerdir.” Bakara Suresi 262.Ayet

  • Aralık 29, 2013, 5:59 am

   oğuzhan nerden cikartiyorsunuz bu sacmasapan bilgileri nerenizden uyduruyorsunuz?
   *1 Mart 1926: İtalyan Ceza Kanunu tercüme edilerek “Türk Ceza Kanunu” adı verildi. Yine aynı tarihte bütün orta dereceli okullardan din dersleri kaldırıldı.
   *28 Mayıs 1927: Binalar üzerindeki tarihî kitabe ve tuğraların kazınması hakkında kanun çıkarıldı. Dünyada görülmemiş bir tarihi eser katliamı başlatıldı. İstanbul Üniversitesi merkez binasının kazınmış olan tuğrası buna mühim bir örnektir.
   *10 Nisan 1928:Anayasadan “Devletin dini, din-i İslâm’dır” ibaresi kaldırıldı. Milletvekili
   yeminlerinde “vallahi” yerine, “Namusum üzerine” lafı getirildi
   *3 Ekim1928: Harf devrimi yapıldı. Dünyada ilk defa bir milletin yazısı değiştirilerek, okuma yazma oranı bir gecede “sıfıra” indirildi. İslâm harfleri atılıp Lâtin harfleri alındı.
   Işgal sürecinde bile hocalarımızın din dersi vermeleri engellendi mı? – Hayır. gavurun etmedigini etiler bize kalkmis din okulu actid iyor yaw. Kuzum sizin alayiniz mi boyle? Hic mi arastirmazsiniz siz?

  • ARNAVUT_OSMANLI TORUNU
   Ocak 16, 2014, 10:28 pm

   abduşun torunu sen abduş öğren kimmiş… adam islam düşmanı kurduğu partide öyle ALLAH’a savaş açan kaybetmeye mahkumdur… ..Kimki ALLAH’a SAVAŞ AÇANLARIN YANINDA OLURSA ONLARDA KAYBEDECEK BU KESİN……. HERŞEY EN BÜYÜK ALLAH’INDIR…..Allah’tan başka ilâh yoktur

 25. yavuz
  Şubat 22, 2013, 6:51 pm

  acayip hayvanlar gibi masonlara benziyorsun.Bu paylaşımı yapan gerizekalı beni iyi dinle!
  Sen sanıyor musun ki o mecliste buna tepki verecek kimse yoktu? Bu videodaki Mustafa Kemal ATATÜRK’ün söylemi şeyhülislamın;ingilizlerin baskıcı sonucu attırdığı fetvalar olduğunu herkes biliyor kimi kandırıyorsun? Tekfircilerden olmayın kendinize gelin artık.

  • ghost driver
   Temmuz 25, 2013, 10:07 am

   o mecliste buna tepki verecek kimse yoktu. çünkü kendisine muhalif kişileri (Trabzon mebusu Ali Şükrü bey gibi) çeşitli cinayet ve entrikalarla sindirmiş birinci meclisi fes etmiş ikinci meclisi tamamen cumhuriyet halk fırkasının 6 okunu benimsemiş kişileri meclise doldurmuştu. zaten konuşmadan sonra mecliste kopan alkış tufanı herşeyi açıklıyor. saçma imla hatalarıyla yok öyle demek istemedi böyle demek istedi laflarınızı yemiyoruz. camileri kapatıp yıktıran ahıra çeviren ezanı okumayı yasaklayan arap harflari öğreten kuran kurslarını kapatan imamları asan zihniyetin ne demek istediği ap açıp ortada. biz artık bunları yemiyoruz. deniyorki Atatürk ataisti inanmak zorunda değildi sen türkiyeyi kurtardı ona bak. Biz Allah cc ve kur-anı inkar eden kur’ ana muhammedin yaveleridir (uydurmasıdır) diyen bir putperestin koyduğu ilkeleri benisemek ve yolundan gitmek zorunda değiliz. Bu dünyada neler yıkıldı o tağutun koyduğu kanunlarda bir gün yıkılıcak müslümanlık sonsuza kadar var olacaktır.

 26. NeMutluTürk'ümDiyene
  Şubat 22, 2013, 5:52 pm

  Zamanı Geldi Mi Milliyetçilere ırkçı dersiniz asıl ırkçı sizsiniz düşünceleri ne olursa olsun o bu ülkeyi kurtardı şuan hala Kuran okuyabiliyorsanız, hala Müslüman sanız onun sayesinde gidip onun bunun köpekliğini yapmaya devam edin siz. Birgün Bu Millet Uyanacak Ama O Zaman Siz Olmıyacaksınız.

