Meşhur Türk Masonları ve Mason olan Osmanlı Padişahı

Masonluk faaliyetleri ve tehlikelerine dikkat çekmek adına sürekli hatırlatılması gereken gizli örgütlerdir. Sırlarını ifşa etmezler. Masonlar kendi gibi Mason olanlara birader yada kardeş derler Mason olmayanlara Harici derler. Yani bizler Mason olmadığımız için HARİCİ oluyoruz.

Masonluk çok eskidir 11. 12. yüzyıla kadar inilebilir ancak bilinen manada Masonluk örgütlü olarak İngilterede 17. yüzyılda kurumlaşmış. Sonra da bütün dünyaya yayılmış.

Amerikan devletinin kuruluş bildirgesi A. B D.: Ìstiklâl Beyannamesi’ni imza eden 56 kişinin 53’ü. Ìlk kurucu meclisin 55 üyesinden 50’si Ìlk Kurulan 13 Devletin Bütün Valileri.Washington’un 29 Generalinden 20’si.Washington’un 106 Subayından 104’ü masondu. ABD nin kurucu Başkanı Washington dahil 17 ABD başkanı baba ve oğul Bush dahil Masondur. ABD’yi Masonların kurduğunu söylemek abartılı sayılmaz dolayısıyla ABD’nin İSRAİL politikalarında neden tek taraflı olduğunu izah etmeye gerek yok.

İLK TÜRK MASONLAR

– 28 MEHMET ÇELEBİZ$ADE SAİT ÇELEBİ
– İBRAHİM MÜTEFERRİKA (BİZCE MASON DEĞİLDİR)
– HUMBARACI AHMET PAŞA (BARON DE TOTT)
– TOPHANELİ TÜCCAR YUSUF ÇELEBİ
– CEZAYİRLİ MUHAMMED ÇELEBİ (1785’DE PARİS BÜYÜK MAŞRIK’INDA TEKRİS)
– CEZAYİRLİ ABRAHAM GOLLİNGO (1787’DE AYNI YERDE TEKRİS)
– CEZAYİRLİ ABRAHAM BAKER (1787’DE AYNI YERDE TEKRİS)
– TUNUSLU BİR FIRKATEYN KAPTANI (1788’DE ALMANYA’DA MASON OLDUĞUNU AÇIKLAMIŞ)
– LONDRA ELÇİMİZ İSMAİL FERRUH EFENDİ (1799’DA LONDRA LOCASINDA TEKRİS)
– LONDRA ELÇİLİK KÂTİBİ YUSUF EFENDİ (AYNI TARİHTE VE YERDE)
– BEŞİKTAŞLI KETHÜDAZÂDE (1820’LER)
– FEHİM EFENDİ
– MELEKPAŞAZÂDE ABDÜLKADİR
– CİGALAZÂDE TAHİR BEY
– HEKİMBAŞI ŞANİZÂDE
– HOBART PAŞA (İNGİLİZ, TÜRK DONANMA KOMUTANI)
– AHMET MİTHAT EFENDİ

MASON ivedik

Milli Masonumuz İvedik ve Mason Nizam duruşu 🙂

OSMANLI HANEDANI’NDAN MASON OLANLAR

ekle

– SULTAN v. MURAD (Abdülaziz ile şehzadeliği yıllarında Avrupa seyahati sırasında daha sonra İngiltere Kralı da olan İngiltere veliahtı Galler prensi VII.Edward’in teklifi ile Mason olmuştur.)

– ŞEHZÂDE KEMÂLEDDİN EFENDİ (5. MURAD’IN KARDEŞİ)
– ŞEHZÂDE MUREDDİN EFENDİ (5. MURAD’IN KARDEŞİ)
– GAZİ OSMAN PAŞA (ABDÜLHAMİD’İN DAMADI, PLEVNE KAHRAMANI)
– DAMAD AHMET NAMİ BEY (ABDÜLHAMİD’İN DAMADI, ŞAM VALİSİ)

OSMANLI DEVRİNDEKİ MASON SADRAZAMLAR

– 28 MEHMET ÇELEBİZÂDE SAİT ÇELEBİ
– MUSTAFA REŞİT PAŞA (33. DERECE’DEN ÜSTAT, LONDRA’DA TEKRİS)
– KEÇECİZADE FUAD PAŞA
– ÂLİ PAŞA
– MİTHAT PAŞA
– MEHMET EMİN ALİ PAŞA
– AHMED VEFİK PAŞA
– TUNUSLU HAYREDDİN PAŞA
– TALÂT PAŞA
– MÜŞİR AHMET İZZET PAŞA
– PRENS SAİT HALİM PAŞA
– İBRAHİM HAKKI PAŞA
– MÜTERCİM MEHMET RÜŞTÜ PAŞA
– TUNUSLU ETHEM PAŞAatatürk-masondu-iddaası_293407

– AHMED SEYYİD (5. MURAD’IN BAŞMABEYİNCİSİ)
– M. RAŞİT ERER (MÂLİYE, MAARİF VE EVKAF NÂZIRI)
– CEMAL PAŞA (BAHRİYE NÂZIRI)
– CAVİD BEY (MÂLİYE NÂZIRI, DÖNME)
– TEVFİK BEY (MÂLİYE NÂZIRI)
– KİRKOR AGATON (POSTA NÂZIRI)
– AHMET NESİMİ SAYMAN (PARİCİYE NÂZIRI, DÖNME)
– ALİ MÜNİF (NAFIA NÂZIRI)
– NÂMIK PAŞAZÂDE HÜSEYİN CEMİL PAŞA (ABDÜLAZİZ’İN BAŞMABEYİNCİSİ)

OSMANLI DÖNEMİNİN ÖNEMLİ MASON ŞAHSİYETLERİ

masonların anıtkabir ziyareti

Masonların anıtkabir ziyareti

– ETHEM PERTEV PAŞA (DEVLET ADAMI, HABNÂME YAZARI)
– MEHMED ABDÜLHALİM PAŞA (DEVLET ADAMI, MUSİKÎŞİNAS)
– REŞİT PAŞA (ANKARA VALİSİ)
– FAİK SÜLEYMAN (MÂLİYE MÜSTEŞARI)
– CEVDET MASUK (TEMYİZ MAHKEMESİ ÂZÂSI)
– ABDULLAH MACİD BEY (MATBUAT-I DÂHİLİYE MÜDÜRÜ)
– AZMİ BEY(POLİS MÜDÜRÜ)
– BEDRİ BEY (POLİS MÜDÜRÜ)
– EBUBEKİR HÂZIM (POLİTİKACI)
– SUPHİ HAYREDDİN PAŞA (İSTANBUL ŞEHREMİNİ)
– SÜLEYMAN ÂSAF (BURSA MİLLETVEKİLİ)
– DELİ FUAT PAŞA
– KAYSERİLİ AHMET PAŞA (SULTAN ABDÜLAZİZ’İN KAATİLLERİNDEN)
– HÜSEYİN AVNİ PAŞA (SULTAN ABDÜLAZİZ’İN KAATİLLERİNDEN)

YENİ OSMANLILAR, JÖN TÜRKLER VE İTTİHATÇILAR ARASINDAKİ MASONLAR

ittihatterakki1terakki

Mason İttihat Terakki üyeleri

– EMANUEL KARASU (YAHUDİDİR) (Abdülhamit’in tahttan lağvedildiğini bildiren 3 kişiden biri)
– İBRAHİM TEMO (İTTİHATÇI İLK ÜYE)
– ABDULLAH CEVDET
– ÇERKEZ MEHMET
– AGÂH EFENDİ
– ALİ SUAVİ (2. ABDÜLHAMİD’İ DEVİRMEYE KALKANLARDAN)
– NÂMIK KEMÂL
– ZİYA PAŞA
– ŞİNÂSI
– RIFAT BEY
– MİTHAT ŞÜKRÜ BLEDA
– ÖMER NACİ
– ALİ ŞEVKATİ
– BAHADDİN ŞÂKİR
– RESNELİ NİYAZİ
– YÂKUP CEMİL
– SÜLEYMAN ASKERÎ

MASON CUMHURBAŞKANLARIMIZ

hareket-ordusu_313389

Hareket Ordusu Komutanları Masondu

– İSMET İNÖNÜ (1938-1950)
– CELÂL BAYAR (1950-1960)
– SÜLEYMAN DEMİREL (1993-1999)

CUMHURİYET DÖNEMİNDEKİ MASON BAŞBAKANLAR:

– İSMET İNÖNÜ(1925-1937), 1963-65)
– HASAN SAKA (1947-1948)
– RAUF ORBAY (1923)
– ALİ FETHİ OKYAR(1924)
– REFİK SAYDAM
– CELÂL BAYAR
– NAİM TALU
– SÜLEYMAN DEMİREL
– SUAT HAYRİ ÜRGÜPLÜ (1965)
– BÜLENT ECEVİT
– SADİ IRMAK
– NİHAT ERİM
– BÜLENT ULUSU

CUMHURİYET DÖNEMİ HÜKÜMETLERİNDE YER ALAN MASON BAKANLARDAN BAZILARI

hareket-ordusu-istanbula-girerken-518x600

Hareket Ordusu İstanbul’a girerken. Bir çoğu Selanik Yahudisiydi.

– AKİF İYİDOĞAN (BAŞBAKAN YARDIMCISI)
– BEKİR SAMİ KUNDUH (DIŞİŞLERİ BAKANI)
– TEVFİK RÜŞTÜ ARAS (DIŞİŞLERİ BAKANI, DÖNME, İNGİLİZ CASUSU)
– SELİM SARPER (DIŞİŞLERİ BAKANI, DÖNME, AMERİKAN CASUSU)
– İSMAİL CEM İPEKÇİ (DIŞİŞLERİ BAKANI, DÖNME, İSRAİL AJANI)
– MEHMET CEMİL UYBADİN (İÇİŞLERİ BAKANI)
– ŞÜKRÜ KAYA (İÇİŞLERİ BAKANI)

– MÜMTAZ ÖKMEN (ADALET BAKANI)
– HASAN MENEMENCİOĞLU (ADALET BAKANI)
– NASİR ZEYTİNOĞLU
– VASIF ÇINAR (MİLLİ EĞİTİM BAKANI)
– MUSTAFA NECATİ (M.EĞİTİM BAKANI)
– HASAN ALİ YÜCEL (M.EĞİTİM BAKANI)
– YUMNİ ÜRESİN PAŞA (MÜNAKALÂT VEKİLİ)
– MÜNİR BİRSEL (MİLLİ SAVUNMA BAKANI, DÖNME)
– HULUSİ KÖYMEN (M. SAVUNMA BAKANI)
– REŞAD MUHLİS ERKMEN (TARIM BAKANI)
– MUMTAZ TARHAN (ÇALIŞMA BAKANI)
– BÜLENT ECEVİT (ÇALIŞMA BAKANI)
– ZÜHTÜ VELİBESE (TİCARET BAKANI)
– CELAL TEVFİK KARASAPAN
– KEMAL KURDAŞ (MALİYE BAKANI)
– ALİ BOZER )DIŞİŞLERİ BAKANI, DÖNME)
– ADNAN KAHVECİ: (DEVLET BAKANI)
– ŞAHAP KOCATOPÇU (SANAYİ BAKANI)
– OKTAY ÂAGÂH ÜNER

ATATÜRK DÖNEMİ MASON MİLLETVEKİLLERİ

MASONLAR

Masonlar Abdülhamid’i tahttan indiriyor 1909

– BEKİR LÜTFİ (TOKAT)
– NİYÂZİ İSMET GÖZCÜ (İSTANBUL)
– SALİH ÖZER (İÇEL)
– SAİP ÖZER (ÇORUM)
– HAYDAR NÂFİZ (ANTALYA)
– SAADETTİN RIZA (İSTANBUL)
– MEHMET RÜŞTÜ (BURSA)
– HÜSEYİN İZZET (AFYON)
– DR. FUAT BEY (KIRKLARELİ)
– HACI MEHMET (KÜTAHYA)
– MAHMUT NEDİM (MALATYA)
– REŞİT KADRİ (KAYSERİ)
– KÂZIM PAŞA (DIYARBAKIR)
– LÜTFİ MÜFİT (KIRŞEHİR)
– HÂZIM MUAMMER (KIRŞEHİR)
– HAYREDDİN İSMAİL (BİLECİK)
– HAMDİ İSMAİL (KONYA)
– DR. YİGİTOĞLU GALİP(ANTALYA)
– OSMAN NURİ (MANİSA)
– MÜKERREM BEY (ISPARTA)
– DR. AHMET REFİK (BURSA)
– REŞİT KADRİ (KAYSERİ)

5.Murat

5.Murat, 33.Osmanlı Padişahı Masondur. Şehzadeliğinde Abdülaziz ile Avrupa seyahatine çıkınca İngiltere’nin Mason Veliaht Prensi VII.Edward tarafından Masonluğa davet dilmiştir. Abdülhamid tahttan indirilince Masonlar onu tekrar tahta çıkarmayı denemiş ama başaramamışlardır.

– SÜREYYA TEVFİK (TOKAT)
– AHMET REMZİ (GAZİANTEP)
– REFET PAŞA (İSTANBUL MİLLETVEKİLİ)
– AHMET RIZA
– ESAT NURİ (AMASYA)
– RAGIPZÂDE HÜSNÜ
– MEHMET NURİ
– KÂZIM HÜSNÜ
– ALİ RIZA (MARDİN)
– MENEMENLİOĞLU KEMÂL (MANİSA)
– DR. MAZHAR MEHMET (AYDIN)
– İSMAİL HAKKI (KÜTAHYA)
– MEHMET HALİT (ANKARA MİLLETVEKİLİ)
– DR. FİKRET BEY
– İHSAN ŞERİF
– KÂZIM ÖZALP (T.B.M.M. REİSİ)

1938-1998 ARASI MASON MİLLETVEKİLLERİNDEN BAZILARI

– HİLMİ URAN
– NİSİM MASLİYAH (YAHUDİ)
– OSMAN KAPANÎ (DÖNME)
– SELİM SIRRI TARCAN

– KENAN ÖNER
– BESİM ÖMER AKALIN
– CAHİT KARAKAŞ (T.B.M.M. BAŞKANI, DÖNME)
– HÜSAMETTİN CİNDORUK (T.B.M.M. BAŞKANI)
– ERCAN KARAKAŞ (DÖNME)
– BÜLENT AKARCALI
– CAHİT ORTAÇ

masonlar Abdülhamit

Masonların Abdülhamid düşmanlığı karikatürlerde

– CEVAD ABBAS GÜRER (ATATÜRK’ÜN YAVERİ)
– AHMET SALİH KORUR (MENDERES DÖNEMİ BAŞBAKANLIK MÜŞTEŞARI)
– AHMET MÜNİR ERTEGÜN (TÜRKİYE’NİN İLK ABD BÜYÜKELÇİSİ)
– KUTLU SAVAŞ (BAŞBAKANLIK TEFTİŞ KURULU BAŞKANI, BAŞSAVCI)
– MÜHİTTİN ÜSTÜNDAĞ (İSTANBUL VALİSİ)
– NEVZAT TANDOĞAN (ANKARA VALİSİ)
– FATİH GÜVENDİREN (BURSA VALİSİ)
– MEHMET EŞREF (İZMİT VALİSİ)
– MUSTAFA RAHMİ (AYDIN VALİSİ)
– SALİH KILIÇ (ANKARA VALİSİ, EMNİYET MÜDÜRÜ)
– M. REŞAT MİMAROĞLU (DANIŞTAY BAŞKANI, MİLLETVEKİLİ)
– ALİ RIZA (DANIŞTAY DAİRE BAŞKANI)
– ALİ RIZA SUN (TEMYİZ MAHKEMESİ AZASI)
– SUAT MUHTAR (PARİS BÜYÜKELÇİSİ)
– HÜSEYİN RAGIP (MOSKOVA BÜYÜKELÇİSİ)
– HASAN CEMİL CANBEL (TÜRK TARİH KURUMU BAŞKANI)
– İSMAİL HERAL (ESKİ MÜSTEŞAR, İŞ BANKASI YÖNETİM K. ÜYESİ)

– HÜSEYİN HÜSNÜ PAŞA
– ALİ İHSAN SABİS PAŞA (1. ORDU KUMANDANI)
– ALİ KEMAL SARIAY PAŞA (JANDARMA GENEL KUMANDANI)
– ALİ REMZİ YİĞİTGÜDER PAŞA
– ZEKİ DOĞAN PAŞA (HAVA KUVVETLERİ KOMUTANI)
– BÜLENT ULUSU PAŞA (DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANI)

– ŞEFİK ERENSÜ PAŞA
– EŞREF MANAS PAŞA
– YÜCEL YENER (TRT GENEL MÜDÜRÜ, DÖNME)

BAZI TANINMIŞ ÜNİVERSİTE HOCALARI MASONLAR

01mason

Türkiye Masonları Keçi boğazlıyor Masonculuk oynuyor 🙂

– NEŞET ÖMER İRDELP (TIP PROFESÖRÜ)
– FAİK SABRİ DURAN ( COĞRAFYA PROFESÖRÜ)
– MUSTAFA ŞEKİP TUNÇ (PSİKOLOJİ PROFESÖRÜ)
– MUSTAFA İNAN (İ.T.Ü. REKTÖRÜ)
– M. KEMÂL ÖKE (TIP PROFESÖRÜ, BÜYÜK ÜSTAT)
– VASFİ RAŞİT SEVİG (HUKUK PROFESÖRÜ)
– BESİM ÖMER AKALIN (REKTÖR)
– İHSAN DOĞRAMACI (REKTÖR, YÖK BAŞKANI, BEYNELMİLEL MASON, YAHUDİ)
– HÜSNÜ HAMİT (FEN FAKÜLTESİ DEKANI)
– MUSTAFA HÜLKİ EREM (REKTÖR)
– SUPHİ KÂMİL (REKTÖR)
– SÜREYYA AYGÜN (VETERİNER PROFESÖR)
– KEMÂL KURDAŞ (ODTÜ REKTÖRÜ)
– BURHANETTİN TOKER (TIP PROFESÖRÜ)
– SALİH MURAT UZDİLEK (FİZİK)
– FAHRİ AREL (TIP)
– MUZAFFER ŞEVKİ (TIP)
– KERİM ERİM (MATEMATİK, DEKAN)
– CEVAT MEMDUH ALTAR (MÜZİKOLOG)
– KÂZIM İSMAİL GÜRKAN (REKTÖR)
– MEHMET ALİ ÖZEKEN (İKTİSAT)
– SAMİM GÖNENSAY (HUKUK)
– HASAN KÖNİ (İKTİSAT)
– RASİM ADASAL (TIP)
– ENVER ZİYA KARAL (TARİH)

BAZI TANINMIŞ SANATÇI MASONLAR

mason keçi ayini

Masonların ekzantirik keçiden kurban ritüelleri, korkunç ürkünç gizli çok heyecanlı 🙂

-ALÂADDİN YAVAŞÇA
– KUTLU PAYASLI
– NECDET TOKATLIOĞLU
– CENK KORAY
– AYHAN IŞIK
– MİTHAT FENMEN (DÖNME)
– SEMİH SERGEN
– ŞÜKRÜ ŞENOZAN
– DİNÇER SÜMER

-ZEKİ ALASYA

BAZI TANINMIŞ TARİHÇİ, EDEBİYATÇI, ARAŞTIRMACI MASONLAR

– İSMAİL GASPIRALI
NÂZIM HİKMET (Dönmedir ,dedesi Polonya Yahudilerinden Borjenski)
– ÖMER SEYFETTİN
– DR.ADNAN ADIVAR (HALİDE EDİB’İN KOCASI)
– AHMET RASİM
– NAİL GÜRELİ
– PARS TUĞLACI (ERMENİ)

TANINMIŞ BASIN VE YAYINCI BAZI MASONLAR

– YUNUS NADİ(Atatürk’in yakın arkadaşı Cumhuriyet gazetesi kurucusu)
– NADİR NADİ
– ABDİ İPEKÇİ (DÖNME)
– ALİ NACİ KARACAN
– SAMİ KOHEN (YAHUDİ)
– İSMAİL CEM İPEKÇİ (ESKİ TRT GN. MÜDÜRÜ, DIŞİŞLERİ BAKANI, DÖNME, YAHUDİ AJANI)
– ÇETİN ALTAN
– CAN PULAK
– GÜNERİ CIVAOĞLU
– AHMET EMİN YALMAN (DÖNME)
– HÜSEYİN CAHİT YALÇIN (DÖNME)
– DİNÇ BİLGİN (SABAH GAZETESİ SAHİBİ)
– EROL SİMAVİ
– ERCAN ARIKLI (GELİŞİM YAYINLARI SAHİBİ)
– SÜREYYA ARIN

Meşhur Türk Masonları ve Mason olan Osmanlı Padişahı” üzerine 30 yorum

 1. Atatürk 16 Devlet adına Türk isminde Ülke kurdu.mesala kuramazmıydı Atatürk veya Atatürkiye… Herkez kendine baksın:HUCUTAT:14 Derki bensenin kalbini bilirim işin içinden çıkman için Müslümanımde sıyrıl Henüz kalbinde İman girmemiş…kısaca Türk Kürt.Alevi Sünnü.biz biriz.bikere Atatürk Savsaş okulu birincisi Askeri Müfettişiyken Egede Yunan.Marmarada İngiliz.Doguda Rus Ermeni işkali ve Mezalimi yapılırken ve Cepelerde vurulan kazada kaburgaları kırılan Kurt Türk’lügün sembolü figurlerde pul mejbua Turancilıgı benirser gibi ve Ergenekon toplosu yaptırıp sonunda ordudan istifa etmek ister Atatürk lakin m.fevzi cakmak Atatür’kün istifa dilekcesini yırtip emrine girip baş komuta mertebesiyle Erzurum Kongresi yapıp Ülkeyi işkalden kurtarmış kısakeseyim 3.derece Mason olmuş iftirası atıp biryerlere gidilecegimizi sanmam. keske birtanedaha Atatürk olsa.Dine gelince HUCURAT:14 Herseyi bilir Anlatmaya gerekyok herkez kendi Günahına Aglasın.

 2. Atatürke mason diyen dangalaklar,eger biraz vicdaniniz varsa o adama sükretmeniz gerekir.Ama sizler öyle bir sartlandirilmissiniz ki birakin vicdani insanliktan eser kalmamis sizde.Ataürk mason Inönüermeni ulan utanin biraz be ermeni dediginiz adamin ömrü cephelerde düsmana karsi savasmakla gecti siz nasil insanlarsiniz böyle

 3. Ne geniş İŞKEMBENİZ VARMIŞ.
  Hatta işkembe bitmiş başka yerlerinizden de uydurmuşsunuz. Bilgi sahibi olmadan fikir sahibi olmak tam da böyle bir şey işte!

 4. Belgesiz salla gitsin, burdakilerin araştıracak çapı yok ya…Mason localarının üst düzey üyesi video kaydı ile açıkladı: Atatürk’ün Mason locaları ile ilgili tek sözü var: Madem bu kadar zararlı bir cemiyet, kapatalım gitsin! demiştir. Atatürk’e laf yok, zaten onun birilerinin desteğiyle yükselmeye ihtiyacı da yoktu. Zekiydi, ceasurdu, Allah vergisi yetenekleri ile yumruğu masaya vurdu. Atatürk’ü sevmeyenler işlerine öyle geldiği için öyle inanıyorlar ama güneş balçıkla sıvanmaz. Belgesiz muhabbet yalandır.

 5. Agzi olan konusuyo yine bakiyorum o mason bu degil vs. Bunlar kime gore masondu neye gore masondu onemli olan bu sna gore mason olan bna gore mason olmayabilir yada bna gore mason olan sana gore mason olmayabilir bunlar derin mevzular ve hic bi zaman netlige kavusmayacak konular bosuna yormayin cenenizi yatin uyuyun a. m. k

 6. Atatürk,kendisnin de belirttiği şekilde, bir kez koluna giren bir subay arkadaşı tarafından Beyoğlundaki bir moson locasına götürülüyor ve bir daha da gitmiyor.1935 te de Mahmut Esat Bozkurt’a dosya ve bir kitap vererek Masonluk localarının kapatılması için önerge verdirip kapattırıyor.2 ay sonra(Kasm) Moskova daki Loca toplantısında -cinayet şansı çok düşük olduğundan-Atatürk ün çevresini sararak uzun vadede zehirleme kararı alınarak uygulamaya konuluyor.İsmet paşaya gelince Masonluk locasına hiç girmemiş ve Buhara Türkmenlerinden olduğu için yaşamınca en çok masonların saldırılarına uğramıştır. demokrat partililerin o asker kaçağına oy vermeyiz iftirasına cahilleri inandırdıkları gibi.

  • Mason Locaları’nı kapattıran Atatürk’tür. Locanın ne kadar sinsi olduğunu bildiği için Masonlar’dan ve İttihatçılardan ısrarla uzak durmuştur. Kapatılan Mason localarının açılması ise İnönü zamanına dayanır.

  • İSMET PAŞA ERMENİ , AYNI ABDULLAH ÖCALAN GİBİ ERMENİLER GERÇEK BU . AMA YİNE DE SİZ KAFANIZDAKİ ŞEYLERE İNANIN TÜRK SANIN APO YU DA KÜRT SANIN ZATEN BÖYLE İNANMANIZI İSTİYOLAR .

 7. Beyler sözlerinizin doğruluğuna inanılması için iyi araştırın ve doğruları yazın. Gazi Osman Paşa Abdulhamid’in damadı değil iki oğlu damadlarıdır. Masonlar Abdulhamid’in düşmanlarıdır, Osman Paşa ise en yakın dostudur ve padişah hayatını ona güvenmiştir. Osman Paşa nasıl mason olabilir?

 8. ATATÜRK MASON Deildi Koyun sürüleri BÖrü budunun adamı idi Rockefeller in nie onu öldürttüğüne bakın 2 ATATÜRK Masonda TAYYİP Değilmi

  BÜYÜK ORTADOĞUYU BENİNMSEYEN ONLAR DEİL Mİ DEMEK Kİ DİNDAR DİE BİLDİĞİNİZ KÖPEK BİR MASONDUR

  • Atatürk dedigin cok mu matah biri sanki mason ataturk de resmlerinde ki mason nizami durusu din dusmani olmasi hersey hatta öldügunde nedense cenaze namazi kilinmiyor.neymis gizlice kilmislar ya atatürk gbi birinin cenaze namazi gii kilinir mi ciksalardi tum vataaslar kilsalardi yemedi götleri niye atatürk masondu ve anitkabir de mason ritüeline gore dizayn edilmistir.yani atatürk masondu

 9. Mason olmak şeytana tapmaktir ve bir devletin baskani bas bakani mason olursa o devletden Allah c.c oz rahmetini ceker Atatruk evet bor masondu bu bir gercek hic gimse bu gerceyi saklayamaz Allah osmanliyi yuceltdi amma osmanli sonradan azdi ve Allah yuceltdiyi yerden en asaya birakti geri zekalinin dediyne bak masonlar vatan seven oluyor Kalbi imanli olan birisi yalniz vatqn perver olur akis takdirde canakkalede kalbi imanli deli kanlilar deyil alcak masonlar savasirdi

 10. Neden Masonluktan bu kadar çekiniyorsunuz. Masonlar vatanperver insanlardır. Bilimsel gerçekler ışığında topluma hizmet ederler.

 11. lan geri zekalılar..sizin kafanızın içerisinde beyin yerine acaba ne var ????…bilim adamları bunu hala bulamadı….ATATÜRK mason olsa..mason localarını kapatıp tüm mal varlıklarına el koyup…sonrada ingiliz ler tarafından öldürülür müydü ?????? sığır aleyyisselamlar….bunları yazmak için kurduğunuz bu gazeteyi size kim kurdu ..kaç para aldınız ermeni dölleri

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s