KPSS genel kültür 2016

KPSS için harika kaynak, 2015-2016 yılı bütün güncel olaylar.

Merhaba kpss adayı arkadaşlar, bu kaynak KPSS için GENEL KÜLTÜR alanında epey işinize yarayacak.

2015 ve 2016 yılı bütün genel ve güncel bilgiler gelişmeler hadiseler hepsi bir yerde.

İÇİNDEKİLER ;

2016 yılı siyasi gelişmeler

2015 yılı siyasi gelişmeler

2015 yılı öncesi siyasi genel kültür

Türkiye’nin kurucu üye olduğu kuruluşlar

2016 ekonomi alanında ki gelişmeler

2015 yılı öncesi ekonomi genel kültür

2015 yılı ekonomi

AB üyesi olduğu halde EURO bölgesine katılmayan ülkeler

2016 yılı spor alanında ki gelişmeler

Kültür Edebiyat ve Sanat Alanında ki Güncel Bilgiler

Avrupa Kültür Başkentleri

Türkiye önemli kurumları ve başkanları

Uluslararası kurumlar ve başkanları

Coğrafya ile ilgili genel bilgiler

Bütün bunları öğrenmek için aşağıda ki ekte bulunan PDF dosyasını indirmeniz yeterli, başarılar.

2016 OLAYLAR KPSS

indir

KONU ANLATIMI
Genel, Kültürel ve Güncel Konular

2016
Vatandaşlık

SİYASİ ALANDAKİ GÜNCEL BİLGİLER

2016 Siyasi
 2016 G-8 Zirvesi 26-27 Mayıs 2016’da Japonya’nın Shima ve Mie şehirlerinde yapılacaktır.
 İslam İşbirliği Teşkilatının 2016-2019 yılları arası dö- nem başkanı Türkiye’dir.
 Kurtuluş Savaşında verdiği destansı mücadele so- nucu 1984 yılında Şanlı unvanını alan Urfa ilimize 2016 yılında İstiklal Madalyası verilmesini öngören teklif oybirliği ile kabul edilmiştir.
 Mart 2016’da Yunanistan Başbakanı Aleksis Çipras İzmir’e geldi. 95 yıl sonra ilk kez İzmir’e Yunanistan başbakanı gelmiş oldu.
 Parlementoda sadece bir milletvekili ile temsil edi- len ilimiz Bayburt’tur.
 Merkez Bankası Başkan Yardımcılığı görevinde olan Murat Çetinkaya, Merkez Bankası Başkanı oldu.
 Suudi Arabistan Kralı Selman bin Abdülaziz’e Cum- hurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dev- let nişanı madalyası verildi. (12 Nisan 2016)
 4’üncü Nükleer Güvenlik Zirvesi ABD’nin başkenti Washington’da yapıldı.(Nisan 2016)
 ABD – Küba arasında tarifeli uçak seferleri 54 yıl son- ra tekrar başladı. (Şubat 2016)
 20 İslam ülkesi arasında yapılan Kuzeyin Gök Gü- rültüsü adlı tatbikat bu güne kadar gerçekleştirilen en büyük tatbikat özelliği taşıyor (Şubat 2016).
 İlk defa bir Türk Cumhurbaşkanı (Recep Tayyip Er- doğan) Peru’yu ziyaret etti.
 İslam İşbirliği Teşkilatı’nın 2016-2019 yılları arası dö- nem başkanlığını Türkiye yapmaktadır.

2015 Siyasi
 Birleşmiş Milletler (BM) 2015 yılını Uluslararası Işık Yılı ilan etmiştir.
 2015 yılında AB dönem başkanları ilk altı ay için Le- tonya ikinci altı ay için ise Lüksemburg yapmıştır.

 Aralık 2015’te Suudi Arabistan’ın öncülüğünde ara- larında Türkiye, Mısır, Pakistan ve Malezya’nın da bulunduğu 34 Müslüman devletin katılımıyla kurul- masına karar verilen İslam Ordu Gücü’ne İran dahil edilmiştir.
 NATO’nun 29. üyesi olmaya davet edilen ülke Ka- radağ’dır. Karadağ Arnavutluk ve Hırvatistan’ın ar- dından NATO’ya katılan 3. Batı Balkan ülkesi ola- caktır.
 NATO Dışişleri Bakanları Toplantısı, Aralık 2015’te Brüksel’de yapılmıştır.
 2015 İklim konferansı Fransa’da (Paris) toplandı. Türkiye’yi temsilen Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan katıldı.
 7. Cumhurbaşkanı Kenan Evren 9 Mayıs 2015’te ha- yatını kaybetti.
 TBMM Başkanlığına İsmail Kahraman seçildi (Ka- sım 2015).
 Türk Silahlı Kuvvetleri Suriye sınırında sınır ihlali ya- pan SU 24 tipi Rus uçağını düşürdü (Kasım 2015).
 2015 Ekim ayında İstanbul’da Türkiye ve Güney As- ya Müslümanları Sempozyumu yapıldı.
 10 Ekim 2015’te terör saldırısının yapıldığı Ankara Garı’nın önündeki alanın adı “Demokrasi Meydanı” olarak değiştirildi.
 Nisan 2015’te yapılan seçimi kazanan Mustafa Akın- cı KKTC’de yeni cumhurbaşkanı oldu.
 Ocak 2015’te Fransa’nın başkenti Paris’te mizah der- gisi Charlie Hebdo’nun merkezine silahlı kişilerce sal- dırı düzenlendi.
 Ocak 2015’te 90 yaşında hayatını kaybeden Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdülaziz El Suud için Türkiye’de bir günlük resmi yas ilan edilmiştir.
 Güney Afrika’nın efsanevi lideri Nelson Mandela Ara- lık 2013’te hayatını kaybetmiştir.
 Mandela 27 yıl hapis yattıktan sonra Güney Afri- ka’nın seçilmiş ilk siyahi devlet başkanıdır. Man- dela 1993 yılında Nobel Barış Ödülü’nü almıştı.
 Suudi Arabistan, Mart 2015’te Yemen’de ilerleyişini sürdüren Husi militanlarına karşı “Kararlılık Fırtına- sı” operasyonunu başlatmıştır.
 Türk Sanayicileri ve İşadamları Derneği’nin (TÜSİ- AD) 17. başkanı olarak 22 Ocak 2015’de Cansen Başaran-Symes seçilmiştir.
 Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Baş- kanlığı’na Mart 2015’te Prof. Dr. Ömer Demir getiril- miştir.
 Türkiye, 2015’te G-20 dönem başkanlığını üstlenmiştir.
 Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) 2015 dönem başkanlığını Sırbistan yapmıştır.

2015 Öncesi Siyasi/Genel Kültür
 Birleşik Krallık; İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan oluşmaktadır. 18 Eylül 2014 tarihinde Birleşik Krallık’tan ayrılma ile ilgili referandum ya- pan ülke İskoçya’dır. İskoçya halkı, 18 Eylül 2014’te- ki referandumda % 55 oyla ayrılmamaya karar ver- miştir.
 Yeni Büyükşehir olan illerimiz: Aydın, Balıkesir, De- nizli, Hatay, Malatya, Manisa, Kahramanmaraş, Mar- din, Muğla, Tekirdağ, Trabzon, Şanlıurfa, Van ve Or- du’dur. Büyükşehir sınırları içerisinde bulunan İl Özel İdareleri kaldırılmıştır. Büyükşehir belediyelerinin sı- nırları il mülki sınırları olarak değiştirildi.
 21 Mart 2013 tarihinde Resmi Gazete ’de yürürlüğe giren kanunla Ordu, Türkiye’nin en son büyükşehir belediyesi olmuştur (30. Büyükşehir Belediyesi).
 Kasım 2013’te Yassı Ada’nın ismi “Demokrasi ve Özgürlük Adası” olarak değiştirilmiştir.
 2011 yılında bağımsızlığını kazanan Güney Sudan BM tarafından 193. ülke olarak üyeliğe kabul edildi.
 Birleşmiş Milletler (BM) 2014 yılını Kristalografi (Kris- tal Bilimi) yılı ilan etmiştir.
 2012 sonunda geçerliliğini yitiren Kyoto Protoko- lü’nün sona erme zamanı 2020 olarak yenilenmiş- tir.
 KYOTO protokolüne hiç imza atmayan ülkeler: Hin- distan, Çin ve ABD’dir.
 Kyoto Protokolü verilerine göre dünya atmosferine bol miktarda sera gazı bırakarak dünyanın aşırı kir- lenmesine neden olan ilk üç ülke; Çin, ABD ve Hin- distan’dır.
 Dünya mayınlarını yok etmeyi amaçlayan sözleşme- nin adı Ottowa Sözleşmesi’dir.

 Dünyadaki kalıcı organik kirleticilerin kısıtlanmasını öngören antlaşma Stockholm Antlaşması’dır.
 Türkiye-Azerbaycan-Ermenistan arasında sorun olan açılıp açılmaması tartışılan Alican sınır kapısı Iğdır il sınırları içindedir.
 Libya lideri Muammer Kaddafi halk tarafından linç edilerek öldürülmüştür (Ekim 2011).
 İlk kez 1985 yılında imzalanan AB üyelerine pasa- portsuz ulaşım imkanı tanıyan Schengen Anlaşma- sı genişletilmiştir. Şimdiye kadar, 13 AB ülkesi ile AB dışından İzlanda ve Norveç’in de taraf olduğu Schengen Anlaşması’na; Macaristan, Polonya, Çek Cumhuriyeti, Slovakya, Slovenya, Estonya, Leton- ya, Litvanya ve Malta katılmıştır. AB üyelerinden İn- giltere ve İrlanda ise Schengen Anlaşması’na taraf olmamıştır.
 Arjantinli Jorge Mario Bergoglio (I. Francis) 266. pa- pa olup Avrupa kıtası dışından seçilen ilk papadır.
I. Françis, Papa 16. Benedikt’in istifası üzerine se- çilmiştir.
 Kraliçe Beatrixin’in tahtı bırakmasından sonra Hol- landa’da 123 yıl sonra bir kral tahta çıkmıştır.
 22 Arap ülkesinin bulunduğu Arap Ligi, 1945’te Mı- sır, Irak, Ürdün, Suudi Arabistan, Lübnan ve Suriye tarafından ekonomik, sosyal ve kültürel ilişkileri dü- zenlemek amacıyla kurulmuştur. Türkiye gözlemci ülkedir.
 Türkiye’nin zorunlu yargılama yetkisini kabul ettiği Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi 5 Mayıs 1949’da kurulmuş, merkezi Fransa’nın Strazburg kentidir. Türkiye, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi’ne 9 Ağus- tos 1949’da üye olmuştur.

 Türkiye’nin kurucu üye olduğu kurumlar şunlar- dır:
 Birleşmiş Milletler (BM),
 Avrupa Konseyi (CE),
 Ekonomik İş Birliği ve Kalkınma Teşkilatı (OECD),
 İslam İş Birliği Teşkilatı (İİT),
 Karadeniz Ekonomik İş Birliği Teşkilatı (KEİ),
 Uluslararası Türk Kültürü Teşkilatı (TÜRKSOY),
 İslam Kalkınma Bankası (İKB),
 Gelişmekte Olan Sekiz Ülke (D-8),
 Uluslararası Ödemeler Bankası (BIS),
 Avrupa Güvenlik ve İş Birliği Teşkilatı (AGİT).
EKONOMİ ALANINDAKİ GÜNCEL BİLGİLER

2016 Ekonomi
 Dünya petrol kongresi 2017’de İstanbulda yapıla- caktır.
 Borsa İstanbul’un yeni başkan Himmet Karadağ ol- du. (Nisan 2016)
 Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyol Projesi kapsamında yapılan ve Türkiye’nin 3 şeritli en uzun tüneli olma özelliğini taşıyan Samanlı Tüneli’ne “Orhangazi” adı verildi. (Şubat 2016)
 Dünyanın en büyük organik fuarı 2016 “Biofach” Al- manya’nın Nürnberg şehrinde 10-13 Şubat 2016 ta- rihinde düzenlendi.
 Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanlığına tekrar Christine Lagarde seçildi. Lagarde’ın ikinci başkan- lık dönemi Temmuz 2021’de sona erecek.
 Dünyanın en büyük güneş enerjisi santrali “NUR 1” Fas’ın Başkenti Rabat’ta kuruldu. Uluslararası dü- zeyde türünün ilk örneğidir.
 Dubai, Expo 2020’ye ev sahipliği yapmaya hak ka- zanmıştır.
 İsviçre’nin Davos kasabasında Ocak 2016’da 46’ncı- sı düzenlenen Dünya Ekonomik Forumu’nda (WEF) açıklanan bir raporla, “Dünyanın En İyi Ülkeleri” lis- te halinde sunuldu. Ekonomi, yaşam kalitesi ve re- fah gibi birçok kriter üzerinden yapılan değerlendir- mede 60 ülke arasında Almanya birinci olurken, Tür- kiye 30’uncu sırada yer aldı. Listede 60’ıncı ve son sırada Cezayir bulunuyor.

2015 Ekonomi
 G-20 Ülkeleri 2015 Kasım ayında Antalya’da (Belek) toplandı.
 2015 EXPO Fuarı MİLANO da yapmıştır. EXPO: Dün- ya Kupası ve Olimpiyat Oyunları’ndan sonra gelen en büyük ekonomik ve kültürel organizasyondur. EXPO 3-6 ay arasında sürmektedir.
 İlk EXPO 1851 yılında Londra’da düzenlenmiştir.

 21-24 Ocak 2015 tarihleri arasında düzenlenen Dün- ya Ekonomik Forumu İsviçre’nin Davos Kasaba- sı’nda düzenlenmiştir (her yıl Davos’ta toplanır). Tür- kiye’yi Başbakan Ahmet Davutoğlu temsil etmiştir.
 ABD, IMF’nin son raporuna göre dünyanın en borç- lu ülkesi kabul edilmiştir.

 Ocak 2015’te kendi para birimi “litas” (lt) olan Lit- vanya euroya geçti. Böylece 28 üyeli Avrupa Birli- ği’nde resmi para birimi euro olan ülkelerin sayısı 19’a çıktı.
 2014-2018 yılları arasında Türkiye’de 10. Kalkınma Planı uygulanmaktadır.
 3. Nükleer Santral Kırklareli’ndeki İğneada’ya inşa edilmesine karar verildi.(14 Ekim 2015)

2015 Öncesi Ekonomi/Genel Kültür
 En fazla döviz rezervine sahip ülke Çin’dir.
 Gelişmekte olan 8 ülkeyi temsil eden D-8; Türkiye, İran, Pakistan, Bangladeş, Malezya, Endonezya, Mı- sır ve Nijerya’dan oluşur.
 Demir İpek Yolu Projesi; Azerbaycan, Türkiye ve Gürcistan arasında yapılacaktır.
 Nisan 2014’te Hakkâri Çukurca’da Komşu Irak’a açı- lan sınır kapımızın ismi Üzümlü Sınır Kapısı’dır.
 Türkiye, Meksika, Endonezya ve Güney Kore’nin gelişmekte olan ekonomilerini tarif etmek ve bu ül- kelerin büyüyen ekonomilerinden bahsetmek için bundan sonra bu ülkelere “MIST ülkeleri” dene- cek.
 15 Mayıs 2013’te Türkiye’nin IMF’ye olan borcunun son taksiti ödenmiştir.
 İstanbul Menkul Kıymetler Borsası’nın ismi (İMKB) Nisan 2013’te Borsa İstanbul oldu (BİST).
 Uluslararası para düzenini sağlamak ve dış ödeme açığı olan ülkelere kredi sağlamak amacıyla 1945’te kurulan IMF’ye Türkiye 1947’de üye olmuştur.
 Yeni Türk Lirası’nın simgesi 2012 yılında Tülay Lale tarafından tasarlanmıştır.
 Euro bölgesinde yer alan ama Avrupa Birliği içinde olmayan devletler: Andorra, Monaco, San Marino ve Vatikan’dır.
 Bu ülkeler AB üyesi olmamalarına karşın, yapı- lan antlaşmalar çerçevesinde euro kullanmakta- dır.
 Karadağ ve Kosova ise AB ile herhangi bir ant- laşma imzalamadan euro kullanmaktadır.

 Avrupa üyesi olduğu halde euro kullanmayan ül- keler; Birleşik Krallık, İsveç, Bulgaristan, Çek Cum- huriyeti, Hırvatistan, Macaristan, Polonya, Roman- ya ve Danimarka’dır (Nisan 2015 itibariyle).
SPOR ALANINDAKİ GÜNCEL BİLGİLER

2016 Spor
 İstanbul’da, karaciğer yetmezliği nedeniyle tedavi gören Dünya Kıtalararası Ağır Sıklet Boks Şampiyo- nu Sinan Şamil Sam yaşamını yitirdi. Sinan Şamil Sam, dokuz kez Türkiye şampiyonluğunu kazandı.
 2017 Uluslararası Akdeniz oyunları İspanyada yapı- lacaktır.
 2016 Artistik Buz Pateni Şampiyonası’nda Çağla De- mirsal ve Berk Akalın bronz madalya kazandı.
 2016 RİO Olimpiyatlarına mülteci takımı da katıla- cak.
 Milli masa tenisçi Melek Hu, Avrupa Top 16 Turnu- vası’nda gümüş madalya kazandı.
 Ocak 2016’da Ankara’da yapılacağı açıklanan Ba- yanlar Dünya Buz Hokeyi Şampiyonası, saldırı ihti- mali nedeniyle Türkiye’den alınarak, İspanya’ya ve-
rildi.
 2016 Avrupa Atletizm Şampiyonası Hollanda’da (Amsterdam) yapılacaktır.
 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası, 15. Avrupa Fut- bol Şampiyonası olacaktır. Turnuva, 2016 yılının ya- zında Fransa’da yapılacaktır.
 2016 Yaz Olimpiyatları (31. Olimpiyat Oyunları) 5-21 Ağustos 2016 tarihleri arasında Brezilya’nın Rio de Janeıro kentinde düzenlenecektir.

2015 Spor
 Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dün- ya klasmanında Türkiye “Yılın En İyi Çıkış Yapan Ta- kımı” ödülüne layık görüldü.
 FIFA kokartlı Cüneyt Çakır, IFFHS tarafından yapı- lan oylamada 2015 yılının en iyi 3. hakemi seçildi.
 Spor Toto Süper Lig’de 2015-2016 sezonunun adı “Hasan Doğan Sezonu” olmasına karar verildi.
 Rusya’da düzenlenen Dünya Tekvando Şampiyo- nası’nda kadınlar 62 kiloda İrem Yaman, altın ma- dalya kazandı.
 Avrupa Olimpiyat Oyunları’nın ilki 2015 yılında Azer- baycan’ın başkenti Bakü’de yapılmıştır.
 İstanbul 2020’nin sloganı; “İstanbul 2020 Bridge To- gether” yani “İstanbul 2020 Birlikte Köprüler Kura- lım.” olmuştur. Ancak final oylamasında Japonya’nın Tokyo şehri 2020 Olimpiyat Oyunlarına ev sahipliği yapmaya hak kazanmıştır.

 UEFA tarafından organize edilen Şampiyonlar Ligi 2015 final maçı için Türk hakem Cüneyt Çakır gö- revlendirilmiştir. Final maçı Juventus ile Barcelona arasında yapılmıştır.

KÜLTÜR, EDEBİYAT ve BİLİM TEKNİK ALANINDAKİ GÜNCEL BİLGİLER

2016 Kültür, Edebiyat ve Bilim Teknik
 Cumhurbaşkanlığı Kültür ve Sanat Büyük Ödülü;
 Sinema alanında Münir Özkul’a,
 Edebiyat alanında, “Gül yetiştiren adam” Rasim Özdenören’e,
 Tarih alanında Mehmet Genç’e,
 Müzik alanında Orhan Gencebay’a,
 Geleneksel Sanatlar alanında Hüseyin Kutlu’ya
 Vefa Ödülü ise merhum mütefekkir Cemil Me- riç’e takdim edilmiştir.
 Kayseri Kültepe ören yerinden çıkarılan ve Anado- lu tarihini başlatan yazılı belgeleri içeren Kültepe Tabletleri, UNESCO Dünya Belleği Kütüğü’ne kay- dedildi.
 2016 Avrupa Kültür Başkenti San Sebastián (İspan- ya), Wroclaw (Polonya).
 Ünlü yönetmen Ülkü Erakalın vefat etti. (Nisan 2016)
 88. Oscar Ödülleri (29 Şubat 2016):
 En iyi film: Spotlight
 En iyi erkek oyuncu: Leonardo DiCaprio (The Re- venant)
 En iyi kadın oyuncu: Brie Larson (Room)
 En iyi yönetmen: Alejandro González Iñárritu (The Revenant)
 En iyi belgesel: Amy
 En iyi film müziği: Ennio Morricone (The Hateful Eight)
 48. SİYAD Türkiye Sineması Ödülleri (Mart 2016)
 En iyi film: Abluka
 En iyi yönetmen: Emin Alper (Abluka)
 En iyi senaryo: Emin Alper (Abluka)
 En iyi kadın oyuncu: Esme Madra (Nefesim Ke- silene Kadar)
 En iyi erkek oyuncu: Nadir Sarıbacak (Sarmaşık)
 En iyi belgesel: Hasret (Ben Hopkins)
 Dünya Botanik Exposu, 2016 yılında Antalya’da ger- çekleştirilecektir.
 Türkiye Diyanet Vakfı’nın katkılarıyla ABD’ deki Müs- lümanları aynı çatı altında buluşturacak olan Ame- rika Diyanet Merkezi açıldı. (2 Nisan 2016)
 Uluslararası Türk Akademisi, Prof. Dr. Aziz Sancar ve Prof. Dr. Kemal Karpat’a bilime yaptıkları katkı dolayısıyla ödül verdi. (Mart 2016)
 Fotomuhabiri Ara Güler hakkında hazırlanan belge- sel film “İstanbul’un Gözü”ne ABD’de “en iyinin iyi- si” ödülü verildi.
 Uzayda yetiştirilen ilk çiçek Zinya (Kirlihanım) çiçe-
ğidir.
 ABD’de bu yıl 15’ncisi düzenlenen Boston Türk Film Festivali’nde yönetmen Çağan Irmak’a “Türk sine- masında mükemmellik” ödülü verildi.(Mart 2016)
 Türk yönetmen Deniz Gamze Ergüven’in “Mustang” adlı filmi “En İyi Avrupa Filmi” seçildi. (7 Şubat 2016)
 Türk Matematik Derneği Başkanlığı’nı yapan, TÜBİ- TAK Bilim Ödülü sahibi ünlü bilim adamı Prof. Dr. Tosun Terzioğlu 23 Şubat 2016’da vefat etmiştir.
 22 Şubat 2016’da düzenlenen 66. Berlin Film Fes- tivali’nde büyük ödül Altın Ayı’yı sığınmacıların tra- jedisini anlatan belgesel “Denizdeki Ateş/Fuacoam- mare” kazandı.
 Türk kökenli yazar Feridun Zaimoğlu’na Alman ede- biyatına katkılarından dolayı Berlin Edebiyat Ödülü verildi. (Şubat 2016)
 ASELSAN tarafından geliştirilen, hedef ülke radar- ların karıştırılması ve iş yapamaz hale getirilmesini sağlayan KORAL Mobil Elektronik Harp Sistemi, Ha- va Kuvvetleri Komutanlığına teslim edildi.
 Bülbülü Öldürmek adlı romanıyla dünya çapında bir üne kavuşan Harper Lee 89 yaşında hayatını kay- betti.
 Bilim insanlarının evrenin işleyişine en uyumlu teo- ri olarak kabul ettiği Einstein’in 1916’daki yerçekim dalgalarına ilişkin teorisi ispatlandı. Yerçekim dal- galarını ilk kez “Lazer İnterferometer Yerçekimi Dal- gası Gözlemevi” (LIGO) çalışma grubu tarafından gözlemlediği açıklandı.
 “Gülün Adı” romanıyla dünyaca ün kazanan İtalyan yazar Umberto Eco, hayata gözlerini yumdu (Şubat 2016)

 Ünlü Science dergisinde yayınlanan bir araştırma- ya göre Mezopotamya’da yaşayan en eski uygar- lıklardan biri olan Babillerin, Geometri bilimini ilk kul- lanan topluluk olduğu ortaya çıktı.
 Yapay zeka laboratuvarının kurucularından biri olan Massachusetts İnstitute of Technology’de çalışan Marvin Minsk 88 yaşında öldü.
 NOBEL’den sonra dünyanın en saygın ödüllerinden biri olarak kabul edilen ve psikanaliz dalında verilen Mary Sigorni Ödülüne 2016’da Prof. Dr. Vamık Vol- kan layık görüldü.

2015 Kültür, Edebiyat ve Bilim Teknik
 KUALA Singapur, UNESCO tarafından Yaratıcı Ta- sarım Şehri seçildi. (12 Aralık 2015)
 2015 yılı Avustralya’da “Türkiye Yılı” olarak kutlanır- ken aynı yıl Türkiye’de de “Avustralya Yılı” olarak kutlanmıştır.
 Gaziantep, gastronomi dalında, UNESCO “Yaratıcı
Şehirler Ağına” girdi (Aralık 2015).
 52. Uluslararası Altın Portakal Ödülleri Sahiplerini Buldu. Altın Portakal Ödülleri (Aralık 2015):
 En İyi Film: “Sarmaşık” filmi.
 En İyi Yönetmen: “Sarmaşık” filminin yönetmeni Tolga Karaçelik.
 En İyi Senaryo: “Sarmaşık” filmi.
 En İyi Kadın Oyuncu: Kalandar Soğuğu filminde- ki rolüyle Nuray Yeşilaras.
 En İyi Erkek Oyuncu: “Sarmaşık” filminden Na- dir Sarıbacak.
 Eylül 2015’te Bodrum Türk Filmleri Haftası kapsa- mında “Yaşam Boyu Onur Ödülü” 13 Ekim 2015’te vefat eden Levent KIRCA’ya verildi.
 2015 Nobel Barış Ödülünü Tunus’ta barış ve de- mokrasi için mücadele eden Tunus Ulusal Diyalog Komitesi’ne verildi.
 İsveç Akademisi 2015 Nobel Edebiyat Ödülü’nü; Belaruslu gazeteci 67 yaşındaki Svetlana Alexievi- ch’in kazandığını açıkladı.
 Aziz Sancar, Lindahl ve Modrich; 2015 Nobel Kim- ya Ödülü’nü almaya hak kazandı.
 52. si Ekim’de düzenlenmesi planlanan ancak terör olayları nedeniyle ertelenen Altın Portakal Film Fes- tivali’nin adı Eylül 2015 itibariyle Antalya Film Festi- vali olarak değiştirildi.
 22. si düzenlenen “Altın Koza Film Festivalinde; En iyi film ödülünü, yönetmenliğini ise Emin Alper’in yaptığı “Abluka” isimli filmi aldı (Eylül 2015).
 Türkiye, Libya vatandaşlarına yeniden vize uygula- maya başladı. (26 Ağustos 2015
 Türkiye’de ilk Altın Plak ödüllü sanatçısı, türkülerin anası olarak anılan Muzaffer Akgün hayatını kaybet- ti (Ağustos 2015).
 Selahaddin Eyyubi havalimanı Hakkari (Yükseko- va’da)’de açıldı (Mayıs 2015).
 Türkiye’nin ilk uydu merkezi (TUSAŞ) Türkiye Uzay Sistemleri Entegrasyon ve Test Merkezi açıldı.
 Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı TÜRKSOY Daimi Konseyi, 2015 yılı Türk dünyası kültür başkenti ola- rak Türkmenistan’ın Mary şehrini seçmiştir.
 Yaşar Kemal, Şubat 2015’te yaşamını yitirmiştir. No- bel Edebiyat Ödülü’ne aday gösterilen ilk Türk ya- zar olan Yaşar Kemal’in eserleri yaklaşık 40 dile çev- rilmiş ve uluslararası arenada büyük ilgi görmüştür.
 Oyuncu Zeki Alasya 8 Mayıs 2015’te hayatını kay- betti. Devlet sanatçısı unvanı da alan Zeki Alasya 2010 yılında Altın Portakal Yaşam Boyu Onur Ödü- lü almıştı.
 Türk Sanat Müziğinin en güçlü sesi olan Müzeyyen Senar hayatını kaybetti (Şubat 2015).
 Uluslararası Türk Kültür Teşkilatı (TÜRKSOY) 2015 yılını Türk edebiyatının önde gelen yazarlarından Haldun Taner’i anma yılı ilan etmiştir.
 Ünlü sanatçı Kayahan, Nisan 2015’te hayatını kay- betmiştir. 2014 yılında 3. kez hastalığı tekrar eden Kayahan, kanser tedavisi görüyordu.
 Mayıs 2015’te devlet sanatçısı ve büyük tiyatro us- tası Zeki Alasya hayatını kaybetmiştir.
 Türk Einstein olarak bilinen bilim adamı Oktay Si- nanoğlu 19 Nisan 2015’te Florida Miami’de vefat et- miştir.
 Türk Sanat Müziği’nin en güçlü seslerinden olan Müzeyyen Senar, Şubat 2015’te Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayata veda etti.
 Müzeyyen Senar’ın yeteneği, Türkiye Cumhuri- yeti’nin kurucusu ve Türk sanat müziğinin büyük hayranı Mustafa Kemal Atatürk‘ün de ilgisini çek- miş ve sanatçı birçok kez onun huzurunda özel meclislerinde şarkı okumuştur.
 Yaşar Kemal, 1923’te Osmaniye’de doğmuştur. 1973’te ilki olmak üzere çok kez Nobel’e aday ol- muş fakat alamamıştır (Şubat 2015).

 Yaşar Kemal’in başlıca romanları şunlardır; İnce Memet, Yer Demir Gök Bakır, Yılanı Öldürseler, Ağrı Dağı Efsanesi, Üç Anadolu Efsanesi, Çıplak Deniz Çıplak Ada, Orta Direk, Ölmez Otu.
 60.sı gerçekleştirilen 2015 Eurovision Şarkı Yarış- ması, Avusturya’nın başkenti Viyana’da yapılmış ve İsveç birinci olmuştur.
 Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB), Mart 2015’te Dede Korkut Hikâyelerini yeniden kitaplaş- tırmıştır.
 Mart 2015’te Maden Tetkik Arama (MTA) Türkiye’nin kutup ve okyanuslarda bile petrol ve doğalgaz ara- yabilecek araştırma gemisinin yapım çalışmalarını tamamlamıştır. Gemiye “Turkuaz” adı verilmiş Tur- kuaz, Barbaros Hayrettin Paşa gemisi ile birlikte Tür- kiye adına petrol ve doğalgaz aramalarında kullanı- lacaktır.
 Mart 2015’te HAVELSAN, 2015 CeBIT Bilişim Fua- rı’nda tamamen Türk tasarımı olan “Sezgin” adını verdiği insansız hava aracını ziyaretçilere tanıtmıştır.
 Güneş enerjisiyle çalışan Solar Impulse 2, Mart 2015’te Birleşik Arap Emirlikleri’nin başkenti Abu Dabi’den havalanarak uçuşuna başlamıştır.

2015 Öncesi Kültür, Edebiyat ve Bilim Teknik
 Uluslararası anlayış ve kültüre katkı sağlamış ve in- sanlığın kültürel mirasının zenginleşmesinde rol al- mış şahsiyet ve olaylar, 1956 yılından bu yana UNES- CO tarafından ilan edilen günler vesilesiyle hatırlan- makta ve kutlanmaktadır.
 UNESCO 2014’ü Matrakçı Nasuh (minyatürcü, hat- tat, tarihçi ve matematikçi), İsmail Gaspıralı ve Ha- lide Edip Adıvar yılı ilan etmiştir.
 2011 yılı UNESCO tarafından Evliya Çelebi Yılı ilan edilmişti.
 2012 yılı UNESCO tarafından Itri yılı ilan edilmişti.
 UNESCO 2013’ü Piri Reis’in Haritasının 500. yılı dolayısıyla anma yılı ilan etmişti.
 UNESCO’nun, vefatı öncesinde “Yaşayan İnsan Efsanesi” olarak ilan ettiği Türk Halk Müziği sa- natçısı Neşet Ertaş’tır.
 Türk Kahvesi, 2013 Aralık ayında Türkiye’den UNES- CO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Tem- sil Listesi’ne kabul edilmiştir.
 Edirne’nin şirin ilçesi “Uzunköprü “ye ismini veren en uzun taş köprünün uzunluğu tam 1392 metredir.
 Genişliği: 6 metre 80 cm, yine tam 174 sivri ke- meri bulunuyor. Uzunköprü’nün eski ismi Erge- ne (Cisri Ergene) köprüsüdür.
 Dünyanın en uzun taş köprüsü olarak bilinen Uzun Köprü, UNESCO Dünya Kültür Mirası Geçici Liste- si’ne alınmıştır.
 2011 Nobel Edebiyat Ödülü‘nü kazanan İsveçli şair Tomas Tranströmer Mart 2015’te vefat etmiştir.
 Avrupa Kültür Başkenti, Avrupa Birliği tarafından pe- riyodik olarak her yıl belirlenen kent veya kentlere verilen unvandır.
 Avrupa Kültür Başkentleri Şunlardır:
 2014 Umea (İsveç), Riga (Letonya)
 2015: Mons (Belçika), Plzen (Çek Cumhuriyeti)
 2016: San Sebastian (İspanya), Wrocław (Polonya)
 2017: Aarhus (Danimarka), Paphos (Güney Kıbrıs)
 2018: Leeuwarden (Hollanda), Valletta (Malta)
 Nisan 2013’te Akdeniz Üniversitesi’nde dünyada ilk defa kadavradan rahim nakli yapılmıştır. Akdeniz Üniversitesi daha önce yüz nakilleri ile gündeme gelmişti.
 Operasyonları yapan Doktor Ömer Özkan’dır.
 29 Mayıs 2013’te İstanbul’da temeli atılan 3. Köprü- nün ismi Yavuz Sultan Selim Köprüsü olarak açık- lanmıştır.
 Türkiye’de kullanılmaya başlanan ve birçok devlet tarafından talep edilen milli savaş helikopterimizin ismi Atak’tır.
 Türkiye’nin ilk kaya gazı kuyusunun, Shell opera- törlüğünde Diyarbakır’da açılması için çalışmalara başlanmıştır.
 Dünyaca ünlü Türk asıllı Doktor Mehmet Öz, eko- nomi ve haber dergisi Forbes’ın “En Etkili 100” lis- tesinde 7. sırada yer almıştır.
 Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi (NASA) tarafın- dan şimdiye kadar üretilmiş en zeki gezegenler ara- sı gezginci robot olan Curiosity (Merak), Mars ge- zegenine inmiştir.
 Türkvizyon Şarkı Yarışması, TÜRKSOY ve o yılın Türk Dünyası Kültür Başkenti’nin iş birliğiyle her yıl Türk Dünyası ülkeleri arasında düzenlenen şarkı ya- rışmasıdır.
 2013 yılında ilk kez Eskişehir’de Anadolu Üniversi- tesi’nde düzenlenen Türkvizyon Şarkı Yarışması’nın üçüncüsü Türkiye’de yapılmıştır.

 İlk ana muharebe tankımız ALTAY.
 İlk insansız hava aracı ANKA.
 İkinci yerli savaş gemisi BÜYÜKADA.
 İlk yerli keskin nişancı tüfeği BORA.
 İlk yerli taarruz helikopteri ATAK.
 Dünya’da zırhlı ve yüzme özelliğine sahip tek is- tihkâm dozeri AZMİM.
 İlk yerli uçak TÜRK KUŞU.
 İlk sismik araştırma gemisi BARBAROS HAYRET- TİN PAŞA.
 Türkiye’nin ilk temel eğitim uçağı HÜRKUŞ.
 Türkiye’nin en uzun, dünyanın da beşinci uzun su- lama tünelinin hizmete girdiği 17 km’lik Suruç Tü- neli (Şanlıurfa) Mart 2014’te açılmıştır.
 Nobel ödüllerini dağıtan ülke İsveç’tir. Nobel Barış ödülünü ise Norveç vermektedir.
 Nükleer santral yapılması düşünülen iki şehir: Sinop ve Mersin (Akkuyu).
 Antalya’da bulunan dünyanın ilk demokratik meclis binası kabul edilen Patara Antik Kenti TBMM tara- fından restore edildi.
 Özellikle kadın ve çocuk hakları alanındaki çalışma- larıyla 10 Aralık 2003 tarihinde Nobel Barış Ödülü alan ilk Müslüman kadın İranlı Şirin Ebadi’dir.
 Dünyada rüzgâr enerjisi üretiminde ilk sırada olan ülke Çin, ikinci sırada ABD yer almaktadır. Türkiye ise 17. sıradadır.
 2013 yılında plastik para sistemine geçen ülke Ka- nada olmuştur.
 Orhan Pamuk, Nobel edebiyat ödülünü alan ilk Türk yazardır (2006).

DİĞER GÜNCEL BİLGİLER

2016 Diğer Güncel Bilgiler
 Endonezya’da 7.9 büyüklüğünde deprem meyda- na geldi (2 Mart 2016)
 Nüfusundan fazla mülteci barındıran Kilis ve Gazi- antep illerimiz Nobel Barış Ödülüne aday gösterildi (2016).
 28 Ocak 2016’da TÜİK açıklamasına göre Türkiye nüfusu, 2015 yılı itibarıyla 78 milyon 741 bin 53 kişi olarak açıklandı.
 TÜİK 2015 yılı verilerini açıkladı:
 Yaşam endeksinde Isparta,
 Eğitim endeksinde Tunceli,
 Çalışma hayatı endeksinde Zonguldak,
 Gelir ve servet endeksinde ise İstanbul ilk sırada yer aldı.
 Endekste son sırayı Muş aldı.

 İş adamı Mustafa Koç, Ocak 2016’da vefat etti.
 Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) son raporunda Zika vi- rüsünün en fazla Brezilya ve Kolombiya’da yayıldı- ğına dikkat çekti (Şubat 2016).

2015 Diğer Güncel Bilgiler
 13 Kasım 2015’te Fransa’nın Paris kentinde terör saldırısı yapıldı. Saldırıda 132 kişi hayatını kaybetti. Fransa’da 3 günlük ulusal yas ilan edildi.
 Şarm El-Şeyh (Mısır) Kentinden Rusya’ya giden yol- cu uçağı Sina Yarımadası’nda düştü. Kazada 224 kişi öldü (Ekim 2015).
 Türkiye’nin uzaya gönderdiği 7. haberleşme uydu- su Türksat 4B Kazakistan’daki Baykonur Uzay Üs- sü’nden gönderildi.(16 Ekim 2015)
 Şili’deki CALBUCO Volkanı 43 yıl aradan sonra Ey- lül 2015’te yeniden patladı.
 Nepal’de 25 Nisan 2015’te 7.8 şiddetinde deprem meydana geldi. Yaklaşık 10000 kişi hayatını kaybetti.
 Dünyanın İlk Ekolojik Şehri Olması Düşünülen ve 2015 yılında tamamlanması planlanan şehir Abu Da- bi’dir.
 İspanya’dan Almanya’ya giderken 24 Mart 2015’te Fran- sa’nın güneyinde düşen uçak Alman havayolu firması- na aittir. Düşen uçakta 144 yolcu ve 6 mürettebat vardı.
 Yaş haddinden emekliye ayrılan Ali Alkan‘dan bo- şalan Yargıtay Birinci Başkanlığı’na 2015’te İsmail Rüştü Cirit, seçilmiştir.
 2007 yılından itibaren Anayasa Mahkemesi Başkan- lık görevini yürüten Haşim Kılıç, yaş haddinden do- layı 13 Mart 2015 günü görevini Zühtü Arslan’a bı- rakmıştır.

2015 Öncesi Diğer Güncel Bilgiler/Genel Kültür
 Aya ilk ayak basan Neil Armstrong hayatını kaybetmiş- tir (Ağustos 2012).
 KKTC’nin ilk kadın başbakanı Sibel Siber olmuştur (Haziran-Agustos 2013).

 TBMM’de 06.01.2005 günü kabul edilen, “5285 Sa- yılı Afyon İlinin Adının Afyonkarahisar Olarak Değiş- tirilmesi Hakkında Kanun” ile adı en son değiştirilen il Afyonkarahisar olmuştur.
 Yeşilay Derneği’nin kuruluş tarihini içine alan 1-7 Mart arası ülkemizde Yeşilay Haftası olarak kutlanır.
 Ülkemizde adrese dayalı nüfus sayımı 2007 yılında başlamıştır.
 Türkiye’de ilk televizyon yayınını 1952 yılında İstan- bul Teknik Üniversitesi yapmaya başlamıştır.
 1964’de kurulan TRT, 1968’de ilk siyah beyaz ya- yına başlamıştır.
 1984’te renkli televizyon yayını başlamıştır. 1990’da Star 1 ilk özel televizyon olarak yayın hayatına baş- lamıştır.
 Yerleşim yerleri içindeki ana yollarda hız sınırının 90 kilometreye çıkarılmasına yönelik karar alınmıştır.
 Altyapısı uygun olmayan ara yollarda hız sınırı 50 ki- lometre olarak devam edecektir.
 Cumhuriyet tarihimizde bugüne kadar toplam 6 kez referandum yapılmıştır. Referandum tarihleri: 9 Tem- muz 1961, 7 Kasım 1982, 6 Eylül 1987, 25 Eylül 1988,
27 Ekim 2007 ve 12 Eylül 2010.
 Türkiye’de bugüne kadar 12 kişi ant içerek cumhur- başkanlığı yaparken 5 kişi de cumhurbaşkanlığına vekillik etti. Bu kişilerden ikisi görevleri sırasında do- ğal nedenlerden hayatlarını kaybetmiştir. (Mustafa Kemal Atatürk ve Turgut Özal), ikisi askerî darbeler sonucu devrilmiştir. (Celâl Bayar ve İhsan Sabri Çağ- layangil) ve biri Türkiye Büyük Millet Meclisi tarafın- dan görevden alınmıştır (Cemal Gürsel).
 İlk cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk, 1923’te oy birliği ile seçilmiştir. 15 yıl 12 gün ile bu görevde en çok kalan kişi olan Atatürk, dört dönem cumhur- başkanlığı yapmıştır.
 Turgut Özal ise 3 yıl 159 gün cumhurbaşkanlığı ya- parak bu görevde en az kalan kişi olmuştur.
 Türkiye’nin ilk kadın valisi Lale Aytaman’dan sonra Ağustos 2011’de Yalova valiliğine getirilen Esengün Civelek, ikinci kadın valimiz olmuştur.
 Ordusu olmayan tek NATO ülkesi İzlanda’dır.
 INTERPOL, Birleşmiş Milletlerden sonra, dünyanın ikinci büyük uluslararası örgütüdür.
 Ebola virüsü ilk kez 1976’da iki ayrı noktada ortaya çıkmıştır; Nzara (Sudan) ve Yambuku (Demokratik Kongo Cumhuriyeti). İsmini salgının oluştuğu böl- gede bulunan Ebola Nehri’nden almıştır.
 Soyadı ile anılan test ile makine ve bilgisayarların düşünme yetisine sahip olup olamayacakları konu- sunda bir ölçü öne süren İngiliz Matematikçisi Alan Mathison Turing’dir. Turing, bilgisayar biliminin ku- rucusu sayılır. II. Dünya Savaşı sırasında Alman şif- relerinin kırılmasında önemli rol oynamıştır.
 Daha önceden Müsellah Müdafaa-i Milliye ve Milli Emniyet Hizmeti Riyaseti olarak bilinen ve 1963’te ismi kanunla değiştirilen kurum MİT’tir. MİT Müste- şarı Hakan Fidan’dır.
 Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) 31 Ara- lık 2014 tarihli verilerine göre bazı bilgiler şunlardır:
 En Fazla Göç Veren İller Şunlardır:
 Çankırı -45,57
 Kars -32,32
 Ağrı -29,61
 En Fazla Göç Alan İller Şunlardır:
 Bayburt 42,17
 Tekirdağ 24,25
 Muğla 20,95
 Türkiye’de Mesleklerine Göre İlk Kadınlar

 İlk Türk kadın savaş pilotu: Sabiha Gökçen
 İlk Türk kadın tiyatro oyuncusu: Afife Jale
 İlk kadın avukat: Süreyya Ağaoğlu
 İlk kadın bakan: Prof. Dr. Türkan Akyol
 İlk kadın başbakan: Prof. Dr. Tansu Çiller
 İlk kadın belediye başkanı: Müfide İlhan
 İlk kadın büyükelçi: Filiz Dinçmen
 İlk kadın dışişleri görevlisi: Adile Ayla
 İlk kadın doktor: Safiye Ali
 İlk kadın profesör: Prof. Dr. Fazıla Şevket Giz
 İlk kadın rektör: Prof. Dr. Saffet Rıza Alpar
 İlk kadın Sayıştay üyesi: Fahrünisa Etmen
 İlk kadın vali: Lale Aytaman
 İlk kadın Yargıtay üyesi: Melahat Ruacan
 İlk kadın kaymakam: Özlem Bozkurt
 İlk kadın gazeteci: Selma Rıza
 İlk kadın hâkim: Suat Berk
 İlk kadın öğretmen: Refet Angın

 Türk Lirası Banknotlarının Arka Yüzünde;

 5 TL’nin arka yüzünde bilim tarihçisi Ord. Prof. Dr. Aydın Sayılı,
 10 TL’nin arka yüzünde matematikçi Ord. Prof. Dr. Cahit Arf,
 20 TL’nin arka yüzünde Mimar Kemaleddin,
 50 TL’nin arka yüzünde edebiyatçı, felsefeci Fat- ma Aliye Hanım,
 100 TL’nin arka yüzünde bestekâr Itri,
 200 TL’nin arka yüzünde de Yunus Emre portre- leri bulunmaktadır.
Türkiye’deki Bazı Kurum Başkanları Şunlardır:

 Merkez Bankası Başkanı, Murat Çetinkaya
 Sayıştay Başkanı, Recai Akyel
 Danıştay Başkanı, Zerrin Güngör
 Anayasa Mahkemesi Başkanı, Zühtü Arslan
 Yargıtay Başkanı, İsmail Rüştü Cirit
 RTÜK Başkanı, Prof. Dr. İlhan Yerlikaya
 MİT Müsteşarı, Hakan Fidan
 YÖK Başkanı, Prof. Dr. Yekta Saraç
 Yüksek Seçim Kurulu Başkanı, Sadi Güven
 Genelkurmay Başkanı, Hulisi Akar

Bazı Uluslararası Kurum Başkanları Şunlardır:

 BM Genel Sekreteri: Banki Moon
 UNESCO Başkanı: İrina Bokova
 AB Konseyi Başkanı: Donald Tusk
 AB Komisyonu Başkanı: Jean Claude Juncker
 Avrupa Konseyi Genel Sekreteri: hansjörg Haber
 Arap Birliği Başkanı: Nebil El Arabi
 Şanghay İşbirliği Örgütü Genel Sekreteri: Murat- bek İmanaliyev
 Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı: Bü- yükelçi Jean-Maurice Ripert
 IMF Başkanı: Christine Legarde
 NATO Genel Sekreteri: Jens Stontenberg
 Dünya Bankası Başkanı: Jim Yong Kim
 ABD Merkez Bankası Başkanı: Janet Yellen
 Avrupa Birliği Merkez Bankası Başkanı: Mario Draghi
 İslam İşbirliği Teşkilatı Başkanı: İyad Medeni
 TÜRKSOY Genel Sekreteri: Düsen Kaseinov
COĞRAFYA İLE İLGİLİ GENEL KÜLTÜR BİLGİLERİ

Türkiye
 Lüle taşının çıkarıldığı tek ilimiz Eskişehir’dir.
 Türkiye’nin en az ormana sahip bölgesi Güney Do-
ğu Anadolu Bölgesi’dir.
 İç Anadolu Bölgesi’nin en yüksek yeri Erciyes Da-
ğı’dır.
 Ege Bölgesi’nde en uzun kıyıya sahip ilimiz Muğ- la’dır.
 Taşkömürü ilk defa Zonguldak’ta çıkarılmıştır.
 Türkiye’nin doğusu ile batısı arasında 76 dakikalık zaman farkı vardır.
 Türkiye’nin en doğu ucunda Iğdır ili bulunur.
 Ulaşım yapılabilen tek akarsuyumuz Bartın Çayı’dır.
 Ülkemizde ilk şeker fabrikası Uşak’ta açılmıştır.
 Ülkemizde ilk demir-çelik fabrikası Karabük’te açıl- mıştır.
 Ülkemizde ipek böcekçiliği en fazla Marmara Böl- gesi’nde yapılır.
 En uzun kara sınırı olan komşumuz Suriye’dir. Su- riye ile kara sınırımız 877 kilometredir. En kısa kara sınırı olan komşumuz ise Nahçivan’dır. Türkiye ile Nahçıvan arasında 11 km’lik sınır bulunmaktadır.
 Ülkemizin en büyük gölü Van Gölü’dür.
 Türkiye’nin en az göç veren bölgesi Marmara Böl- gesidir.
 Türkiye’nin en uzun akarsuyu, Kızılırmak’tır (Türki- ye sınırları içinde).
 Türkiye’deki nehirlerin uzunluklarına göre sıralama- sı şu şekildedir:
 Kızılırmak
 Yeşilırmak
 Sakarya
 Seyhan
 Ceyhan

Dünya
 Güneşin etrafında 9 gezegen vardır. Bu gezegenler güneşe olan uzaklıklarına göre sırasıyla Merkür, Ve- nüs, Dünya, Mars, Jüpiter, Satürn, Uranüs, Neptün ve Plüton’dur.
 Ancak Plüton dış merkezli bir yörüngeye sahip olduğu için gezegen olup olmadığı konusunda tartışmalar vardır.

 En büyük gezegen Jüpiter’dir.
 Dünyamıza en yakın gök cismi Ay’dır.
 En küçük gezegen ve Güneş’e en yakın gezegen Merkür’dür.
 Güneş çevresinde en hızlı dönen gezegen Mer- kür’dür.
 Uydusu olmayan gezegenler Merkür ve Venüs’tür (diğer adıyla çoban yıldızı).
 Dünyamıza en yakın gezegen Mars’tır.
 Dünyayı dolaşan ilk denizci Macellan’dır.
 Deniz seviyesinden en alçak akarsu Şeria Irmağı’dır.
 Dünyanın en küçük ülkesi Vatikan’dır (Yaklaşık 27 dönümdür).
 Dünyanın en çok ülke ile sınır komşusu olan ülke Çin’dir.
 Dünya’nın en tuzlu gölü, Lut Gölü’dür (Ürdün ile İs- rail arasında).
 Dünya’nın en derin gölü, Baykal Gölü’dür (Rusya).
 Deniz seviyesinden en aşağıda olan göl ise Lut Gö- lü’dür.
 Dünya’nın en yüksek gölü Titicaca Gölü’dür.
 Dünyanın en büyük akarsuyu, Amazon’dur.
 Dünyanın en uzun akarsuyu, Missisippi’dir.
 Dünyanın en tuzlu denizi Kızıldeniz’dir.
 Dünyanın ilk haritası ünlü Türk denizci Piri Reis ta- rafından çizilmiştir.
 En derin okyanus çukuru Mariana Çukuru’dur.
 Yabancı bir ülkeye ait olan adalardan kıyılarımıza en yakın olanı Meis Adası’dır.
 Okyanusların büyükten küçüğe sıralanışı şöyle- dir: Büyük Okyanus (Pasifik), Atlas Okyanus’u, Hint Okyanusu.
 Yerkabuğunun en yüksek noktası Himalaya Dağla- rı’nın üstündeki Everest Tepesi’dir.
 Kıtaların büyükten küçüğe sıralanışı şöyledir: As- ya, Afrika, Kuzey Amerika, Güney Amerika, Antark- tika, Avrupa, Avustralya.
 Türkiye’nin UNESCO Dünya Kültür Mirası Liste- sinde Yer Alan Eserleri:
 İstanbul’un Tarihi Alanları,
 Safranbolu Şehri (Karabük),
 Hattuşaş (Boğazköy)-Hitit Başkenti (Çorum),
 Nemrut Dağı (Adıyaman-Kahta),
 Xanthos-Letoon antik yerleşimleri (Antalya-Muğ- la),

 Divriği Ulu Camii ve Darüşşifası (Sivas),
 Truva Antik Kenti (Çanakkale),
 Pamukkale-Hierapolis antik kenti (Denizli),
 Göreme Milli Parkı ve Kapadokya (Nevşehir),
 Edirne’deki Selimiye Camii ve Külliyesi (2011),
 Çatalhöyük Neolitik Kenti (Konya),
 Mor Yakup Kilisesi (Nusaybin-Mardin).

 Türkiye’nin, Unesco Dünya Kültür Mirası Geçici Listesinde Yer Alan Eserler:
 Anadolu Selçuklu Medreseleri (Konya, Kayseri, Sivas, Erzurum, Kırşehir),
 Anavarza Antik Kenti (Adana),
 Kaunos Antik Kenti (Muğla),
 Kızkalesi (Mersin),
 Arslantepe Arkeolojik Alanı (Malatya),
 Kültepe Arkeolojik Alanı (Kayseri),
 Çanakkale ve Gelibolu I. Dünya Savaşı Alanları (Çanakkale),
 Eflatunpınar Kaya Anıtı (Konya),
 İznik (Bursa),
 Mahmutbey Camii (Kastamonu),
 Ahi Evran Türbesi (Kırşehir),
 Titus-Vespasianus Tüneli (Hatay).

 Dünyanın yeni 7 Harikası (Portekiz’in başkenti Lizbon’da 2007 Temmuz’da yapılan toplantıya göre) aşağıdaki şekilde belirlenmiştir:
 Machu Picchu Antik Kenti (Peru’da Anka mede- niyetine ait),
 Chichen Itza Piramidi (Meksika’da Maya mede- niyetine ait),
 Christo Redenter Heykeli (Brezilya’da kurtarıcısı Hz. İsa heykelidir),
 Çin Seddi,
 Kolezyum (Roma),
 Taç Mahal (Hindistan),
 Petra Antik Kenti (Ürdün).

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s