  • türk
   Haziran 14, 2013, 1:13 am

   bir yerde yanlışın var,atatürk tek başınamı kurtardı ülkeyi.silah arkadaşları ve verilen onca şehitten neden bahsedilmiyor.varsa yoksa atatürk bu ülkeyi kurtardı.tek başına mı yaptı.hep aynı şey.atatürk yaptı atatürk etti.tek başına onca düşmanı o yendi deyilmi.ülkenin yanlışları bunlar.

 27. zorunuzamıgiti
  Şubat 4, 2013, 4:17 pm

  ne oldu zorunuzamı giti beyler haa gerçekler acı geldi bazılarınız inanmak istemedi öylemi ozaman uyumaya devam edin busuru kaynak var + atanızın yapdıkları herkesce bilinmekde ezanı yasaklaması olmadı türkceleşdirmesi din adamları alimleri asması olmadı kendi el yazılarına bakın bakalım KAYNAK 1931, Lise için yazdığı Tarih kitabı

  • Göktuğ
   Şubat 4, 2013, 6:48 pm

   şerefsiz görüyoruz sizinde başkanınızın yaptığını

  • Göktuğ
   Şubat 22, 2013, 6:38 pm

   dinden bahsediyorsun şimdi bir şey sorsam dinden cevabını googleden bile bulamazsın ki biz o atatürkün yolundayız elhamdülillah

   • DOĞRUCU
    Haziran 18, 2013, 3:17 pm

    HZ.MUHAMMED (SAV) YOLUNDA OL. ataput kim yazık

  • yavuz
   Şubat 22, 2013, 6:52 pm

   acayip hayvanlar gibi masonlara benziyorsun ama sizlerden hiçbir cacık olmaz.Bu paylaşımı yapan gerizekalı beni iyi dinle!
   Sen sanıyor musun ki o mecliste buna tepki verecek kimse yoktu? Bu videodaki Mustafa Kemal ATATÜRK’ün söylemi şeyhülislamın;ingilizlerin baskıcı sonucu attırdığı fetvalar olduğunu herkes biliyor kimi kandırıyorsun? Tekfircilerden olmayın kendinize gelin artık.

   • hayrullah
    Haziran 24, 2013, 9:49 pm

    hangi şeyhulislam?isim alalım….

  • Kubilay CEYLAN
   Temmuz 5, 2013, 12:19 am

   Ata ezanı hiçbir zaman yasaklamamıştır..din adamlarını değil din adı altında milleti uyutan,”padişaha inanmak allaha inanmaktır” zihniyeti kökenli,asıl amacı din allah kitap olmayan ları astırmıştır..bu konu zoruna gidenler o zihniyetin torunlarıdır..bizim zorumuza gitmez..biz ataya devlet adamı olarak bakarız..o ki yedi düveli titretmiş,dünyanın saygısını kazanmış,bayrağımı göndere çektirmiş,türk milletinin ve dolayısı ile kuranın yüceleşmesine sebep olmuştur..daha önce yaptığım birbaşka yorum da alttadır..

   ___atatürkçüleri kaybettiniz diye sunmak onları hakka inanmıyomuş gibi göstermektir..bu seni günaha sokar..türk ulusu var oldukça ata unutulmaz;türk ulusu var oldukça kuran ayaklar altına alınamaz..atayı dini ile değil vatan sevgisiyle yargılayabilebilirseniz gazi mustafa kemal atatürk unutulabilir..peygamber efendimiz ”vatan sevgisi imandır”demiştir..atanın vatan sevgiside tartışmaya açık kapı bırakmayacak kadar göz önündedir..

  • Seferoğullarından suphi
   Eylül 17, 2013, 7:30 am

   Hiç zorumuza gitmedi!
   Atatürk az bile söylemiş.Burada islamı savunanların,hayatlarında bir kez olsun kuranı açıp okumadıkları belli oluyor!
   Tamamını okumanızı tavsiye ederim!
   Mesela;Ahzab 53

   Ey iman edenler! Yemek için çağrılmaksızın ve yemeğin pişmesini beklemeksizin (vakitli vakitsiz) Peygamber’in evlerine girmeyin, çağrıldığınız zaman girin. Yemeği yiyince de hemen dağılın. Sohbet için beklemeyin. Çünkü bu davranışınız Peygamber’i rahatsız etmekte, fakat o sizden de çekinmektedir. Allah ise gerçeği söylemekten çekinmez. Peygamberin hanımlarından bir şey istediğiniz zaman perde arkasından isteyin. Böyle davranmanız hem sizin kalpleriniz, hem de onların kalpleri için daha temizdir. Allah’ın Resûlüne rahatsızlık vermeniz ve kendisinden sonra hanımlarını nikâhlamanız ebediyyen söz konusu olamaz. Çünkü bu, Allah katında büyük bir günahtır.

   Bu mu allahın kelamı?

   • ARNAVUT_OSMANLI TORUNU
    Ocak 16, 2014, 10:30 pm

    ABDUŞUN TORUNU İSLAM DÜŞMANI SEN KEFERESİN

 28. Kasım 15, 2012, 9:11 am

  İslam,Yobazlara Bırakılmayacak Kadar Mükemmel Bir Dindir !

  M.Kemal ATATÜRK

  • Göktuğ
   Şubat 4, 2013, 6:49 pm

   eyvallah kardeş

   • Ocak 2, 2014, 11:29 am

    Yobazım Elhamdulillah Müslümanım

 29. M3L4H5
  Ekim 30, 2012, 6:17 am

  kaynak belli çok merak eden atatürk el yazmalarına baksın …. kimsenin zoruna gitmesin gerçekler .yıllarca aynı şeylerle beyinler sulandı şimdi gerçekler ortaya çıkınca bazılarının zoruna gitmesin … atatürkün müsllüman olduğunu knıtlayan tek bişey gösterin . ŞAPKA KANUNUYLA YÜZLERCESİNİ ASAN ,BATIDAN GETRDİĞİYENİLİKLERLE İSLAMİYETİ GÖLGELEYEN ,YÜZLERCE İMAM ŞEY ASTIRAN bir kişinin müslüman olduğunumu söylüyorsunuz . kusura bakmayın bu din düşmanlığıdr.. hem kendisi bol alkol kullanıp daha sonrada siroz hastalığına yakalanmış…dinde putperestlik yasak olduğu halde atatürk kendi heykelini diktirmiş haşa kendisini ilahlaştırmaya çalışmış. ANITKABİR İLE FİRAVUN MEZARLARI ARASINDA NE FARK VR SİZCE ? DAHA İLK OKULA BAŞLAYAAN 7 YAŞINDAKİ ÇOCUĞA BİLE YEMİN ETTİREN ANDIMIZ DİYE BİŞİ ÇIKARIR SONRA BU ÇOCUKLAR İLERDE BEYNİ SULANMIŞ HALDE TOPLUM KARŞISINA ÇIKARTILIYOR :)) 600 YILLIK Bİ TARİHİ OLAN OSMANLI DEVLETİNİN HİÇBİ PADİŞAHI KENDİ HEYKELİNİ DİKMEMİŞ NEDEN SİZCE ? İSLAM GELENEĞİNE BAĞLI OLDUĞU İÇİN TABİ. ŞİMDİ KALKIP BANA ATATÜRK DİNDARDI ŞÖYLEYDİ BÖYLEYDİ DEMEYİN BİRAZ OKUYUN ARAŞTIRIN .KULAKTAN DOLMA BİLGİLERLE ÖNYARGILARLA YORUMAR YAZMAYIN. SADECE MANTIĞINI BİLE KULLANSAN NEYİN NE OLDUĞUNU BİLİRSİN …(ANTİKEMALİZM)

  • Göktuğ
   Şubat 4, 2013, 6:51 pm

   ..EDIT.. konuşmayın bu devleti yöneten müslümanlarıda görüyoruz elhamdülillah
   *edıt:küfür

  • M3
   Şubat 22, 2013, 4:38 pm

   Nerenizden konuşuyorsun uz be adam anıtkabir le firavun mezarlarını karıştırıyorsun bi de oldu olacak sevğili peygamberimiz Hz. Muhammed s.a.v. kabrinide (kabeyi) karıştır putlaştır ozaman ; oturda bi de tarih yaz elinizden gelse kimsenin aklı yetmese bütün kainatıda ben yarattım diye ortaya çıkacaksınız

  • Kubilay CEYLAN
   Temmuz 5, 2013, 12:28 am

   ata el yazıtlarını öldükten sonra beni daha ii anlasınlar diye yazmıştır..ata din adamı değil devlet adamıdır..andında türküm doğruyum çalışkanım yazar..demekki ne türksün ne doğrusun nede çalışkansın..beynimi bunlarla yıkayan adamı severim ben..sadece mantığını bile kullansan yazdıkların nedir ne değildir anlardın..beynin sulanmış güzel kardeşim..

 30. ece
  Ekim 28, 2012, 10:52 pm

  aynen adam tam bi din düşmanıydı.. resmen islamı çökertmeye çalışmış ama başaramamış ztn başaramazda

  • utku kırali
   Mart 25, 2013, 7:36 am

   Ey kendini dindar sanan yoldan ayrılmış gafiller. sizler müslüman müşrikler. müslümanım diyen müşriklersiniz. sizin inandığınız Allah ile bizim inandığımız Allah aynı değil. Sizin camileriniz ile bizim camilerimiz inşallah çok yakında ayrılacak. Sizler Allahı Kandıranlar Partisinin dinindensiniz. Bizim Allahımız adil, kadir ve hesap sorucudur. Sizin inandığınızın özellikleri ise amellerinizde ve sözlerinizde çalıp çırpmanızdan, büyücülük yapmanızdan, okuyup üfleyip kendinizden geçmenizden belli oluyor. Lekum dinikum veliyedin. Evet sizin dininiz size bizimki ise bize aittir. Sonuçta kim haklı göreceğiz.. müşrik AKP takımı.. daha beter olup cehennemde daim olun inşallah Allahın gazabı ve şiddeti üzerinize olsun…..

 31. mahmud
  Ekim 28, 2012, 10:49 pm

  yaptıklarıyla ispat etmiş kendini daha ne tartışıyonuz ?

 32. Antikemalist
  Ekim 28, 2012, 10:16 pm

  Bu bloğu hangi ergen cahil kurdu? Beynim bu soru ile meşgul.

 33. beyaaa
  Temmuz 31, 2012, 6:08 pm

  bu sözler atatürkü islam alemine ve en önemlisi klendıne karsı kötülemek için yazılan bi ingiliz kitabındadır atatürkün azından yazılmıştır arkadaslar.ataturk hiç bizaman dını kotulemedı;hatta atamızın dedesı mehmet emın efendı konya karamanda hatrı sayılır bır hafızdı….. işte atatürkü seven bi insan bu sözlere bakınca ataturke karsı bı on yargı olusuyo hemen amaçta zaten buydu… atatürk istiklal savasından hemen önce halkı toplamıs ve onlara cuma hutbesı vermıstı yanlış duymadınız ataturkun dını bılgısı okadar fazlaydıkı hutbe verıcekkadar…şimdi ataturku cekemeyen ınsanlar atamızı o ulu onderı,allahın sülietini daglara taslara verdıgı o yuce ınsanı halkın en zayıf oldugu noktayla sınıyorlar yanı dınle bu safsatalara kanmayalım… o hep turk mılletı ıcın calıstı ve hep allaha dua ettı ataturk her yonden ornek bı ınsandı

  • Şubat 26, 2014, 10:44 pm

   Arkadas bir kere de delilli kaynakli konussaniz gercekten kurban kesecek duruma geldik. el insaf mi diyeyim çüüşşş mü diyeyim bilemiyorum artik. Hutbe nedir bilmezsin, tarih okumazsin bir de Allah’in sulietini daglara taslara verdigi demis :) Ustad sen bu sahsiyetin yaptiklarindan habersiz misin? Yasin kac senin? Bir insanin fikri ile zikri bir olmali degil mi? Bu adamin fikri ne ise uygulamalari da o olmustur. Arkadas bu ne cahillik anlayamiyorum akil fikir erdiremiyorum.

   -M. Kemal’in yaptığı konuşma “Hutbe” olamaz. Hutbenin Cuma ve Bayram namazlarının bir unsuru olduğunu bilmek için ilahiyat tahsili almaya veya derin dini bilgiye sahip olmaya gerek yok.
   Söz konusu konuşma 7 Şubat 1923 tarihinde yapıldı ve bu tarih “Çarşamba” gününe tekabül ediyor. Ne Cuma, ne de Bayram günü. Inanmayanlar şu linkteki online (internet) takvimden arattırabilirler:
   http://www.takvim.com/index.php

   Ustelik bu konusmayi madem iyi biliyorsun su sorulara bi yanit alalim :
   1-M. Kemalin bu konuşmasında bakalım söyledikleri ile yaptıkları örtüşüyor mu?
   “Ey millet! Allah birdir, şanı büyüktür. Allah’ın selâmeti, sevgi ve iyiliği üzerinize olsun. Peygamberimiz Efendimiz Hazretleri, Cenâb-ı Hak tarafından insanlara dinî hakikatleri tebliğe memur edilmiş ve resul olmuştur. Temel nizamı, hepimizin bildiği Kur’ân-ı Azimüşşan’daki açık ve kesin hükümlerdir.”
   SORU:Temel nizamın Kur’an’daki açık ve kesin hükümler olduğunu söylüyor, o halde neden bayrağı Haç olan Isviçre’den medeni, Diktatör Hitler’in Nazi Almanya’sından borçlar/ticaret ve Diktatör Mussolini’nin faşist Italya’sından ceza kanunlarını temel nizam olarak müslüman millete dayatıyor??
   Burada açıkça tenakuz var…
   Demek ki, M. Kemal bu konuşmasında samimi değildi…

   2-“Efendiler! Camiler birbirimizin yüzüne bakmaksızın yatıp kalkmak için yapılmamıştır. Camiler, söylenenleri dinleme ve ibadet ile beraber din ve dünya için neler yapılması lazım geldiğini düşünmek, yani birbirimizin görüş ve düşüncelerini almak için yapılmıştır. Millet işlerinde her ferdin zihninin başlı başına faaliyette bulunması lâzımdır. İşte biz de burada din ve dünya için, geleceğimiz için her şeyden önce hakimiyetimiz için neler düşündüğümüzü meydana koyalım.”
   SORU : Madem Camiler din ve dünya işlerinin konuşulması gereken yerdir, o halde neden din ve dünya/devlet işlerini ayırdı?
   SORU :Peki, neden Camiler için kapatma kanunu çıkarılıp, 19 Şubat 1932 tarihinde “Halkevleri” kuruldu?
   SORU :O halde neden bir daha bu konuşmadan sonra Camiye giderek din ve dünya işleri hakkında bir konuşma yapmadı?
   Bu sorular cevapsız kalmaya mahkumdur herhalde… Gördüğünüz gibi çelişki üstüne çelişki. Bu noktada cevaplanması gereken başka bir soru var…
   SORU: M. Kemal neden bu konuşmayı yaptı?
   Bize göre Lozan görüşmeleri yakın zamanda kesildiği için, muhtemelen karşı tarafa; “Ya benimle anlaşırsınız, ya da Hilafeti (dolayısıyla Şeriat’ı) kaldırmam” mesajı verdi.
   Tabii bir de halkın duymak istediği şeyleri söylemek o kritik dönem için önemliydi. Balıkesir insanının milli ve dini duygularının çok kuvvetli olduğunu hesaba katarsak, vakayı daha iyi kavramış oluruz.Yani, resmen dini kullandı.
   Yani kisacasi ustadim ataturku zorla dindarlastirmaya calismayin cunku ataturkun tum icraatleri din dusmanlarinin yapacagi cinstendi. hatta ve hatta yurt isgal altinda iken bile milletin giyimine,kusamina,dinine bu kadar karisilmadi. Sana binlerce belge ve delille atatürkün islama zararini, ülkesine ve milletine ihanetini anlatabilirim. kendi el yazisiyla benim Peygamberime hakaret eden bir adami bana suni bilgilerle ve sahte tarihi bilgilerinizle savunmayin.
   Neticede M. Kemal’in Balıkesir’de söyledikleri sadece kağıt üzerinde kaldı. Artık kimse Balıkesir “Hutbe”sine dayanarak, M. Kemal’in müslüman olduğunu iddia etmesin. Adam resmen halkla dalga gecmis ne saftirik birseysin sen boyle ya… Hepiniz mi boylesiniz siz? Arastirmadan uzak, vicdani bir dusunce yapisindan yoksun?

 34. Haziran 26, 2012, 10:12 am

  yok yok efendi uyumaya devam et sen ahirette azapla uyanırsın . dinden imandan vatanından ecdadından habersiz döküntü adam…

 35. mevladi
  Mayıs 23, 2012, 5:54 pm

  doğru olmadığını kim biliyor ? kimse kimseye defol diyemez ayıptır

 36. yok yok
  Mayıs 2, 2012, 2:03 pm

  bu blogu kuran şerefsiz bu ülkeden biran önce kaynol git Atatürk’ün çeyreği kadar müslüman olsan bu saçma yazıyı yayınlamazdım

  • Göktuğ
   Şubat 4, 2013, 6:55 pm

   katılıyorum kardeşim kuyruk acısını burdan çıkartmaya çalıyorsan büyük insanlar çok konuşulur konuşsunlar enazından atatürk 3 şalvarlıya yenilp o orospu çocuklarına yalmamış

 1. No trackbacks yet.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Google+ fotoğrafı

Google+ hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Log Out / Değiştir )

Connecting to %s

Takip Et

Her yeni yazı için posta kutunuza gönderim alın.

Diğer 111 takipçiye katılın

%d blogcu bunu beğendi: