Kim bu Sabetayistler ve nedir bu Sabetayizm?

Sabetay Sevi İspanyol yahudisi Mordehay’ın üçüncü çocuğu olarak 1626 yılında İZMİR’de doğdu.Küçük yaşdan itibaret Tevrat Talmut ve Kabbala öğrendi.Kabbala ; Tevratı ve eski ahiti şekiller harfler rakamlar ile değişik ve mistik yorumlama kabiliyeti

O yıllarda 1666 yılına endekslenmişti bütün doğu ve batı

Öyle ki Amin Maalouf’un YÜZÜNCÜ AD adlı romanında da dünyanın 1666 yılında sonunun geleceğine değişik olağan üstü olayların olacağına vehristiyanlar ve yahudiler Mesihin o tarifte geleceğine kendilerini kurtaracağına inanıyorlardı

1666 ROMA rakamlarıyla MDCLXVI şeklinde yazılıyordu. Yani bütün Roma rakamlarının birer kere ve büyükten küçüğe doğru ard arda sıralanması ile ortaya 1666 çıkıyordu ki bu bile kehanet sayılıyordu.

İşte Sabetay herkesin MESSIAH’ı beklediği bir ortamda etrafına MESİH olduğunu fısıldamaya başladı ve çok geçmeden Genç Sabetay kendini beklenen Mesih ilan etti. Yeryüzündeki bütün Yahudilerin kıralı, vaad edilmiş topraklarda kuracağı krallık ile dünyada ki bütün Yahudileri 12 Yahudi kabileyi bir araya getirecek ve “Mesihin Krallığı”nı kuracaktı. Çok kısa sürede bir sürü taraftar buldu. Ünü Osmanlı coğrafyasını çoktan aşmış batı Avrupa’ya kadar yayılmıştı. Artık Avrupa’dan birçok kimse bu MESİH’i görmeye ve arınmaya kurtulmaya geliyordu.İzmir’in Yahudi Hahamları bu durumdan çok rahatsızdı. Çünkü Sahte Mesih artık kendine bir de NATHAN adında Peygamber de bulmuştu

YAKALANIŞI VE MÜSLÜMAN (güya) OLUŞU

Yahudi Hahamlar “Padişahımızın hükümranlığını tanımıyor kendini Sultanımızdan daha üstün görüyor” diyerek onu İZMİR kadısına şikayet ettiler

Sadrazam Fazıl Ahmet Paşa emir gönderir, yakalanıp önce istanbula oradan Sultanın sarayına EDİRNEYE götürülür.Sarayda bir DİVAN kurulur Şeyhulislam Yahya Efendi ve Sultanın imamı meşhur vaiz VANİ MEHMET Efendi divandadır.Sultan IV.Mehmet(Avcı) de kafesle ayrılan bitişik odadan bu müzakereyi takip eder.Sabetay Sevi Türkçe bilmediği için tercüman ile konuşulur

“Dünyayı ayağa kaldırdın, Kendini Mesih ilan ettin haydi şimdi bunu ispatla,mucizeni göster,kendinide milletinide kurtar”

denilerek kendisine ok bile işlemediği ateşin yakmadığı söylentilerine cavap istenir.Sabetay soyundurulacak okçular nişan alacak eğer oklar işlemezse kendisinin MESİH olduğuna inanılacaktı.AMA Sahte MESİH bütün olanları inkar etti kendisinin MESİH olmadığını etrafındakilerin uydurduğunu söyledi

Ona müslüman olmasını aksi halde cezalandırılacaüını müslüman olursa bütün bu yaptıklarının unutulacağı söylendi ve sahte MESİH müslüman olmayı kabul ederek MEHMET ismini aldı ve müslüman kıyafetleri giyerek SARAYDA 150 akçe maaşla kapıcıbaşı olarak çalışmaya başladı

Sonradan taraftarları MEHMET ismine eklemeler yaparak MEHMET AZİZ EFENDİ olarak anılmaya başlandı

DÖNME BAŞLIYOR VE DÖNÜYORLAR

Ancak Sabetay Sevi gerçek manada müslüman olmadı.O sadece hayatını kurtarmak için islamı müslüman oldum demişdi.

Yine eski inancını taşıyor ve müritlerinede kendisi gibi yapmasını söylüyordu
Ona inananlarda aynı onun gibi yapıp önce isimlerini eğiştirdiler sonra kıyafetlerini ve artık müslüman ve bir Türk gibi toplumun içine karıştılar.

Ancak inançlarından hiçbirşeyi değiştirmediler

Sevi onlara görünen her şeyi yapmalarını emir buyurdu
Yani müslümanlar gibi oruçlu görünülecek namazlı görünülecek ancak kendi inançlarını gizliden gizliye yaşayacaklardı.İşte her dönmenin de bir yahudi adının olması ve bugün hala Sabetay geleneklerini yaşayanların varlığı bu gerçeği ortaya koyuyor.Öyleki dönme nüfusunun en yoğun olduğu yer olan SELANİK ‘te dönmelere ait bir CAMİİ bile inşaa edilmişti

*************************************

Bir olay ; BASININ LEYLA GENCER’e olan ilgisi. İtalyada yaşayıp ölen opera sanatçısı

Kendisi Sabetayist, o yüzden cemaat bilinci ile Sabetayist basın ölülerine sahip çıktı

Cesedinin yakılmasını vasiyet etmiş ve yakıldı, olay tepki alınca başka bir Sabetayist YILDIZ KENTER de devreye girdi cemaat birliğini korudu. BENİDE YAKIN vasiyetinde bulundu.

****************************************

Sabetayistlerin mezarlığı BÜLBÜLDERE MEZARLIĞI (Bülbülderesi Mezarlığı)

Bir çok ünlü Sabetayistin defin edildiği pek bilinmeyen Yahudi mezarlığı. Kimler yok ki ;

Azra Erhat, Yusuf Atılgan, “İzmir’de Yunana ilk kurşunu atan” Hasan Tahsin, Atatürk’ün öğretmeni diye meşhur olan Şemsi Efendi ki asıl adı Simon Zvi’dir ve bir hahamdır. Meşrutiyette ve Cumhuriyette sanatta, sinemada, basında (Selanik-İzmir Yeni Asır-Sabah), tekstilde, tütün ticaretinde, külliyen ithalatta başı çeken ünlü aileler de orada; İpekçiler, Dilberler, Bezmenler… Mısırlı, Bilgin, Kaptana, (Katibi Umumi Mithat Şükrü) Bleda, Boran, İrişik, (Elçin-Ergin) Telci, İnsel, Ogan, Somay, Duhani, Öğütmen, Kapancı ailelerinin yedi ceddi bu mezarlıkta uyuyor.

Mezarların üzerlerindeki mezartaşlarında şiirler, ağıtlar, manalı sözler yazmakta ve fotoğraf portleri ile de süslenmektedir. Mezarlarda Çerçeveli Fotoğraflar, Obeliskler, Süleyman Tapınağının İki girişini sembolize eden Jakin Boaz Sütunları, Üç başlıklı Mermer Sütunlar, mermer kabartmalı yüksek sütunlar, akasya motifleri ve birbiri ile tokalaşan el sembolleri ve ezoterik işaretler yer almaktadır. Yani genel olarak bir Müslüman mezarlığında olmayan bu sembolleri Bülbülderesindeki mezartaşlarında bulabilirsiniz. Burada Karakaşlara ve Kapancılara ait mezarların çoğu Kıbleye’de bakmamaktadır.

Bülbülderesi Mezarlığı Sabetayistler için özel bir önemi vardır. Sabetay Sevi ve yirmialtı halifesinin soyundan olmayan kimsenin buraya gömülememesidir. Buradaki aileler birbirleri akraba ve ayrıyetten cemaatin en önde gelen aileleridir.

“Sabataycıların kendilerine özgü mezarlıkları vardır. İstanbul Üsküdar Bülbülderesi mezarlığı Karakaşlara ve Kapancılara aittir. Kapancıların ve Karakaşların mezarları birbirinden ayrıdır. Maçka Mezarlığı, Dönmelerin diğer bir kolu olan Yakubilere ait olan bir mezarlıktır. Daha bilinmeyen Dönme mezarlıklarıda vardır. Bülbülderesi Mezarlığında ki mezar taşlarının üzerinde fotoğraflar, yazılar, manalı sözler vardır. Bilakis fotoğrafları olan aileler dönme oldukları hemen belli ederler. Bazı mezartaşları İslami simgeler taşır, mezartaşlarında Ruhuna Fatiha yazar, fakat bu mezarlıkların çoğu kıbleye bakmaz. Bir mezartaşında manalı bir kelime görmüştüm. Bana bu nağmenin Sabetaycılar’ın inanç esasları içinde anlaşılabilecek gizli manalı nağmeler olduğunu söylemişlerdi. Sakladıkları kimliklerini mezartaşlarında manalı şiirlerle belirtmişlerdi.”

(İrwin M.Berg, Who are the Donmeh, 2008)

bulbulderesi24

bülbülderesi4 bülbülderesi

El işareti, birbirine sarılmış eller, birbirine kenetlenmiş havada duran iki el işaretleri Tevrat (Tora) kaynaklı bir semboldür. Genellikle rabiler bu işaretleri şabat günü yaparlar. (Miriam Chaikin, Menorahs, Mezuzas, and Other Jewish Symbols, Houghton Mifflin Harcourt, 2003, s.46)

bülbülderesi_ bülbülderesi2 bülbülderesi3 bülbülderesi5 mason sabetayist

Aşağıda kendi hazırladığım videolar, kopyalanıp çok yerde eklenmiş.

Kim bu Sabetayistler ve nedir bu Sabetayizm?” üzerine 2 yorum

 1. Bir an gerçek sandım. Tarkanı görünce yalan olduğu anlaşıldı. Tevetoğlu sülalesinin bundan haberi var mı.

 2. Mustafa Kemal Atatürkün mason olabilmesi için ilkönce tek bir tanrıya inanması lazım 🙂
  Tek bir tanrıya bile şüpheyle yaklaşan bir adam sabateist de teist te olamaz 🙂
  panteist yada ateist yada deist olur bu 3 grupta Hiçbir semavi dine de mensup olamaz ve mason locaları mensubu olamaz…. 🙂 bunu anlayacak kapasite yoksa dilimizi Atatürk değiştirdi diyorsunuz ya 🙂 Kitaplara bakın alfabe yeni türk alfabesi oldu dil konusunda bir bok değişmedi inanmayan medeni bilgiler kitabını okusun tarih 2 yi okusun ilkokul çocuguna din dersleri adlı kitapları okusun dil falan değişmedi değişmeyen bu ülkede tek şey sizin o lanet olası mezhepperest zihniyetinizdir.
  Masonu vahdettine soracaksınız 5.Murat’a soracaksınız
  Vahdettinin San Remoda ki arkadaşları mason değilmiydi 🙂
  Cemalettin Afgani kimin aşkıydı vahdettinin değil mi ?
  Sık sık niye görüştü Afganiyle Vahdettin San Remo da niye her orosbu cocugu vahdettine kardeşim arkadaşım dedi azıcık tarafsız olun yabancılar birşey yazdı diye veyahut içimizde iskoçyalılar bir 2 şey yazdı gazete yazısı yazdı diye o doğru olmuyor yaptıgınız kesmeci tarihçiliktir…Kapiş 🙂
  Şimdi gidin Doğru Düzgün Tarih Okuyun iddialarınız da kesmeci tarihçi iftiralarınızında alayınızı Sinan Meydanın 3 4 yazısı ve 1 2 kitabı çürütüyor zaten ya resmi belgelerle ve çelişkisiz mantıklı izahlarla 🙂 Yorulmaya gerek yok yani şimdi Ya Allah Arabistana…
  Al İlah Tek Tanrı Biz Tüm Türk İnsanlarını Korusun Ve Doğru Yolda Birleştirsin.
  Ne Mutlu Türk’üm Diyene…

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s