M.kamal ve Masonlar!

Kemalistler M.kamali Müslüman göstermek için türlü yalanlar uydurmaktalar. Bunlardan biride M.kamalin masonluk teşkilatlarını yasaklamasıdır. Esasen bu doğrudur. M.kamal masonların faaliyetlerini askıya almıştır.1935 tarihli ani bir kararla M.kamal emriyle masonluk faaliyetleri durdurulmuştu. Peki neden bu yapıldı? Adamlarının hemen hepsi mason olan M.kamal neden masonlara bunu yaptı? Sebep bellidir. İsviçre masonlar cemiyetinin üstad masonluk listesinde en başta…

Bunu derecelendir:

Hristiyan Yılbaşısını Ülkemize Sokan da M.kamal’di!

M.kamal ve Çankaya Alemleri! Kurbanlarla,dualarla açılan ilk meclis imanlı mebuslarıyla nevi şahsına münhasır duruşlarıyla milletin sesi olmuşlardı.Ali şükrü bey’in M.kamalin muhafız alayı kumandanı Topal osman’ı kışkırtarak kandırarak Ali şükrü bey’i öldürtmesinden sonra ise bu imanlı meclis Türkiye’de ki ilk darbeyle yıkılıp o mebusların yerine İslam düşmanı masonik mebuslar gelecekti.

Bunu derecelendir:

”Türk Allah’ı Değil Doğayı Kutsal Saymalıdır! (M.kamal)

Dünya tarihinde ben kafirim dine inanmam deyipte müslüman gösterilen hatta hafızdı denilen birde tutup evliyaydı Peygamber’in mezarını kurtardı diye allanıp pullanan M.kamalden başka biri daha yoktur. Metresi Afet İnan’ın yazdığı medeni bilgiler kitabında dipnotları atan M.kamal bizzat kendi el yazılarını yayınlayan metresi Afet İnan’ın bu kitabında İslam düşmanı olduğunu dine değil doğaya, gayba değil sadece…

Bunu derecelendir:

Osmanlı’da Adalet!

İstanbul Fatihi’nin Eli Kesile! Osmanlı’da Padişahlar dediğim dedikti. Her şeyi kendileri karar alırdı diyenler aşağıda ki ibretlik vakıayı tahayyül etmelidirler. Sultan II.Mehmed Hristiyanlığın en büyük ilim şehri, manevi açıdan en muteber en büyük mabedinin olduğu Konstantiniyye’yi fethetmiş Fatih ünvanını kazanmıştı. Bu muazzam şehri baştan aşağı İslami şehir haline getirmeye çalışan Sultan Fatih Han hem Topkapı…

Bunu derecelendir:

Resimdekiler irticacı mı? Yoksa Gerici mi?

Kemalistler senelerdir müslümanları gerici yobaz gibi tabirlerle aşağılamaktadırlar.Şu resme ferasetle bakanların vicdanlarında uyanma olabilir mi acaba? Eğer Çarşaflı Olmak Gericilikse: Gerici M.kamal ! Yobaz karısı Latife hanım ! İrticacı kayınvalidesi Adviye hanım ! Şeriatçı bir başka kadın komşuları ! Ufaktan yobaz bir çocuk vs ! Tarih 26 Şubat 1923 ! Resmi ilk yayınlayan kemalist gazete…

Bunu derecelendir:

Sarıkamış Harekatı Yalanlar ve Gerçekler!

93 harbi sonunda ordu arasında ki alaylı-eğitimli ayrımı yapan kumandanların inatlaşması neticesinde kaybedilmişti. Mesela Plevne’de Osman Paşa defalarca Plevne Orduları Başkumandanı Mehmet Ali Paşa’ya Ruslar’ı Tuna’yı geçmeden dağlık arazide top atışıyla dağıtalım. Yoksa Plevne ovasında düzlük arazide durdurmak zor olur telgrafları çektiği halde Mehmet Ali Paşa Osman Paşa’yı ha çekememezliği veyahut Osmanlı düşmanlığı münasebetiyle cevapsız…

Bunu derecelendir:

Sisler ve Hakikatler!

”Yanlış Tanıtılan Bir Deha Sokollu Mehmed Paşa” Yıllar önce yeni şafak adında ki bir gazetenin kuponla dağıttığı bir tarih kitabını görmüştüm. Osmanlı Tarihi isimli kitabın yazarı Avusturyalı Osmanlı düşmanı tarihçi Hammer idi. Hayret ve esefle düşünmüştüm. Kendilerini millete hizmetkar addeden bu gazetenin bedbahtlığı o kadar vahim durumdaydı ki.

Bunu derecelendir:

Kemalizm Mantık Dışı Bir İdeolojidir!

Tarih 8 Aralık 1951 gösterdiğinde İstanbul Şişli Camiinde çok ilginç bir mevlid ekutulmuştu.Mevlid okutmanın nesi ilginç diyeceksiniz.Hz.Peygamber’i öven bir güzel şiiri okumanın mahsuru nedir diyen olabilir. Ben bundan bahsetmiyorum. Ama bu mevlid Arjantin’in devrik kraliçesi Eva Peron için okutulursa buna şaşmamak mümkün mü?

Bunu derecelendir:

Prens Bismark ve İslam!

II.Abdülhamid bugün bile siyasi dehası tam manasıyla anlaşılamamış bir şahsiyetti. Çevresi hainlerle kuşatıldığı halde defalarca suikast tertip edildiği halde bizzat başında bulunduğu Hicaz demir yolu projesine imza atmıştı. Tamamıyla Türk mühendislere yaptırdığı bu ehemmiyetli projenin yanı sıra daha şehzadeliğinde ileriyi görmüş Çanakkale mevzilerini tahkim ettirmişti. Özellikle Seyit onbaşı’nın destanlaştığı Mecidiye tabyaları Abdülhamid Han’ın daha şehzade…

Bunu derecelendir:

Son Devrin Din Mazlumları!

Bediüzzaman Said Nursi! M.kamal’in en büyük düşmanıdır.Belki doğru ifadeyle söylersek en büyük antikemalist mütefekkirdir.İslam’a dair ne varsa yasaklandığı,ölüleri bile nasıl gömeceğini unutturulan bir zamanda İslam harfleriyle 18 ciltlik Manevi Kuran Tefsiri Risale-i Nur’u yazmış,25 sene hapislerde,sürgünlerde türlü cefalar çekmiş,sabıkası kanıtlanamamış,hiçbir ceza almamış olduğu halde sırf İslam harflerini savunuyor diye diyardan diyara sürülmüştür.27 defa zehirlenmiş asla…

Bunu derecelendir:

Yavuz Ne Küpe Takmıştır Ne Taç giymiştir!

Yavuz Han Osmanlı Padişahları arasında devlet hazinesini tek doldurabilen Padişahtır. Nitekim vasiyetinde bende sonra gelenler hazineyi doldurursa kendi adlarıyla mühürlesinler diye vasiyet etmiş fakat hiçbir Padişah hazineyi onun gibi dolduramamış Osmanlı hazinesi devlet tarih sahnesinden çekilinceye kadar Yavuz Sultan Selim mührüyle mühürlenmiştir.

Bunu derecelendir:

Aleviler Neden Yavuz Sultan Selim’e Düşmandır?

Yavuz Sultan Selim Osmanlı Padişahları içinde ilme,alime en çok değer veren Padişahların başlarında gelmektedir.Onun 1517 Doğu seferi şii safevi devletinin tebaası olan Sünni’lere yaptığı zulümlerin önüne geçmekti.Nitekim Abbasi Halifesi bizzat kendi isteğiyle Hilafeti Yavuz Selim Han’a bırakmış irad ettiği hutbedede ”Sünni Müslümanların şii safevi zulmünden kurtarılması Seyyid Şeyh Edebali’nin damadı Osman Gazi’nin torunu II.Selim Han…

Bunu derecelendir: