Atatürk mason mu ?

Küresel Masonluk 1717  yılında İngiltere’de kuruldu. Çok geçmeden 1721 yılında İstanbulda ilk loca Fransız masonları tarafından kuruldu ve yüzyıllarca gizli kalarak faaliyetlerini sürdürdüler ta ki meşrutiyet yıllarına ve ittihat ve terakki örgütünü kurup varlıklarını garanti altına alana kadar. Güçlerini tamamladıktan sonra Meşrutiyetin ilanından sonra 1909 yılında TÜRKİYE BÜYÜK MASON LOCASI kuruldu.

1738 yılında İstanbul’da, İzmir’de ve Halep’te Mason localarının açıldığı haberi ‘St. James Evening Post’ adlı bir Londra gazetesinin 24 Mayıs 1738 tarihli nühasında yazılmaktadır. Osmanlı toprakları üzerinde adı bilinen ilk loca ise 1748 yılında Halep’te kurulan  İskoçya Büyük Locasına bağlı İskenderun Locasıdır.

İlk Türk Masonları ise Yirmisekiz Çelebizade Sait Çelebi, İbrahim Müteferrika ve Humbaracı Ahmet Paşa dır.

Mehmet Talat Paşa İttihat ve Terakkinin önemli ismi masondur.

Mehmet Talat Paşa İttihat ve Terakkinin önemli ismi masondur.

İstanbul da kurulan localar; 1861 yılında ‘Ser Locası, 1867 yılında Prootos ve ‘l’Etoile du Bosphore’ Localarıdır.  Sultan V. Murad, Şehzade Nurettin Efendi, Şehzade Kemalettin Efendi, Şeyhülislam Musa Kazım Efendi, Şeyhülislam Hayri Efendi, Müderris Mahmut Esad Efendi, Sadrazam Keçecizade Fuat Paşa, Sadrazam Mithat Paşa, Sadrazam Ahmet Vefik Paşa, Sadrazam Tunuslu Hayrettin Paşa, Sadrazam İbrahim Hakkı Paşa, Berlin Büyük Elçisi Sadullah Paşa, Şinasi, Ziya Paşa, Namık Kemal Prootos üyeleridir. Türkiye Büyük Locasının üyeleri arasında İstanbul’da ki Selimiye Süvari Fırkası Komutanı Prens Aziz Hasan Paşa, Maliye Bakanı Mehmet Cavit Bey, Mehmet Talat Sai Paşa, Mithat Şükrü Bleda, Rıza Tevfik Bölükbaşı, Fuat Hulusi Demirelli, Faik Süleyman Paşa, Jandarma Genel Komutanı Galip Bey, Hüseyin Cahit Yalçın isimler de vardır.

Ancak Abdülhamit tahta geçince mason localarına karşı harekete geçmiş bu tarihten sonra masonlar İstanbul’da barınamamış Selanik merkezi ile İstanbul dışında üslenmek zorunda kalmışlar. Makedonya’da kurulan locaların en önemlileri İtalyan Obediyansına bağlı ‘Macedonia Risorta’ ve ‘Veritas’ Localarıdır. Mustafa Kemal’de Risorta locasına kayıtlıdır. Bu iki locanın üyeleri Kazım Özalp Paşa, Sadrazam Mehmet Talat Paşa, Mithat Şükrü Bleda, Mehmet Cavit Bey, Manyasizade Refik Bey, Kazım Nami Duru, Bahriye Nazırı Cemal Paşa, Faik Süleyman Paşa, İsmail Canbulat Bey, Hoca Fehmi Efendi, Osman Adil Bey; Mehmet Servet Bey, Fazlı Necip Bey ve Emanuel Karasu gibi isimlerdir.

Mustafa Kemal’de bu sıralarda Makedonya Mason Locasına kayıtlıdır,ayrıca Selanik’teki Makedonya Rizorta Locasına kayıtlıdır.

Abdülhamid'i tahttan indiren hareket ordusu subaylarının tamamı Mason idi.Bu subaylar arasında Mustafa Kemal'de var.

Abdülhamid’i tahttan indiren hareket ordusu subaylarının tamamı Mason idi.Bu subaylar arasında Mustafa Kemal’de var.

Mason Hareket ordusu da Balkanlardan topladığı çapulcular ile Abdülhamid’e karşı devirme hareket Mason Localarının sayısı arttıkça MASON JÖN TÜRK ve İTTİHAT TERAKKİ hareketi imparatorlukta güç kazanmaya başlamış ve çok geçmeden orduyu da ele geçirip Ulu Hakan Abdülhamit Han tahttan indirilip  yıkım sürecini de başlatmışlardır.

Atatürk’ün  kadrosunda görev alanların büyük bölümü hemen hemen hepsi Masondur.

Fethi Okyar, Rauf Orbay, Refet Bele Paşa, Ali İhsan Sabis Paşa, Meclis Başkanı Kazım Özalp Paşa, Meclis Başkanı Abdülhalik Renda, Başbakan Hasan Saka, İçişleri Bakanları Şükrü Kaya ve Mehmet Cemil Ubaydın, Dışişleri Bakanları Bekir Sami Kunduh ve Tevfik Rüştü Aras, Sağlık Bakanları Rıza Nur, Adnan Adıvar, Refik Saydam, Behçet Uz, Milli Eğitim Bakanları Reşit Galip, Hasan Ali Yücel, Ekonomi Bakanı Sırrı Bellioğlu, Milletvekilleri Cevat Abbas, Atıf Bey, Edip Servet Tör, Yunus Nadi, Reşit Saffet Atabinen, Memduh Şevket Esendal, Hilmi Uran, Tevfik Fikret Sılay, Ahmet Ağaoğlu, Ankara Valisi Nevzat Tandoğan ve Belediye Başkanı Süleyman Asaf İlbay, İstanbul Valileri Muittin Üstündağ, Lütfü Kırdar, Danıştay Başkanı Mustafa Reşat Mimaroğlu, Jandarma Genel Komutanı Galip Paşa, İstiklal Mahkemesi Başkanı Necip Ali Küçüka, Amiral Mehmet Ali Paşa gibi isimler gayri milli ve gayri ahlaki sözde devrimlerin gerçekleştirilmesinde MASON hedefler doğrultusunda hareket eden isimler olmuştur.

Dikkat ettiyseniz M.Kemal’e muhalefet eden isimlerin hiçbirisi bu listede yok sözde devrimlere direnen ve bu yüzden Mason Mustafa Kemal ile yolunu ayıran ŞARK FATİHİ Kazım Karabekir’de bu listede yok.

MASON LOCALARINI ATATÜRK KAPATMADI

Mason içişleri bakanı Şükrü Kaya ve Atatürk

Mason içişleri bakanı Şükrü Kaya ve Atatürk

1935 yılında Türk Yükseltme Cemiyeti adı altında dernek statüsünde çalışan Türkiye Büyük Locası kendi çalışmalarını bizzat kendisi tatil etmiştir. O dönem yükselen faşizm tehlikesi ile örgütlü yapılar bir bir kendilerini kapatıyor Türk Ocakları dahi kendini kapatmış ancak faşizm tehlikesi ortadan kalkınca tekrar açılmışlarıdr.

“Çankaya sofrasında ‘Şu masonluktan artık sıkıldım. Madem dediğiniz gibi masonluk çok kötü ve zararlıdır. Kapatıverelim gitsin’ demiştir. Masonluğa aykırı olarak tek söz de budur” 

Atatürk, aynı zamanda Mason olan dönemin İçişleri Bakanı Şükrü Kaya ile görüşür ve ondan Masonların üst düzey yöneticilerine genel durumu açıklamasını ve yasaya gerek olmadan kendi kendilerini tatil etmeleri mesajını iletmesini ister. Sonunda 10 Ekim 1935 günü Mason yöneticileri tarafından imzalanmış bildirge Anadolu Ajansı tarafından yayınlanır:

“Mes’ul ve maruf imzalar altında Ajansımıza verilmiştir. Türk Mason Cemiyeti memleketimizin sosyal tekamülünü ve günden güne artan muazzam terakkilerini dikkate alarak ve Türkiye Cumhuriyetinde hakim olan demokratik ve cidden laik prensiplerin tatbikatından doğan iyilikleri müşahede ederek faaliyetine, bu hususta hiç bir kanun olmaksızın nihayet vermeyi ve bütün mallarını memleketimizin sosyal ve kültürel kalkınmasına çalışan Halk Evlerine teberruu muvafık görmüştür.”

Yani bugün hala faaliyet içinde bulunan halk evleri aslında birer Mason teşkilatı olarak varlıklarını sürdürmeye devam ediyor.

Bu hareket esasen mason localarının tekrar gizliliğe bürünmesine ve izlerini kaybettirme çabasına işaret. Eğer Mustafa Kemal Mason Localarına ve Masonlara karşı olsaydı etrafına masonları toplamazdı onlardan kurtulurdu oysa ölümüne kadar Mustafa Kemal’in yanındakilerin hemen hemen tümü Masondu.

Atatürk’ün hizmetçisi Cemal Grada ve Eski Van Milletvekili İbrahim Arvas hatıralarında şunları ifade etmiştir: “Bir gün bir arkadaşım beni alıp  Beyoğlu’ndaki mason cemiyetine götürdü. Daha ne olduğunu bile anlayamadan kendimi cemiyetin içinde buldum. Mermer merdivenlerden büyük bir salona indik. Orada yüzlerini göremediğim birtakım kişiler vardı. Bizi buyur edip oturttular; kahveler sundular hal hatır sordular. Orada fazla kalmadı  tekrar merdivenlerle daha da aşağıya indik. Bir öncekinden daha geniş bir salonda bulduk kendimizi. Salonda büyük bir kalabalık toplanmış kılıçlı bir tören yapıyorlardı. Bu işleri daha önceden bildiğini anladığım arkadaşım beni kolumdan tutmuş durmadan ne yapmama gerektiğini anlatıyordu. Kılıçların arasından geçip kutsal bir kitaba el bastık. Bütün bunlar olup bittikten sonra dışarı çıktık”

Ünlü masonlar listesi listede Mustafa Kemal’de var.

http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_Freemasons

http://www.calodges.org/no813/famous.html

” Ataturk, Mustapha Kemal. Former President of Turkey 1923-1938. Member of an Italian Lodge, Macedonia Resorta e Veritus.”

http://xoomer.virgilio.it/kxxbar/massoni.htm

http://www.durham.net/~cedar/famous.html

http://www.angelfire.com/ga/fdl746/famous.html

Fransiz ulusal televizyona katılan, Fransa’nin en büyük tarihcisi “Hadler” göre dönemin hükümetinin yarisi masondu, Mustafa Kemal dahil.

mithat paşa mason, talat paşa mason

Atatürk mason mu ?” üzerine 135 yorum

  • Hem masal anlatmışlardı, hem de Ahmet Ümitin elveda güzel vatanım dan yaptıkları alıntıyı atatürk ün hizmetçisi cemal garda nın ve eski van milletvekili anıları diye sallamışlar. Tamımamına kitaptan alıntıdırparagraf!

 1. Bu sitede acilan konularin kimler tarafindan gerceklestirildigini bilmiyorum, ama tahmin edebiliyorum. Tamamen KISKIRTICILIGA ve de olasilikla iSPiYONCULUGA varabilecek bir konumda oldugunu düsünüyorum ve ELVEDA diyorum.

 2. Ben sana yakismayan ADI tam olarak yazmayacak, sesli harfini calarak baslayacagim:
  Eyyyy Trk, merak ettigim sey, okumayi g(öz)ünle mi yoksa g(öt)ünle mi ögrendigindir… Eger gözünle ise, zahmet edip tekrar tekrar okumanda kimse bir sakinca görmez!

 3. Dini acidan emicigine kodumunu “tarikatlar” ya da “cemaatler” ve de siyasal yönden “asiretler” olunca iyi oluyor da, “masonluk” olunca zorunuza mi gidiyor ibnoşlar! Tanitim logosundan da anlasilacagi gibi masonluk kavrami türkce deyisle zanaatkar kesiminden olan “duvarcilik” tan gelmektedir, hani ananizin seyine bir türlü beton duvar öremeyenler ve sizlerin cikmasina firsat veren diger ibnoşlardan yani…
  Zamanla hersey gibi, sizlerin inanci gibi o kurulus da deforme olmus günümüze kadar. Masonluk ilkelerini bilemeyenler, nereden geldigi belirsiz bazi bilgilerden ya da duyduklarindan, hani sagir duymaz uydurur misali, burada ahkam kesmesinler, gitsinler evdeki karilarinin önünde süklüm püklüm durmaya devam etsinler. Sizi gidi disarida aslan, evde kediler sizi! Kedinin erisemedigi ete mundar demesi örnegi, sizler de o mertebeye ulasamadiginiz icin mi acaba Ata’miz hakkinda bunlari söylüyorsunuz?
  Sizlere söz: Atam’in yanina cehenneme gittigimde ona soracagim Mason Locasi’na üye olmus mu olmamis mi. Eger olmussa alnindan öper, olmamis ise azarlarim, hic merak etmeyi. Haaaa, neticeyi gercek agizdan duymak isterseniz, bi zahmet yanimiza yani cehenneme ugrayip birer SICAK kahvemizi icersiniz insallah, masallah, Alah’in izniyle… Önemli not: komik kisilere yani sarlatanlara extra sekerli yapilacaktir!
  Ben ne masonum, ne de masoncuyum (ahhhh keske olabilseydim), ama gercegi CiDDi KAYNAKLARDAN ögrenin.
  Yukarida da belirttigim gibi, kurulus amaci “özgürlük” “kardeslik” “insanlik” “yardimseverlik” “hosgörü” ilkelerine dayanmakla birlikte, günümüzde SAPMALAR olmus olabilir, her ülkede ve kurulusta oldugu gibi. Bana bir tane kurulus gösterin, ilkelere bagli calisan, köleniz olayim.
  Ama yukarida saydigim ilkeler sizleri TEGET gectiginden, bir habersiniz. Sizler herseyi sizlerin deyimiyle ALLAH icin PEYGAMBER icin KURAN icin yaparsiniz gerisi ocakta TANDIR. Ulan Allah’a Tanri diyenleri dahi dinsizler kefesine koyan zihniyetten baska ne beklenebilir ki zaten. Bu iki anlamlari ayni ama yazilislari ve dil kökenleri farkli olan kelime üzerinden dahi FiTNE FUCUR cikaran, ama müslümani kesen sözüm ona müslümana laf söylemeyen ve de söyletmeyen ibnoşlara duyurulur…
  Sözün kisasi ben sizler gibi distan dine bagli ama icten küflenmis cooook adam taniyorum, cami önünden gecen kadin kizlarin oralarina buralarina caktirmamaya calissalar dahi belli ederek bakip da sakallarini sivazlayanlari ve daha nicelerini cooook gördük, MASAL is-te-mi-yo-ruz!

  • Özgütlük kardeşlik insanlık yardımseverlik 🙂 Localarda KESE külah giyip Davut yıldızının üzerinden KEÇİ boğazlamak gibi bir şey mi. Yaww hee Masonluğu KIZILAY veya KIZILHAÇ ile karıştırdın sanırsam

  • Zoruna mi gitti arap cocugu… Herhalde sen de arap kültürü alanlardansin, hani 91% oglanci ya! Nickini de yanlis yazmissin ilk dört harften sonrakiler “….lmiş” olarak yazilacakti!

  • Baya zoruna gitmiş anlaşılan gerçeklerle yüzleşin dininizi bu kadar savunmazsınız ataturkü savunuyorsunuz zorbayla kurulan devlet gercekleri bilen bir nesile elbet bir gün yenik düşecektir

   • şimdi zavellıca gerçklerden kaçan,görmemeye çalışan vede sadece şartlanmış kardeşlerimiz,ALLAHA C.C. BU KONUDA HESAP VERMEYECEKLERİNMİ, ilahi hesabıın MUTLAKA AMA MUTLAKA BİR GÜN GELİP kendilerini o ilahi HESABA MAZHAR KILACAĞINI BİLMEZLER Mİ.?

   • Hem masal anlatmışlardı, hem de Ahmet Ümitin elveda güzel vatanım dan yaptıkları alıntıyı atatürk ün hizmetçisi cemal garda nın ve eski van milletvekili anıları diye sallamışlar. Tamımamına kitaptan alıntıdırparagraf!

 4. Atatürk, Ateist olduğu anlaşılınca Mason locasından uzaklaştırılmıştır. Çünkü Mason locasında kuralların en başında gelen “Yaratıcıya inanmak”tır.

 5. ya o akdar ugrasmıs atasını kabullenmeyen ulkeyı bolmeye dıs guclere satmaya calısan bır akkoyun oldugun acık acık bellı .cahıl sey az barı ınandırıcı seyler yaz ınanalım .sankı kendı yasamıs bunlarla alakalı belgeler varmıs gıbı yazıyorsun ya .gulyorum sadece sana

  • Atatürkün yerine geçmek isteyenler resmen türkü Atatürk e düşmanı etmeyi başarmış bir şekilde ler ataturku musluman değil diyenler bile var ne büyük günaha girdiklerinden haberdar değiller çamur atsınlar da nasıl olursa olsun manastırda kuran dersleri alarak büyüyen bir insana bunları yazıyorlar allah öbür dünyada hepsine gösterecek rte kurtarır onları resmen beyinleri yıkanmış pessss

  • Senin o karakterssiz atan bu belgeleri yok ettirdi ya o yüzden böyle havlaya biliyon yoksa sıcardık agzına sende iyi biliyon ataperest 😉

 6. Hiç gülecegim yoktu. Yani azcık dünyaya bakın.nelerle uğraşıyor. Biz neyle uğraşıyoruz. Bi b.k olmaz valla bizden.ulan hindistana gittim.ordaki mallar nasıl ingilizce anadiliniz olmaz diye soruyo.iğrenç b.k gibi ülke hep sömürülmüs Avrupalılar yüzünden. Milliyetçilik sıfır orda.bunun gibi yüzlerce örnek anlatırım. Hayır Nato kafa Nato mermersiniZ.ebru sen kafayiimi yedin ne ayaksin

 7. Beyninde 5 hücre olupta uyduruktan site açan kara cahil kıyamet alameti dinci yobaz tayfa, biraz araştırın biraz okuyunda beyninizdeki hücrelerin sayısı artsın. Masonlarda ilk kural dini inançtır. Atatürk inanmıyor madem nasıl mason oluyor? Masonluğun ne olduğunu dahi bilmiyorsunuz. Döl israfı yecüc mecücler.

   • Oguz mu, kaldi mi ki? Simdi herkes Osmanlici (Osman Bey’in ruhu sad olsun), Osman adina yakismayan Osmanlici, hani Türk kadinlarinin yapamadiklarini ya da yapmak istemediklerini “GAVUR” kizlarinda bulup onlardan düzinelerce cocuk yapip da sonra Allah’larinin yanina gönderip huzura kavusmalarini saglayan Osmanlici! Ben OGUZ’lari iyi bilirim, ac Türkce isimler kilavuzunu veya telefon rehberini, orada cok görürsün… Sakin alinma yazdiklarim icin, e mi!

 8. Samanmisin nesin allahın yoksa ve sen allaha inanan bütün kadınları ops kesesine koyuyosan bende sana derimki sktr git ozaman bu topraklardan samanmis senin beynin olmus saman sen saman olsan ne yazar gavurda sensin

  • KİMİ ÜLKESİNDEN KİMİ KOVUYORSUN,AŞAĞILIK YARATIK?SENİN O TAPTIĞIN SELANİKLİ BİLE KOVAMADI.UNUTMA,BEN CENGİZHAN’IN TORUNUYUM VE HADDİNİ BİL.KADIN OLMAM HİÇBİR ŞEYİ DEĞİŞTİRMEZ.ŞAMANLIĞI DA PİS AĞZINIZA ALMAYIN,BATI YALAKALARI!

   • senın cengızhan degılde .bızans dolu olduguna ınanıyorum konusmalarından . amk gerı kafalısı

   • Turklerin kurdugu imparatorluklar babanin malimiki istedigini sen bizdensin sen degilsin diyorsun amina koydugum oglu … Ataturkun tassaginin kili bile senden degerlidir gotveren pezevenk

 9. arkdslar sıze bn sunu soylım yarım kurt yarım da turktur ve nurcuyum.sunu dıyeyım saıd nursının kıtablarını araştırın o donemde ataturkun ne yaptığını yazıyor ve sunu soylıyeyımkı turkıye ısmı ve ılk uc maddesı turkıyede yasayan butun mılletlerı turklerden ayırır.yanlıs anlaşılmasın bn Osmanlı torunu olarak soyluyorum bence bu ısım ataturkun kesınlıkle ayırım amaçlı yapmıştır bnce su anda veya ılerıde Anadolu devletı olarak veya yenı Osmanlı devletı ısmını koysak o pkk yada soyle dıyebılırız hadı bak sözde kurtlerı savunuyodun bak ıste ısımde ve yasada artık tuk degıl Anadolu ınsanı dıyebılırız artık uyanalım turk kurt cerkez laz bosnaklar arablar avusturalyadakı turkler ne zmn aynı devlet ıcınde olduğunda bız mıllet olmayı ogrendık sızce mıllıyetcılık neden 1880 lerde cıktı neden eskıden cıkmadıda o zmn cıktı cunkı mılletlerı gaza getırmıstı ve bunu başlatarak ayırdı ve ne oldu Osmanlı coktu sımdıde turku kürde kurdunde turke düşman etmeye calısıolar bakın eskıdekı abdulhamıtın açıklamalarını araştırın ve su andakı bu turkıye ısmı kesınlıkle masonlardan gelmedir yanı arkdslar bıran once ulke ısmı ve su uc anayasa maddesının degısmesı lazımdır artık osmanlıya donmelıyız

  • TÜRKİYE,KORE OLDUĞUNDA HEPİNİZE BU LAFLARI YEDİRECEĞİZ.BENİM IRKIM(TÜRK)VE DİNİM(ŞAMAN)DEN OLMAYAN ASLA YAŞAYAMAZ.YAŞASIN TÜRKİYE DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ!TÜRKİYE-KORE KARDEŞTİR.

  • Ulan yavsak sen anayasa nin ilk uc maddesini ogrende gel gotos ibne …said nursi dedigin adam pes para etmes birisi turk ler binlerce degil 10 binlerce senedir var neden rahatsiz oluyorsun turk lafindan aq oglu kimse kimseyi ayirmiyo ama burasi turk yurdu begenmiyorsan siktir git

 10. Bir kere şunu aklınıza sokun bu ülkeyi kuran Atatürk değil bizzat sultan vahdettin dir biz öyle milletiz bir devleti yikmadan öbür devletin temellerini atıyoruz o o kadar MÜSLÜMAN da o olmazsa şimdi ingilizce konuşuyorduk diyorsunuz o 38 de öldü ezan 30 larin başında okutulmaya başlandı o kadar MÜSLÜMAN da niye ezanın Türkçe okuttulmasını engelemedi zamanînda peygamberimiz herkes kendi dilinde okursun demeyi bilmiyormuşum bu daha mı iyi biliyor

  • krdsm cok haklısın hatta turk-kurt kavgasını tuncelıde oldurduğu onca ınsanı hangı hastalıktan geberdıgı carsafı kaldırdığını hepsını göremeyen onca ınsanada uzuluyorum bu adam Osmanlı zamanı amerıkaya gıdıp gelmıs bunlar palavra ıse araştırın arkdlar artık dıne yonelmelıyız sözde halıfelık cumhurıyete ters dedı ama halıfelık muslumanları bırlestırırdı su andakı savaşları tek susturabilecek halıfedır papa nasıl yonetıyor adam bır sözünde hemen dınlıolar ataturk halıfelıgı kaldırsın cumhurıyete karsıdır desın batıyı ornek alalım desın ama papa dıyınce su andakı ınsanlar hemen susuyor arkdslar artık uyanalım sefa krdsm cok haklısın

  • Eğer türkiyeyi vahdettin kurmuş olsaydı sarayında oturmuş ingilizlere boğazı işgal davetiyesinde bulunmaz savaşır ülkesini korurdu. Kurtuluş savaşında padişahın ne yararını gördünüz. Sevr antlaşmasını kim imzaladı? Ben mi?

   • Yav geri zekalı bu konu hakkında elinde kaç bilgi var sadecebu steyedeğil yabancı kaynaklara da bak ayrıca yeğeninin çocığunun okuduğu okul kitaplarına bak o kitapların sonundaki kaynakça olarak verilen linklere bak yüzde 80i yok uydurma yani ingilizler fransızlar ne öğrenmemizi istiyorlarsa bize de onu öğrettiler osmanlı türkçesini niye değiştirip latin alfabesini koydu atatürk çünkü osmanlıdan gelen kaynakların okunması bilinmesi ve atatürkün gizli çevirdiği işler ortaya çıkmasın diye alfabe değiştirildi atatürk mason muydu evet ingiliz kaynaklardan eğer ingilizce dil bilgin yüksekse bak belgelerle dökülmüş herşey atayürk bir masondu ve vahdettin in yaptığı tek hata türkleri mustafa kemal e teslim etmekti çanakkale savaşı da tamamen boşu boşuna yapıldı çanakkalede ölenler boşu boşuna öldü istedikleri lozan barış antlaşmasıydı ve istediklerini aldılar geri çekildiler tabi bize hep efsane anlattılar yok şöyle savaştılar yok böyle savaştılar tamam savaşanlara şehitlere saygım var ama atatürk onları kullandı bak o kadar şehit verdik bu antlaşmayı imzalamak zorunda kaldık ayağına çanakkale geçildi beyler savaşla değil siyasi yolla geçildi açın artık gözünüzü osmanlı padişahlarında kadın düşkünü vardı içki düşkünü vardı ama vatan haini yoktu atatürk o savaşlara girerken silahları kendi mi üretti hayır üretimhaneleri ve silahları vahdettin verdi halkı kendine çek dedi vatan haini olsaydı bu vahdettin silahları niye versin hem atalarından dedelerinden aldığı toprağı niye satsın iyi araştırın beyler ilkokulda öğrendiklerinizle burda yorum yapmayın

  • Sultan vahdettinmi? Ulan gerzek ondanmi vahdettin ingiliz piclerinin gemisiyle kacmaya kalkti sokim beyninize sizin aziz nesin nin babsettigi aptallarsiniz siz iste suru olmaktan bjr turlu kurtulamiyorsunuz essek surusu

 11. GÖKTÜRK-KIPÇAK VE AHISKA TÜRK’Ü OLARAK ŞAMAN’IM VE ATAM CENGİZHAN’DIR.M.KEMAL DENEN GAVURUN UŞAĞINI AĞZIMA ALMIYORUM.VAR MI BİR İTİRAZINIZ?YAŞASIN TÜRKİYE DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ!TÜRKİYE-KORE KARDEŞTİR.

  • Kardeş eğer sen bir türk isen senin atan cengiz barbarı olamaz çünkü o bir moğol dur ve moğollar türklesmislerdir mesela bnim adım Çağatay cengizin oğlunun adı ama bir türk ismi

   • ADIN SÖZDE TÜRK İSE NE OLMUŞ?YÜZDE YÜZ TÜRK MÜSÜN(IRK OLARAK),ŞAMAN DİNİNDEN MİSİN?BUNLAR TAMAM OLSA BİLE BENİM GİBİ Mİ DÜŞÜNÜYORSUN?BİR TANESİ BİLE UYMUYORSA DOMUZ GİBİ GEBER.CENGİZ HAN ATAMDIR VE YÜZDE YÜZ TÜRK’TÜR.TİMUR ATAM DA ONUN SOYUNDANDIR.ELBETTE SENİN GİBİ SOYSUZLAR TÜRK OLARAK GÖRMEZ.ÇÜNKÜ ÇOK SAYIDA PİS ARAP’I VE SAHTE TÜRK’Ü KILIÇTAN GEÇİRMİŞTİR.EN İYİSİNİ YAPMIŞTI.KORE GİBİ DEVLET OLDUĞUMUZDA İSE BEN HİÇ ACIMAYACAĞIM.MERHAMET,GERÇEK TÜRK’ÜN EN ZAYIF NOKTASIDIR.BU ARADA AD VE SOYADLA ASLA TÜRK OLUNMAZ.IRK OLARAK TÜRK DEĞİLSEN HİÇBİR …………..YARAMAZSIN.

  • işine gelmedimi ufuk eker olacak zavallı kardeşim….Böyle iyiydi,uyumaya devam ediyorduk derken bu site bi yerlerine girdimi, acıdımı.? Ha..? daha çok acıtacak rabbimiz uyumaya devam eden tüm satılmış,çağdaş-laik ama MASON OLDUĞUNUN BİLE FARKINA VARAMAYAN ÇOK AYDIN GEÇİNENLERİ EN BAŞTA..?

   • ne salak adamsınız ya .herkez dınınde sızın gıbı dını one surup bız dındarız .ulen bız oc mıyız mk salakları
    mk pesmergelerı sızı ya

 12. Hadi adam mason olmasın diyelim İslam’a uymuyor nedir ya?! Afedersiniz ama siz miydiniz tam 18 sene minarelerden yükselen sesin Allah-û Ekber! Yerine tanrı uludur dediğini duyan? Siz miydiniz sırf şapka takmadı diye asılan! Sizmiydiniz ki onlarca alimin bir gecede cahil edildiğini görüp de yüzlerce kitabın nehirlere döküldüğünü o kitapları kurtarmak için gayrimüslimlerin bile nehirlere koştuğunu gören! Lan siz miydiniz ki laiklik diyip de Kur’an okumanın yasaklandığını, evlerdeki Kur’an’ların yakalamasınlar diye toprağa gömüldüğünü gören! Bir de geçmiş karşımızda Müslümanım diye geçiniyorsunuz sizin o ülkeyi kurtardı dediğiniz adam bu ülkenin dilini dinini ve tarihini yok etti! Şirin görünmek için park bahçe demeden her yere heykeli dikildi! Lan adamın karşısında saygı duruşuna geçmek zorundayız!
  Evet ataput bir kahramandı! Ama laikliğin bir kahramanıydı. Müslüman olan bu ümmetin değil. O kahramanınız ki bu ülkede hep milliyetçiliği yaydı! Güzel birşey gibi görünüyor değil mi? Halbuki bizim dinimiz milliyetçiliği kesinlikle reddeden bir din! Anlayan anlar. Atanızın suçları masonlukla bitmiyor, laik olan bu ülkedeyse o atanızın suçlarını okullar öğretmiyor!

  • Ulan şerefsiz o ataput diye hitap ettiğin Ulu Önder Mustafa Kemal ATATÜRK olmasaydı bu ülke de ne ezan sesini duyabilirdin ne de sen müslüman olarak dünyaya gelirdin soysuz kansız şerefsiz. Atasını tanımayan it sürü peşinde gezermiş. Beğenmiyorsan siktirgit bu topraklardan.

   • KİMİ YERİNDEN KİMİ KOVUYORSUN,BATININ MAYMUNU?TÜRKİYE KORE GİBİ GERÇEK VE TAM BAĞIMSIZ OLAMADIKTAN SONRA SENİN O TAPTIĞIN NE YAPSA KOCA BİR BOŞTUR.TÜRKİYE GENE İŞGAL ALTINDA GENE IRZ NAMUS YOK(GİDİP GAVUR PİÇİNİN ALTINA YATIP ONLARDAN PİÇ PEYDAHLAYAN TÜRKİYELİ FAHİŞELER YOK MU).ONUN İÇİN SÖZDE ATANI SAVUNMA.O ARTIK YOK.

   • ZAVALLI,aklın sıra sen birde ülkücüyüm dersin varsan sorsan değilmi.? İŞTE BÖYLE AŞAĞILIK ZAVALLILAIK DERECELERİNE DÜŞMÜSSÜNÜZ AMA HALA UYANMAYACAĞIM, hala OSMANLIYI BEN SATTIM AMA BU DEVLETİDE BEN SATACAĞIM DİYE DİRENİYORSUNUZ…UYAAAAAAAAAAAAAAN EY MÜSLÜMAN UYAAAN…. MASON KAMAL OLMASAYMIŞ MIŞ… Hepsinin de sığındıkları yer burası ne yazıktırki. uyanda bir bak bir sor en basiti laiklik nedir diye googledn de gelen cevapların kahir ekseriyetinin masonluk olduğunu bir gör vede otur da ağla nasıl bilmeden sattım ben türklüğümü de dinim olan islamı da deeeeeeee….

  • BEN DE GERÇEK TÜRK OLARAK GAVUR VE ARAP’IN SÖZDE DİNLERİNİ TANIMIYORUM.YA ŞAMAN(SADECE GERÇEK TÜRK OLANLARDIR)YA DA GERİCİ YOBAZSIN.

  • SENİN DİN DEDİĞİN BEDEVİ BATILI MI?HEM BEN IRKÇIYIM.VAR MI BİR İTİRAZIN?YAŞASIN TÜRKİYE DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ!YAŞASIN KORE KARDEŞLİĞİ

   • Adından utan lan ..edit.. karaktersiz bu ülkenin önündeki en büyük takoz dur chp!

    *EDİT: Küfür kaldırıldı

  • Ataput mu?Sen insanların şapka takmadı diye asıldığını nerden biliyorsun?1997’de yani 18 yıl önce Atatürkün kemikleri kalmamıştı,bülent ecevit oğlu sanki Atatürk’ün.Yani işiniz gücünüz kötülemek düşmanları atan kimdi?Tayyip mi?Osmanlı ailesindende masonlar var unutmayalım…

  • O zaman sultan mahmuta hain sarık yerine fes getirdi biraz araştırın atatürk un içki. İcmesini. Bende sevmem ama adam bu devleti iskalerden kurtardı devletin bağımsız lini ilan etti siz halifelik kaldırdı diyorsunuz ama araplar bize. İhanet etti osmanli yi de yil hıristiyan olan inngilizleri destekledi su an halifelik ilan edildi ama insanların kafasını kesiyor dinin neresinde var bu

  • Sen varya tam bir orospucocugun aq pezevengi iftara atma sapka takmadi diye asmismis yalanci kopek senin o okudugun kitaplarla gotunu silersin ancak ataturk dusmani kopek seni…. Ataturke laf etme sebepsiz istila gunlerini unutma sakin sen yine anandan dogardin ama baban kimdi bilemesdin serefsiz

 13. Gerçek neden —Kut’ul Amara da ingiliz kraliçesine “tarihin en utanç verici esareti” sözünü söyleten bir komuta heyeti ile baş edemeyeceğini anlaması olmasın.

 14. Sultan Beyazıt Camiinde cuma namazı sonrası müftü Abdurrahman Yetkin hocanın sesi duyulur ” Ey Cemaat, işte Hz. Ömer gibi Başbuğ, Çanakkale Kahramanı Mustafa Kemal Paşa” kaynak; Prof.Dr. Ali Sarıkoyuncu — Milli Mücadelede Din Adamları Cilt1

 15. 5.Murad’da masondu ama kimse bir şey demiyor neden?Çünki Türkiye=Cahiller ülkesi

  Atatürk’ün mason olduğu doğru lakin sonra bu örgütten çıkmıştır.

  • Ulan arap dölü sizin gibi pisliklere normal sözcükmü kullanılır.Inandıgım değerlere pervasızca hakaret etmeye çalışırsan degil sen tüm cemaatini ..edit..

   *EDİT: Küfür

   • keferet-ül fecere’nin pesinden gidenler cehenemde beraber yanmanın bietini dünyada alanlardır. unutmayın millete kast edenin ismi milli kahraman.Ama biz seve seve can veririz bi karıs toprak vermeyiz bundan sonra bu ülkenin üzerine oyun oynatmayız!

 16. Cemal grandanin anilari paylaşmak eyvallah peki neden kirpmak ? O hatiranin sonunda, ataturk birdaha oraya gitmedigini simdi gitse yerii bulamayacaginida beyan etti ? Onu neden kestin ?
  Yine cumhuriyet donemine bakilirsa, Mahmut esat bozkurt’un kemalizm kurucularindan oldugu cok iyi bilinir.Mahmut esat bozkurtun masonlara ettigi hakaretlere neden ataturk bir mason olarak engel olmamistir o halde ? Atatürk’un tek basina yonettigi idda edilen bir donemde, her kotu gorulen karari ona baglarken mason localarinin kapatilisini baskalarina baglamak nasil bir ezikliktir ? Yine ittihat ve terraki kotuyse ve Mason yuvasi haline gelmisse Pek sevdiğiniz Enver Pasanin oralarda ne isi vardir ? Enver pasa bu mason isimleri bilmemektemidir ki engel olmamistir.Ataturk o locaya kayitliydi demekle kayıtlı mi olunmaktadir.Bende diyorumki bu sitenin sahibidie nuri ziya sokakta kayitli, bu yeterlimidir ? Masonluk birilerinin yorumlariyla olmaz.Bana gorede fransiz tarihci hadler escinseldir ? Belliki bu sitenin sahibi, biraz tik almak icin populer bir yontemi tercih etmistir.

  • çok çok haklı. Ben henüz 15 yaşında olmama rağmen biliyorum. Hani geri kalmış zihniyet bu yalan şeyleri beyan edebilir. Ne sanıyorsunuz lan siz? Bakın. O çok beğendiğiniz sözüm ona Tayip boktan bir lider ve benim için şerefsizin teki. Kemalistim sonuna kadar. Buraya girmemin nedeni arkadaşımın size inanmış olmasıydı. Saf mısınız yoksa amaç kaos yaratmak mı bilmiyorum. Sayın sözde milliyetçi kardeşlerim; sizin getirdiğiniz yine sözde adam ve sözde lider o ‘adam.’ 2023 planları kuruyor. Neymiş efendim 2023 gerçekleri öğreneceğimiz yılmış. Lan döl israfı ne gerçeği senin söz ettiğin? Neymiş gerçek? Atatürk’çüleri ezmek için ortaya attığınız iftiralarmı? Ben size 2023de ne olcak söyleyeyimmi? Kadın satılacak köle olacak. Siz ve sizin gibiler o Tayyipin kölesi olacak. Ve zaten şimdiden köpeğisiniz.Ama ben ona kölelik yapacağıma ölürüm. Allah beni böylelerinin eline bırakmasın. Sizi dini bahane ederek kandıran ve dünyanın en büyük ahlaksızlığını yapan o sözde adama inanmaya devam edin.

   • O TAPTIĞIN KİŞİ,TÜRKİYE’Yİ NEDEN TAM BAĞIMSIZ ÜLKE(AYNI KORE DEMOKRATİK HALK CUMHURİYETİ GİBİ)YAPAMADI?

   • Sen henüz 15 yaşında olduğun için sizlere istedikleri tarihi empoze ediyorlar, gerçek tarihleri değil…Atatürkün mason olmadığını ıspatlayabilirmisin?Hayır! Ben olduğunu ispatlayabilirmiyim? Hayır…o yüzden tarihi iyi araştır cevabı kendin bul ! İngiliz Askerleri Istanbulu terk ederken neden bir kurşun sıkma gereği duymadılar? Uğruna koca Ingiliz Donanmasını Çanakkaleye kadar getirip o kadar adam ve para harcandıkdan sonra ?? bunları bir düşün

   • bence sen cenenı kapa bos laftan ıbaret soyledklern cnku recep tayyıp erdogan tum turkıyeyı ele aldı sen uyu 😊

 17. David Rockefeller

  “Atatürk yüzünden, planlarımızı yarım yüzyıl ertelemek zorunda kaldık.” BUNU DİYEN MASON

 18. Arkadaşlar yukardaki yazıda Atatürk hakında yazanlar tamamıyla düzmece ve eksikler üzerine kuruludur. Cemal Grande nin anı defterinde alınan kısmın son tarafını değiştirip vermişlerdir .Doğrusu söyledir. “Atatürk’ün hizmetçisi Cemal Grada ve Eski Van Milletvekili İbrahim Arvas hatıralarında şunları ifade etmiştir: “Bir gün bir arkadaşım beni alıp  Beyoğlu’ndaki mason cemiyetine götürdü. Daha ne olduğunu bile anlayamadan kendimi cemiyetin içinde buldum. Mermer merdivenlerden büyük bir salona indik. Orada yüzlerini göremediğim birtakım kişiler vardı. Bizi buyur edip oturttular; kahveler sundular hal hatır sordular. Orada fazla kalmadı  tekrar merdivenlerle daha da aşağıya indik. Bir öncekinden daha geniş bir salonda bulduk kendimizi. Salonda büyük bir kalabalık toplanmış kılıçlı bir tören yapıyorlardı. Bu işleri daha önceden bildiğini anladığım arkadaşım beni kolumdan tutmuş durmadan ne yapmama gerektiğini anlatıyordu. Kılıçların arasından geçip kutsal bir kitaba el bastık. Bütün bunlar olup bittikten sonra bir daha ne o binaya gittim, ne de oradakilerle karşılaştım.Şimdi gitsem , arasam o binayı belkide bulamam.İşte benim masonluğum bundan ibaret…”. Ayrıca Atatürk masonluğu milletin zoru ile değil , Atatürk ülkücülüğüne ters düştüğü ve yanlış olduğu için bitirmiştir.

   • Enver misin nesin nerden biliyorsun ulan Türk’ün Atası yüce Başbuğunun Ateist olduğunu? Böyle insanlara iftira atmak İslam’da var mı şerefsiz? kesin rum piçisindir ha. Ayrıca ataist denmez ona cahil herif… Siz çok küçük marjinal bir grupsunuz o insan ne kadar güzel bir ülke bıraktı bize ne zorluklarla defol git bu ülkede yaşama o zaman sizin kadar onursuz insanlar yoktur… Benim sülaleminde çoğu Akp’li ama hepsi Atatürk’e de bağlı gerçek dindar insanlardır. Yani birşeylere güvenipte aklınca böyle konuşma siz çok küçük marjinal bir grupsunuz anca işte böyle internetten ötersin.

 19. amk larım kürtler olmassa türkiye diye birşey yoktu bunuda bilin çannakallede savaşan kürtlerddi innanmıyan hocalarına sorsunlar innanmayanda kürtlerin ülkesinden ..edit.. gitsin bu kaddarrrrrrr!!!!!!!!!!!!

  *EDİT:Küfür

  • sen ne dion lan değişik amk kürdü meğer unuttunuz kürşat adlı 39 ceriyi hatırlatırız size yağmur kokan geceyi

   • biri yüzünden diğerlerini suçlamanız çok saçma ben kürt değilim ama ayrımcılık aptalların işi. IQ seviyen kaç çok merak ettim

   • BEN IRKIÇIYIM AMA SEN YÜZDE YÜZ ..edit.. M.KEMAL’İN DE YAPTIĞI EN BÜYÜK HATASI DA SENİN GİBİLERİNİ ÜLKEDEN KOVAMADI.TÜRKİYE GERÇEK TÜRKLERİNDİR.

    *EDİT: Küfür

   • DÜNYADA EN AZ BEŞYÜZ MİLYON TÜRK VAR,AŞAĞILIK SOYSUZ!HEM ÇANAKKALE’DEKİ MEZAR TAŞLARININ ÜZERİNDE YAZILANLAR GERÇEĞİ YANSITMAZ.ÖRNEK, BEN POSOFLUYUM AMA GERÇEK TÜRK’ÜM.TÜRKİYE GERÇEK TÜRKLERİN VE ŞAMANLARINDIR.

  • Canakkalede sadece kürtlermi vardı. Tüm göçmenler. Balkan. Kafkas. Cerkezle . O zamanki herkes. Dün öyle idi bugun türkiyenin sorunu nu sen daha iyi bilirsin. Sorun senin gibi g….dir.

 20. Atatürk hakkındaki yaptığınız yorumlar önce insafa sığmıyor sonra İslam’a uymuyor. Atatürk’e atfedilen masonluk iddiası tamamen yalandır.
  1- Atatürk Makedonya Veritas mı yoksa Rizorta Locasına üyedir. Önce bu ihtilafı kaldırın.
  2- Mason locası üyesi olupta ateist olduğu iddiasıyla çıraklık mertebesinden ayrıldığı doğrumudur? Bu konuda netleşin. Bir ülkenin Lideri olmuş kişi nasıl olurda çıraklık mertebesinde masondur.(Gülünç)
  3- Atatürk’e atfedilen nizam duruşu resimleri Türk tarihini okumayan beyinsizlerin ürettiği bir iddia olup; Moğolistan’daki Orhun abidelerinin sahibi Bilge Kağan duruşudur. Atatürk Türk tarihi konusundaki bilgisini hayatında uygulamış ve Türk Milletinin Lideri (Başbuğu) olduğunu ilan etmiştir. Aynı duruşu Osmanlı Padişahlarından bazıları da yapmıştır. Orhan Gazi gibi. Eğer Masonluk kurulmadan önce yaşayan Orhan Gazi ve Bilge Kağan da mason diyorsanız siz bilirsiniz.
  4-Eğer Mason olsaydı bugün bazı kesimlerce “hitler dostu” olarak suçlanmasına neden olan Yahudilerin Taksim eylemlerine izin verirdi.
  5- Atatürk Mason olsaydı Kamçatkadaki Tokyo Camisi’ni yaptırmak gibi bir niyeti olabilir miydi?

  Devamını da siz araştırın. Sözün tamamı zeki insanlara söylenmez.

 21. Bu yazıya yorum atanlar hepiniz birer gerizekalısınız.Mustafa Kemalin fotoraflarına bakınca bile Mason Nizam Duruşu yaptığını görürsünüz.Yok kahramanmış yok ülkeyi kurtarmış.Madem kurtarmış kimle savaşmış İstanbul 3500 kişiyle işgal altındayken niye bir kurşun sıkmamış İngilizlere,Urfa Maraş Antep işgal altındayken niye yardım göndermemiş.Tabi sıkmaz göndermez onu o noktaya getirenler İngilizlerdi.Ve de 1918 de İngilizlerle görüşmek için 35 kişilik izin almışlardı.Ülkeyi kurtaran adama 35 kişilik izin ha peh.Ve de onun ölümüne en çok üzülen millet yine ingizilizler olmuştur.Ama hepiniz 1.sınıftan itibaren kemalist rejimin kafanıza çaktığı kemalist yalanlarıyla zihninizi doldurmuşsunuz ve gerçekleri göremiyorsunuz.

  • Gerizekalı olan sensin Mustafa Kemal’in duruşları Masom nizam duruşu değil iyi araştır . O duruş Bilge Kağan duruşudur git Heykellerine bak araştır ondan sonra anlarsın kulaktan dolma bilgiler le ithamda bulunma.Beyinsiz.

  • lann pezevenk sen bu durumu kabullenmissin sana ne anlatilirki ileriyi göremiyorsun cünkü gözünde perde var. Atatürkün mason localarini kapattigini kabulleniyorsunuz ama öyledeyilde söyleydi falan filan,lann ahmak ingilizleri istanbula Atatürkmü cagirdi osmanli topraklarini Atatürkmü isgal güclerine teslim etti biraz tarih oku ahmak.

  • kendisi türk değilki bilge kaan duruşu yapsın arıca mason olmasa bile masonların işine çok yaramıştır 🙂 aynı celal bayar ve ismet inönü gibi ^^

  • Samet sözüm sana tarihi bir araştırıp gelsene sen. Yardım göndermemişmiş. Yardım göndermek, kurtarmak için illa beden olarak mı orda olmak gerekiyo? Ülkeyi birleştirip kongreler ve genelgeler yayımlaması bile yeter. Tamam, illa kurşun sıkmak istiyorsan, Atatürk o zaman askerlik görevinde olmadığı için savaşamamış olabilir mi?

  • Ulan sikik ibne ulkenin butun sehirleri isgal ettiren ataturkmuydu ordu butun silahlariyla teslim alinmis dagitilmisti bunlaridami bilmiyosun vicdansiz ibne ulkenin heryerinde ermeni cetecileri kadinlara tecavuz ederken cocuklari keserken nerdeydi sen o sikini optugun tekkecilerin osmanli zaten yabanci gucler tarafindan alinmisdi ataturkmu o hale getirdi … Siz tekke zaviyelerde yuzyillarca yattiginiz icin oldu bunlar dua et yat kalk o insanaki onun sayesinde var oldun bu topraklar ustunde yoksa anani baban nin yerine baskasi sikicekti gotveren

 22. Videoyu mutlaka izleyin !
  Cünkü Videoda sahtekar Oktan Keles ve sahtekar Sinan Meydan´in
  yalanlarida cürütülüyor !

 23. m. kemal 100% Mason idi bu videoda kesin ispati !

  Videoyu mutlaka izleyin !
  Cünkü Videoda sahtekar Oktan Keles ve sahtekar Sinan Meydan´in
  yalanlarida cürütülüyor !

 24. Sözde youtube Atatürk’e hakaretten kapatılmıştı, eğer doğruysa bu sitenin de kapanması gerekir, ikiyüzlüler

 25. sizin yaptığınız aptallıktır böyle yaparak küçük çocukların beynini yıkıyorsunuz
  bu ülkeyi kurtarana MASON diyorsan senin bu ülkede yaşamaya hakkın yok

 26. bu yazıyı kaleme alan gerizekalının teki.adam abdülhamiti indirenler subaylar diyerek kolaydan suçluyor.behe mal bu adamlar kurtuluş savaşındada varlar ozaman masonlar aynı zamanda kurtuluş savaşınıda baslatmış oluyorlar degilmi. ayrıca sonrasında vahdettinin ser yaveri mustafa kemal dir. ve vahdettin mustafa kemali.bu günkü atatürk sevmeyenlerden fazla sevmiş ve güvenmiştir.

  • Sevgili Mehmet her yazılana inanma wikipedia.org büyük masonların sahip oldukları bir sosyal tanıtım alanı.Kafa karıştırmaya çalışanların yönettiği bir sisteme inanarak büyük hata yapıyorsun.

 27. Ulan ne saçmalıklar okudum be… Braz düşünün be…Allah Allah diye taaruz eden ordunun baş kumandanı var ortada…ve o kumandan kalbine isabet alan bir şarapnel parçasıyla gazi rütbesi alıyor. Seni ingliz sömürgesindn kurtaryor ve kendi vataninda kendi ezaninla ibdt etmeni saglyor ve boyle bir adam mason oluyorşimdi düşünün bi Allah aşkına hem mason olucksın yani dış mihraklarla beraber olucksn birde gidip vurulup gazi olucksın… Siz ingliz sempatizanları şuan turkye inglz himayesi altnda olsaydı bu camiiler ve cem evleri oluckmydi…adamlar bizlri barbar ilan etmisken hemde… Bizlri gözleri donmuscesne vatanmzi topragmzi ve namusumuza goz dikmiş gelyorlarken… hangi akla ve mantga dayanarak bir devlet adamini herseydn önce bir türkmglu türk olarak benim atami hangi akla mantıga adalate vicdana dayanarak karalayabiliyorsnuz… Yüce Allah m.kemal ataturke ileri goruslulugu savasmayı erdemi ve mileti ugruna kursun yemeyi nasip etmiş… Ulke eldn gdyrken ona binlerce yurekli asker nasip etmis… Eger her zaman her işte bir hayır vardır diyorsak bir mason bu kadar hayırlı bir işe kalkışmaz diye düşunuyorum…bilmiyorum varmıdır daha benim gibi duşunen…

   • çok kolay o zamnki din kurumları falcılığa büyücülüğe başlamış osmanlı o zamanlar pislk çukuru gibiymiş ister inan ister inanma bize tarih öğretmeni dedi din kurumlarını bu yüzden kapattı ayrıca arraplara çok özentiymişiz ve araplarda ingilizlerle birlik oldu bizimkilerde hala araplara özentiydi çocuklarımızı türk gibi yetiştirmeliyiz şuan arapların hepsi ne halde görüyosunuz bide bize bakın şimdide başımıza r t e çıktı şimdide o yapıyo bizi din yolu ile ayırıyorlar hala anlamadınız demi yok o şu cematten yok o diğerinden islamiyet tekdir cemattcilik diye bir şey yoktur sürekli bizi parçalıyorlar ama eğer siz türk gibi yetiştirseydiniz türk türk kardeştir olurdu cemater olmazdı dinmiz islam doğru peki biz doğrumuz ve şunu söylüyümki türkün türkten başka dostu yoktur arabı hristiyanı müslümanı hepsi bizden nefret ediyo yalan deil müslüman kardeşliği kalmadı zaten hiç bi zaman olmamıştı sadece ve sadece tek bir şey geçerli türkün türktn başka bir dostu yoktur ve atatürk bu düşünce ile ierliyodu hadi yalan diyin görelim

   • madem şapka takmayan hocalar asıldı e birde şapka takan hocaların olması gerekiyor öyle değil mi? peki sen hiç şapka takan hoca gördün mü? göremezsin. çünkü şapka takma zorunluluğu hocalara değil memurlara getirilmişti! o asılanlar da bu devrimi bahane ederek din elden gidiyor diye ayaklanma çıkardığı için asılmıştı, şapka takmadığı için değil! abi ne kadar beyni küçük insanlar var şu güzelim ülkemde ya. ulan 1-2 tane de değil bunun gibi cahiller her yerde dışarıdan nasıl küçük gözüktüklerini bilmiyorlar…

   • Şağ için kim asılmış yahu?Bir tek sizin gibi cahillerden duyuyorum.
    Sende biraz akıl varsa devlet arşivlere gider “Teali İslam Cemiyeti”nin kurtuluş savaşında yaptığı duyuruyu okursun.
    Ama nerde?Cahiller ordusu burası

   • Al bir sapkaci daha yalan ulan o yalan amina koydum gotu zaten sizin gibi esssekklerle dolu olsaydi bu ulke asla allah kurtarmazdi bu ulkeyi allaha sukurki akilli insanlar var

 28. ALLAH CC helak etsın islam duşmanı zındık taifelerı..adı laikte olsa demokrasıde olsa ataturkculukde olsa putpesrestlıkte ols afarketmez..allahın ayetleırnden başka hukum kanun nızam haramdır ey cehennemın odunu haramzadeler..yakında hesap gunu görursunuz bıraz daha bekelyın yararlanın bakım yakında gercekten görursunun..ALLAHIN ayetleırnın hakım olması için hayatımızın tamamını seferber ecedeceğiz edıyoruz inşaallah.zındıklarda islamın karşısında verını yoğunu seferber edecekelrdır bunuda allah cc bıze bıldırmektedır..amma sonuç allahın ayetleırnın ustun olamsını isteyenelrın olacaktır ALLAH CC BIZE YETER EY ZINDIK LAİKLER..

 29. Böyle asılsız iddialar doğru değildir atatürk mason felan bu ülkeyi tamamen atatürk un kurduğunu söylemek de bağnazlıktir bu vatan topyekun kazanılmıştir Daha nice isimsiz kahramanlar yatmaktadır

 30. Türkler atalarını tanısın önce benima tam araplar değil gökttürkler hun imparatorlugu siz arap bozması türkler özünüze dönun herkez müslüman olmak zorunda deil Atatürk özgürlük yanlısı biriydi sen ister musluman ol ister buda tap kimseyi ilgilendirmeyecegi gibi Atatürkün dini inanışı kimseyi ilgilendirmez

  • Götoglu göt milletin basörtüsü sizi niye geriyodu madem ataturk özgürlük yanlisiymis ondanmi asti okadar insani sapka giymedi diye sikik putperestler .

   • ..edit.. hani kim asılmış şapka takmadığı için?
    Dersim de isyan başlatıldı “Kürdistan teali cemiyeti” kurdu iyi olmuş said denen köpeğe !
    Bir sorun varsa ismimi tıkla facebook’dan konuşalım ..edit..

    *EDIT:Küfür

 31. Bu site Fetullah yahudisinin, ve yine yahudilerin kurdukları Samanyolu TVnin bir pisliği..
  Cemaat içerisinde amerikan hayranlığı, TSK düşmanlığı, Yahudi hayranlığı oldukça siz cemaati her yerde boğacağız Allah’ın inayeti ve izniyle İNŞALLAH….!

 32. Beyinsiz ..edit... , Kurtuluş savaşında ülkemize silahlı çıkartma yapan düşmanların arasında Israil için savaşan yahudi birlikleri de mevcut idi, belgelerle sabittir.
  Yüce Allah’ın müslümanlara büyük lütufu olan Mustafa Kemal Atatürk, sadece bu ülkeyi değil, dünyada ingiltere köpeklerinin sömürgeleştirdiği tüm müslüman ülkeler için bir ÖZGÜRLÜK çıkışı olmuştur! Hindistan buna en iyi örnek!

  Atatürk ülkemizi kuruduğunda ilk işi, mason localarını yasaklamak olmuştur!

  Allah-u Teala, Atatürkten razı olsun… Mekanı cennet olsun, yeri Peygamber Efendimizin yan komşusu olsun..

  • vah zavalli.. eger m. kemal anti emperialist di ise, o zman Osmanli ne idi?
   Yoksa anti emperialist Osmanliyi bir Truva ati ile yikip kahraman yapmadilar mi ?

  • Dimi Allah’ın lutfû olan m.kamâl o yüzden laikliği getirdi ülkeye? Devletin dini yoktur dedi! Halbuki İslam tamamıyla bize hukuk kurallarını öğretirken… Aptalsınız başka da birşey demiyorum

 33. Türkiye masonlar locası başkanı bile fatih altaylı’nın programında elimizde Atatürk’ün mason olduğuna dair bir kanıt yok derken,masonların bulamadıgı masonluk belgesını bızım ıcımızdekı ermenı serıatcılar bulduklarını ıddıa edıyor haha

 34. Gerizeklaı site yönetimi masonlar sizin gibi şerefizlere p.çlere samanyolu tv sahibi feytullaha diyorlar geri zekalı

Bir Cevap Yazın

Aşağıya bilgilerinizi girin veya oturum açmak için bir simgeye tıklayın:

WordPress.com Logosu

WordPress.com hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Google fotoğrafı

Google hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Twitter resmi

Twitter hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Facebook fotoğrafı

Facebook hesabınızı kullanarak yorum yapıyorsunuz. Çıkış  Yap /  Değiştir )

Connecting to %s