Uydurma Hadisler

Çoğumuz bunları hadis biliriz..kimi lafzan hadis değildir belki manen hadisdir ancak peygamber sözüdür diye bildiğimiz birçok söz uydurmadır veya çok zayıf rivayetlere dayanır bunlar sahih hadis kitaplarında dahi vardır..

Bu konu ile ilgili geniş bir paylaşım düşünüyorum

Bunlardan bazılarını şimdi elimde ki kaynakça kitaptan paylaşıyorum

1-“Din akıldır,dini olmayanın aklı da yoktur”

.
(الدين هو العقل، ومن لا دين له لا عقل له)

Bu hadis batıldır.Nesai bu hadis için”bu hadis münker ve batıldır” demiştir.

2-“Hiç ölmeyecekmiş gibi dünyaya yarın ölecekmiş gibi ahirete çalış”

.

Merfu olarak aslı yoktur ancak son yıllarda halk arasında çok meşhur oldu.Manen belki hadis olabilir ama peygamberden böyle bir söz nakli kuvvetli değil

3-“Ümmetimden iki kısım salaha ererse ümmetim de salaha erer,yöneticiler ve alimler”
(Deylemi-Firdevs)

.

Uydurmadır.Ravilerinden Muhammed Bin Ziyad El Yeşkuri hakkında Ahmet Bin Hambel “Yalancıdır hadis uydurmuştur” der ama buna rağmen GAZALİ bu hadisi İhya’sında Peygamberimize isnat eder.

.

4-“Her kim günah işlerken gülerse ateşe ağlayarak girer”

.

Uydurmadır.Bu sözün ravisi Ahmet Bin Hanbel’in “hadis uydurdu” dediği Muhammed Bin Ziyad’e dayanmakda

.

 

5-“Adem Günah işlediğinde şöyle der “Ya Rabbi Muhammedin hakkı için beni affetmeni istiyorum” deyince Allah “Ey Adem Muhammed’i yaratmadan onu nasıl bildin?” Ey Rabbim beni elinle yaratıp ruhundan bana üflediğinde başımı kaldırdım ve arşın sütunlarında Lailahe İllallah yazılı olduğunu gördüm.Bildim ki sen kendi isminle en sevdiğin yaratığı izafe ettin.Allah “Doğru söyledin ey adem O beşer içinde bana en sevgili olandır,bana onun hakkı ile dua ettiğinde seni bağoşlarım eğer o olmasaydı seni yaratmazdım”

(El Hekim Müstedrek) (Beyhaki)

Ravilerinden olan Abdurrahman Bin Zeyd hakkında ibni Hibbam şöyle der ” Hadis uydurmakla itham olunmuş,Leys Malik ve İbni Lehi’a üzerine hadis uydurmuştur”
Ancak İbn-i Hacer ona katılır.

6-“Ümmetimin ihtilafı Rahmettir”

.
Bunun aslı yoktur.Muhaddisler bu sözün kaynağını çokça aramış ancak ravisini bulamamıştır.İbn-i Hazm söyle der “Bu söylenen en kötü sözlerdendir eğer ihtilafta rahmet olsa ittifakta gazab olur,hiçbir müslüman da bunu söylemez çünkü ya ittifak ya ihtilaf ya rahmet ya gazab olur”

 

7-“Ümmetimin alimleri beni israilin peygamberleri gibidir”
(el-irva,Kitab-ul Asar,El Mevduat)

 

Bu hadisin aslı yoktur,alimler bu sözün hadis olmadığında ittifak halindedir.Delalette olan Kadiyyaniye kabilesi peygamberliğin hala devam ettiğine bu sözü delil getirirler.

8-“Bu ümmet camiilerine, hristiyanlar gibi mihrablar edinmedikçe hayırda olmaya devam eder”
(Taberani,İbn Ebi Şeybe)

Bu zayıf hadisdir.Ravilerinden olan Musa El Cüheni tabii’nin etbalarındandır.Bu rivayette hem tabiini hem sahabeyi atlayarak direk peygambere isnat etmiştir.İkincisi ravilerinden olan el israil zayıftır.Suyuti İ’lamul Erib Bihudusi Bid’atil Meharib adlı kitabında camiilerde ki mihrabların bid’at olduğunu söylemiş

9-“Erkekler kadınlara itaat ettiklerinde helak olmuşlardır”

.

Bu hadis zayıftır.Hadisin aslını Buhari Sahih’inde neşretmiştir. “idarelerini kadına veren kavim iflah olmaz”

10-“İlim çinde de olsa talep ediniz”

.

Bu hadis batıldır.Ravilerinden Ebu Atike Turayf b.Süleyman’ın hadisi metruktur.Bu rivayeti İbn-ül Cezvi Mevduatında rivayet ederek İbn-i Hibban dan bu hadisin batıl olduğu sözünü nakleder

.

11-“Ezan okuyan kamet getirsin”
(Ebu Davud,Tirmizi,Ebu Nuaym)

.

Bu hadis zayıftır.Hadis Abdurrahman Bin Ziyad El Afriki yoluyla rivayet edilmiştir.Tirmizi bu hadisi rivayet ederken akabinde zayıf olduğunu da ekler.Hadisin Begavi Nevevi ve Beyhaki de zayıf olduğunu rivayet etmiştir.Bu hadisin kötü yanlarından biri de namaz kılanların anlaşılamamasına sebebiyet vermesidir.Mesele müezzin bir özürden dolayı geç kaldığında bazı hazır bulunanlar ikamet getirmek ister ancak cemaatin birisi engel olmak için bu hadisi getirir,dolayısıyla ZAYIF HADİS DİNDE DELİL OLMADIĞI GİBİ PEYGAMBERE DE NİSBET EDİLEMEZ.

.

12-“Vatan sevgisi imandandır”

.

Uydurmadır.Es-Segani ve diğer muhaddisler uydurma olduğunu kabul eder.Rivayet MANA itibari ile de doğru değildir çünkü vatan sevgisi de tıpkı mal mülk sevgisi gibi doğuştan gelir yani içgüdüseldir dolayısıyla bu sevgilerden dolayı insan övülmez hele hele iman gereklerinden hiç değildir.

13-“Ashabım gökteki yıldızlar gibidir hangisini uyarsanız hidayet bulursunuz”

Bu hadis uydurmadır.Ravilerinden Sellam Bin Suleym yalancı olup ibn-i Hibban’ın dediği gibi uydurma hadisler rivayet etmiştir.Diğer bir ravi Haris Bin Gusayn ise bilinmemektedir.Buna rağmen Şa’rani şöyle der -Bu hadis hakkında muhaddisler zayıflığına dair konuşmuş olsalar dahi keşf ehline göre doğrudur-
Ancak Şa’rani nin bu sözü hiç şüphesiz BATILDIR.Çünkü keşf yoluyla hadislerin tahsis edilmesi tasavvuf-i bidattır.Hem nasıl olur da peygamber ashabımın hepsine uyun diyebilir? Çünkü ilince yüksek olanlar da vardır çok gerilerd olanlar da vardır.İbn-i Hazm şöyle söyler –Peygamber kendi nefsinden konuşmaz o konuşdu mu Allah dan konuşur ve Allah’dan gelende ihtilaf olmaz.Öyleyse Peygamber nasıl olur da ashabımın hepsine uyabilirsiniz diyebilir.Çünkü ashabının içinde birisinin helal kıldığını birisi haram kılabilmektedir.Eğer böyle olsaydır ashaptan olan Semure Bin Cundup’a uyup içkinin satışını helal sayabilir yada Ebu Talha’ya urayak da oruçlunun dolu yemesini helal sayabilirdik.Netekim peygamberin vefatından sonra ashabı ihtilafa da düşmüştür ve nasıl olur da hem hata etmiş hem isabet etmiş bir kavmi şeksiz taklit etmek olur.

13-“Ben arabım Kur’an arabçadır cennet ehlinin lisanı da arabçadır”
(Taberani,Beyhaki,Hakim)

Hadis uydurmadır.Ravilerinden Şilb Bin El Ala Abdurrahman hakkında İbn-i Adiy –Münker rivayetleri vardır–der .Hafız El İraki de –Ancak ravilerinden Abdul Aziz El Bin İmran Ez-Zühri hakkında Nesai ve başkaları metruk olduğunu söyler.Buhari hadisin yazılamayacağını bildirir.

14-“Akik’den yüzük takın çünkü akik bereketlidir”

Hadis uydurmadır.Ravilerinden Yakub Bin İbrahim Ez-Zühri yalancı ve hadis uyduran biridir.Hafız Es Sahavi akik taşı ile ilgili tüm rivayetlerin batıl olduğunu söyler.

.

15-“Oruç tutun sıhhat bulun”
(Taberani,İnbül Cezvi,Nuaym)

.

Hadis zayıftır.Ravilerinden olan Züheyr Bin Muhammed Şamlılardan olan rivayetinde zayıftır dolayısıyla hafız El İraki senedin zayıf olduğunu söyler

16-“Nasılsanız öyle idare edilirsiniz”
(Tirmizi,Deylemi,Beyhaki)

Bu hadis zayıftır.Hafız Bşn Hacer şöyle der –Rivayetin isnadında el Mubarek Bin Fadale kadardır ki diğer raviler bilinmemektedir.Ayrıca HADİS MANACA da SAKATTIR.Zira zalim bir idareciden sonra tarih boyunca adil ve salih bir idareci de geldiği olmuşdur oysa halk aynı halkdır.

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s