Kösem Sultan kimdir? Neden öldürüldü

Osmanlı tarihinin etkili kadınlarından olan Kösem Sultan, 1590 yılında Yunanistan’da Anastasya adıyla doğdu. Bosna Beylerbeyi tarafından İstanbul’a kızlarağasına gönderildi. 15 yaşındayken Sultan I. Ahmet’e haseki oldu. Keskin zekasıyla padişahı etkisi altına aldı ve bütün saraya nüfuzunu kabul ettirdi. Kösem Sultan dört erkek doğurdu: Murad, Süleyman, İbrahim ve Kasım. Kızları ise Ayşe ve Fatma’dır. Kocası ölünce…

Rate this:

Osmanlı’da yabancı okullar, tam 1.506 tane

    Osmanlı’nın kuruluş ve yükseliş döneminde medreseler ve Enderûn Mektebi’nin hâricinde iki tür özel okul bulunmaktaydı. Bunların birincisi, kendilerine din ve vicdan hürriyeti tanınan gayrimüslimler tarafından kurulan eğitim müesseseleriydi. İslâm hukukunun bazı prensiplerinden hareketle Osmanlı topraklarında yaşayan gayrimüslimler, din ve mezhep esasına göre “millet sistemi” hâlinde teşkilâtlandırılmış; dinlerini ve dillerini öğretebilecekleri pek çok okul…

Rate this:

Kim bu Sabetayistler ve nedir bu Sabetayizm?

Sabetay Sevi İspanyol yahudisi Mordehay’ın üçüncü çocuğu olarak 1626 yılında İZMİR’de doğdu.Küçük yaşdan itibaret Tevrat Talmut ve Kabbala öğrendi.Kabbala ; Tevratı ve eski ahiti şekiller harfler rakamlar ile değişik ve mistik yorumlama kabiliyeti O yıllarda 1666 yılına endekslenmişti bütün doğu ve batı Öyle ki Amin Maalouf’un YÜZÜNCÜ AD adlı romanında da dünyanın 1666 yılında sonunun…

Rate this:

Kim bu Bagratuniler? Kripto Ermeni Yahudileri

Ermenistan gibi, halifeliğe tabi olan ülkelerde, Arap boyunduruğundan kurtulma eğilimi giderek artmaktaydı. Dış siyaset açısından olumlu şartlar haiz olmuştu. Arap halifeliği gerileme dönemindeydi. Bazı ülkelerin, özellikle uç bölgelerin Arap emirleri, kendi egemenliklerini sağlamlaştırmış, halifelikten kopmaya çalışmaktaydı. Devletin merkezinde de durum istikrarlı değildi. Bağımsızlık amaçlı halk isyanları ve yönetim mücadeleleri nedeniyle devletin temelleri sarsılmaktaydı. Bilindiği gibi,…

Rate this:

Başkanlık sistemi nedir?

Başkanlık sistemi, devlet yönetiminde tek bir kişinin başkanlığında hükûmet etme ve devleti yönetme esasına bağlı siyasi sistem. Başkanlık sisteminde yasamanın yürütmeyi fesh etme yetkisi yoktur. Yasama, yürütme ve yargı organları arasında kesin bir ayrıma ve dengeye dayanan, yasama ve yargı organlarının demokratik denetimi içinde, yürütmenin iktidar olanaklarını genişleten bir hükûmet sistemidir. Başkanlık sistemi, Başkanlık hükûmeti…

Rate this:

Türki’ye güneyinde “KÜRT KUŞATMASI” tehdidiyle karşı karşıya

SSuriye iç savaşının özünde batı Kürdistan savaşı olduğunu anlamak için çok büyük bir öngörüye gerek yok. Tıpkı Irak savaşının Kuzey Kürdistan savaşı olduğu gibi. Bağdat’ın Kuzeyinde ki fiili Kürt devletinden sonra Suriye’nin Kuzeyinde batı Kürdistan savaşı yürütülmekte ve ABD bu savaşta YPG yanında tavır alarak Türkiye’yi bir uçtan öbür uca saran Kürt kuşatmasının önünü açmaya…

Rate this:

AKP’den restorasyon skandalı, 330 yıllık tarihi İshak Paşa sarayının tavanını cam ile kapladılar

Yani bu manzaraya nasıl bir yorum yapsak boş, Ağrı Doğubeyazıd’da ki 330 yıllık tarihi İshak paşa sarayını aslına uygun restore etmek yerine tavanını cam ile kapladılar. Tarih ve kültür düşmanlığı ancak bu kadar olur. Mimar ve restorasyon yapanlar nasıl bir düşünceye sahip anlamak güç. Herhalde şöyle bir diyalog olmuştur ; Mimar : Abi şurayı da…

Rate this:

Kabe baskını 20 Kasım 1979

KANLI KABE BASKINI Bundan tam 30 sene önce kalabalık ve silâhlı bir grup Kabe’yi basmış, Harem-i Şerif haftalarca işgal altında kalmış, çatışmalarda yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş ve baskın çok kanlı bir şekilde, hem de Fransız antiterör birlikleri kullanılarak sona erdirilebilmişti. Ama, aradan geçen bu kadar seneye rağmen Kabe baskınının sebepleri hiçbir zaman resmî olarak açıklanmadı,…

Rate this:

100 yıl önce Kanada’da tehcir edilen Türkler, (Tarihi Araştırma)

Bu tarihi bir olayı belki de ilk kez okuyacaksınız. 1900’lü yılların başından çalışmak için Osmanlı’dan Kanada’ya giden 205 Türk’ün hikayesi İngilizce bilen Ermenilerin yardımıyla Osmanlı’dan kaçak olarak Kanada’ya çalışmak için gidenlerin çoğunluğunu Harputlular oluşturuyordu. Doğu Anadolu’da Protestan okulunda eğitim görmüş İngilizce bilen Ermeniler, Osmanlı göçmenlerine yardım etti. Harput’tan Samsun’a oradan da Marsilya limanı üzerinden New…

Rate this:

Sarıkamış Harekatı Yalanlar ve Gerçekler!

93 harbi sonunda ordu arasında ki alaylı-eğitimli ayrımı yapan kumandanların inatlaşması neticesinde kaybedilmişti. Mesela Plevne’de Osman Paşa defalarca Plevne Orduları Başkumandanı Mehmet Ali Paşa’ya Ruslar’ı Tuna’yı geçmeden dağlık arazide top atışıyla dağıtalım. Yoksa Plevne ovasında düzlük arazide durdurmak zor olur telgrafları çektiği halde Mehmet Ali Paşa Osman Paşa’yı ha çekememezliği veyahut Osmanlı düşmanlığı münasebetiyle cevapsız…

Rate this:

Sisler ve Hakikatler!

”Yanlış Tanıtılan Bir Deha Sokollu Mehmed Paşa” Yıllar önce yeni şafak adında ki bir gazetenin kuponla dağıttığı bir tarih kitabını görmüştüm. Osmanlı Tarihi isimli kitabın yazarı Avusturyalı Osmanlı düşmanı tarihçi Hammer idi. Hayret ve esefle düşünmüştüm. Kendilerini millete hizmetkar addeden bu gazetenin bedbahtlığı o kadar vahim durumdaydı ki.

Rate this:

Sonunda bu da oldu, PKK kendi parasını bastı

Hükümetin 10 yıldır sürdürdüğü müzakere süreci ile güneydoğu iyice çözüldü. 10 yıl önce Diyarbakırspor maçlarını evimizde rahat rahat izlerken İsliklal marşımıza en ufak saygısızlık yokken 10 yıl sonra Diyarbakır’da istiklal marşımız yuhalanır hale geldi. Türkiye günden güne çözülüyor, PKK eskiden dağları dahi kontrol edemezken şimdi mahalleleri şehirleri kontrol eder hale geldi. Vergi topluyor, kimlik kontrolü…

Rate this:

AK Parti nasıl kuruldu ve Ak Parti (AKP) ABD projesi mi?

Ak Parti’nin bir ABD projesi olduğu tezi yine gündemde. Olayı gündeme taşıyan Merkez Parti Genel Başkanı Abdurrahim Karslı Akit Gazetesi yazarı Abdurrahman Dilipak’ın kendilerine “AKP’nin bir proje partisi” olduğunu ve ABD, İngiltere ve İsrail’in desteğiyle kurulduğunu söylediğini iddia etti.

Rate this: