Muhyiddin-i Arabi ve Tarihleri Aşan Kerameti!

Meşhur İslam Alimi Muhyiddin-i Arabi Hazretleri’nin bir sözünde Osmanlı Devleti’nden bahsettiğini biliyormuydunuz? Resimde Osmanlı’dan önce yaşamış Muhyiddin-i Arabi’nin Osmanlı’nın kuruluşundan 70 sene evvel kitabında bahsettiği vaad edilen meşhur İslam Devleti olan Osmanlı Devleti’nin isminin yazılı olduğu levhayı görmektesiniz. Bu kerametli levha Yıldız Camii Şerifi’ndedir. Levhada kıyamet alametleri zuhur etmedikçe Osmanlı Devleti yıkılmayacaktır yazmaktadır. Orjinali beyit…

Bunu derecelendir:

Olmayan Bir İhanet Arap ihaneti Palavrası!

1914’de Osmanlı’ya karşı savaşmayı reddeden “Singapur’daki Müslümanlar” İngilizler tarafından infaz ediliyor. İngiltere işgal ettiği sömürgelerde ki Müslümanları zalimlerle savaşmaya gidiyoruz yalanıyla kandırmıştı. Nitekim hilafeti kurtarmaya gittiklerini zanneden Hintli Müslümanlar Çanakkale’de karşıda ki siperlerden Ezan sesi gelince isyan çıkarmışlar Osmanlı askeri safına geçmişlerdi.

Bunu derecelendir:

Müslüman kadınları okutmuyor muşuz?

Tipik bir kemalist lafıdır bu. Efendim İslam’da ve Osmanlı’da kadınlar okutulmazdı. Bu sözü dillerine pelesenk halinde dolayıp dururlar senelerdir. Acaba öylemi? Kemalist rejim Müslüman kadınların dini simgesi başörtüsünden kadınlarımızı soyutlamak için Avrupa’dan adına türban denilen aslında İslami başörtüsünün avrupai hali olan bu şekli getirmişlerdi. Ama planları boşa gitmiş Müslüman kızlar bu seferde bu türbanı adeta…

Bunu derecelendir:

Yetimler

Şu zifir gecelerin yokmudur bir şafağı Çeksin pusları benim hislerimin ardından Bir yetim ağlamakta,bir mazlum yavrucağı Masivalardan ümit verilsin muradından Sakın hiç dokunmasın dikenleri dalların Yüreğimi kopar al senin olsun bil yetim En güzel cennetlerin şu sonsuz ufukların Arşı mendilin yapıp gözyaşını sil yetim Ne yeter ibadetler ne kıldığın namazlar Sen bir hancısın yetim yolcu…

Bunu derecelendir:

Dostoyevski ve İslam!

Dostoyevski denince fakirlere adanmış destansı romanlar,fahişeliğe sürüklenmiş zavallılar akla gelir.Çağdaşı olduğu Turgenyev ve Tolstoy’un aksine hep toplumda ezilenleri yansıttığı romanlarıyla yürekleri dağlayan bir edebi deha şahıs hatıra gelir. Dostoyevski Çarlık Rusya’sının kokuşmuş düzeni içinde sürüklenen insanlardan biriydi. Gençliğinde daha yeni körüklenmeye başlayan komünist çevrelere katılmış hatta bir keresinde idama mahkum edilmiş cezası dört yıl Sibirya’da…

Bunu derecelendir:

Türkler’in İslam Kahramanı Oluşu Serüveni

Türkler Takdir-i İlahi gereği İslam’la tanışmadan öncede savaşçı boyun eğmez millettiler.Atilla zamanında sadece yağmacı güruh olarak belli bir yaşam ortamları olmayan türkler Mete han devrinde çadır ortamına alışmışlardı. Bediüzzaman Kuran’da vaat edilen kavmin Türkler olduğunu buna delil olarak İslam’ı 350 sene Selçuklu’lar 650 sene Osmanlı’lar olmak üzere tam 1000 sene canlarıyla başlarıyla savunmalarını gösterir.

Bunu derecelendir:

Bütün Yönleriyle İslam’da Kadın!

^^Bütün Yönleriyle İslam’da Kadın!^^ Yüce Allah kadın ve erkeği birbirinin tazammun edicisi hemde tamamlayıcısı olarak yaratmıştır. Kuran’da ki biz sizi erkek ve dişi olarak yarattık ayeti bu hususa delil teşkil eder. Hatta Osmanlı’da her erkeğin arkasında bir kadın vardır sözü atasözü gibi kabul görmüş. İsrailoğullarına gönderilen Peygamberlerden Zekeriya aslm kadınlara zulmeden kavmine cevaben erkekler kadınların…

Bunu derecelendir:

Osmanlı Devleti İdari Teşkilatından Bazı Bilinmeyenler!

1-) Kardeş katli diye bilinen olaylar neticesinde asılan, boğulan kişi sayısı 650 senelik Osmanlı’da 48 dir. Bu 48 kişinin pek çoğu isyan sebepleriyle asılmıştır. Yanlız ııı.Mehmet kapıldığı korku nedeniyle 19 kardeşini öldürterek kardeş katli meselesinin cılkını çıkartmıştır. Kardeş katli meselesini siyasi dehasıyla isyanları engelleyen bu kanunu uygulamayan ilk ve tek padişah Sultan II.Abdülhamid Han’dır. 2-)…

Bunu derecelendir:

Bir Şapka Uğruna Bombalanan Şehir(Rize)!

Kastamonu’da bizzat M.Kamal tarafından açıklanan şapka inkılabı bütün yurt sathında kanunla uygulanmıştı. Bu kanun öyle katı uygulanmıştır ki camilerde namaz kılarken bile şapkasız kılamıyordun. İmamların şapkasız namaz kılması yasaktı. Bu kanuna uymayanlara terör vari uygulamalar yapılmış pek çoğu ya asılmış yada başları kazınıp katrana vurulmuştur. Anayasada halen geçerli olan kanunda şapka takmayan kadın ve erkeklere…

Bunu derecelendir:

Plevne Harbi ve Bilinmeyen İhanetler!

Tarihe 1877-1878  harbi olarak geçen hicri 1293 sene-i devriyesine denk geldiği için 93 harbi olarak vasıflandırılmış harptir meşhur Plevne harbi. Dünyanın en güçlü donanmasına sahip olduğumuz halde ordu mevcudu Sultan Aziz tarafından 75.000’e çıkarıldığı halde Mehmet Ali Paşa ve Süleyman Paşa’nın Osman Paşa’nın uyarılarına rağmen muhasaraya alınmış Rus ordusunu ve limanlarını bombalamaktan vazgeçtiği ihanet sebebiyle…

Bunu derecelendir:

Nene Hatun’uda Dilenmek Zorunda Bırakmışız

Kahraman Anadolu kadınının en önemli özelliği başörtüsünden aldığı İslami ilhamla onurunu, namusunu, izzet-i nefsini kem gözlerden hemde namahremlerden sakınması idi. Kemalist rejimin öcü, gerici, siyasi simge diye nitelendirdiği başörtüsü Müslüman kadının simgesi idi.İşte bu namuskar kahramanlığın en önemli tarihi şahsiyetlerinden biride kahraman Erzurum kadını Nene Hatun’dur. Fakat kemalist rejim bütün İslami kahramanlar gibi onuda açlığa…

Bunu derecelendir:

Osmanlı Türkçesi Üzerine Tezler

Bir milletin yazısı ne kadar zor ise o milletin düşünce gücü o denli kavi olur.Bugün Çince dünyanın en karışık yazılarından dır. Yine bugün Çin içine kapalı halde asırlarca yaşadığı halde lisanının kuvve-i maneviyesi ile dünya ekonomisinde üretimde söz sahibi hale gelmiştir. Rusya komünizm vahşetini yaşadığı halde Çin Mao ateizmine maruz kaldığı halde Almanya ikinci dünya…

Bunu derecelendir:

Karanlığın İzleri Komünist Bolşevizm Tarihi

Joseph Stalin bir Rus Yahudisiydi .Tıpkı Rus bolşeviğinin kurucusu Lenin gibi Stalin’de Yahudiydi. 19 yy komünist katliamların odağı olmuştu. Bu katliamlar ilk olarak rönesansta vuku bulmuş 10.000 Fransız iç savaş neticesinde Paris’de öldürülmüştü. Komünist felsefe ilk olarak yunan felsefeci Demokritus tarafından ortaya atılmış ondan asırlar sonra Yahudi Alman vatandaşları Marx ve yine Alman Yahudisi Engels…

Bunu derecelendir: