Varlık vergisi ve Aşkale toplama kampı

Yakın tarihimizin pek bilinmeyen veya pek bilinmesi istenmeyen gerçeklerinden biridir varlık vergisi. Belki bir çoğumuz bu lafı yani varlık vergisi lafını duymuşuzdur ancak tam olarak ne olduğunu ne yaşandığını bilenimiz çok azdır. Cumhurbaşkanı İsmet İnönü’nün milli şef olduğu yıllarda 2. dünya savaşının hararetli olduğu dönem ve ulusal sosyalizm yani faşizm yani nazizm anlayışının yaygın olduğu…

Rate this:

Atatürk olmasaydı… Sahi ne olurdu?

Atatürk olmasaydı… Sahi ne olurdu?   “Atatürk olmasaydı, Fransızlar Antep’ten sonra ülkenin bütününü işgal eder, kadınların örtüsünü başından çeken askerlerin baskısı altında kalırdık. Başı örtülü kızlar okullarda okuyamaz ve başörtülü memur olunamazdı. Annesi ve karısı örtülü diye, namaz kılıyor diye subaylar ordudan atılırdı. Atatürk olmasaydı, İtalyanlar bir yolunu bulup geçmişimizle bağımızı koparmak için harf devrimi…

Rate this:

Kösem Sultan kimdir? Neden öldürüldü

Osmanlı tarihinin etkili kadınlarından olan Kösem Sultan, 1590 yılında Yunanistan’da Anastasya adıyla doğdu. Bosna Beylerbeyi tarafından İstanbul’a kızlarağasına gönderildi. 15 yaşındayken Sultan I. Ahmet’e haseki oldu. Keskin zekasıyla padişahı etkisi altına aldı ve bütün saraya nüfuzunu kabul ettirdi. Kösem Sultan dört erkek doğurdu: Murad, Süleyman, İbrahim ve Kasım. Kızları ise Ayşe ve Fatma’dır. Kocası ölünce…

Rate this:

Kim bu Sabetayistler ve nedir bu Sabetayizm?

Sabetay Sevi İspanyol yahudisi Mordehay’ın üçüncü çocuğu olarak 1626 yılında İZMİR’de doğdu.Küçük yaşdan itibaret Tevrat Talmut ve Kabbala öğrendi.Kabbala ; Tevratı ve eski ahiti şekiller harfler rakamlar ile değişik ve mistik yorumlama kabiliyeti O yıllarda 1666 yılına endekslenmişti bütün doğu ve batı Öyle ki Amin Maalouf’un YÜZÜNCÜ AD adlı romanında da dünyanın 1666 yılında sonunun…

Rate this:

Kim bu Bagratuniler? Kripto Ermeni Yahudileri

Ermenistan gibi, halifeliğe tabi olan ülkelerde, Arap boyunduruğundan kurtulma eğilimi giderek artmaktaydı. Dış siyaset açısından olumlu şartlar haiz olmuştu. Arap halifeliği gerileme dönemindeydi. Bazı ülkelerin, özellikle uç bölgelerin Arap emirleri, kendi egemenliklerini sağlamlaştırmış, halifelikten kopmaya çalışmaktaydı. Devletin merkezinde de durum istikrarlı değildi. Bağımsızlık amaçlı halk isyanları ve yönetim mücadeleleri nedeniyle devletin temelleri sarsılmaktaydı. Bilindiği gibi,…

Rate this:

Yıldırım Beyazıd ile Sırp Kralının kızı Despina’nın düğünü ve Timur’a esir düşüşleri

Yıldırım Bayezid ile Sırp kralının kızı Despina’nın düğünü, Timur’a esir düşüşü Tarihin ilginç anlarından biridir. Sırp Prensleri Sırp Kralı Lazar’ın kızı ile yani kardeşleri ile Yıldırım Bayezid’in evlenmesini isterler. Sırp prensleri Osmanlı ile ilişkilerini güçlendirmek be akrabalık kurmak için kardeşlerini Yıldırım Bayezid ile evlendirir böylece Osmanlı ile akrabalık kurup toprak kazanmak derdindedir. Sultan Murad Kosova…

Rate this:

Kabe baskını 20 Kasım 1979

KANLI KABE BASKINI Bundan tam 30 sene önce kalabalık ve silâhlı bir grup Kabe’yi basmış, Harem-i Şerif haftalarca işgal altında kalmış, çatışmalarda yüzlerce kişi hayatını kaybetmiş ve baskın çok kanlı bir şekilde, hem de Fransız antiterör birlikleri kullanılarak sona erdirilebilmişti. Ama, aradan geçen bu kadar seneye rağmen Kabe baskınının sebepleri hiçbir zaman resmî olarak açıklanmadı,…

Rate this:

M.kamal ve Masonlar!

Kemalistler M.kamali Müslüman göstermek için türlü yalanlar uydurmaktalar. Bunlardan biride M.kamalin masonluk teşkilatlarını yasaklamasıdır. Esasen bu doğrudur. M.kamal masonların faaliyetlerini askıya almıştır.1935 tarihli ani bir kararla M.kamal emriyle masonluk faaliyetleri durdurulmuştu. Peki neden bu yapıldı? Adamlarının hemen hepsi mason olan M.kamal neden masonlara bunu yaptı? Sebep bellidir. İsviçre masonlar cemiyetinin üstad masonluk listesinde en başta…

Rate this:

Hristiyan Yılbaşısını Ülkemize Sokan da M.kamal’di!

M.kamal ve Çankaya Alemleri! Kurbanlarla,dualarla açılan ilk meclis imanlı mebuslarıyla nevi şahsına münhasır duruşlarıyla milletin sesi olmuşlardı.Ali şükrü bey’in M.kamalin muhafız alayı kumandanı Topal osman’ı kışkırtarak kandırarak Ali şükrü bey’i öldürtmesinden sonra ise bu imanlı meclis Türkiye’de ki ilk darbeyle yıkılıp o mebusların yerine İslam düşmanı masonik mebuslar gelecekti.

Rate this:

”Türk Allah’ı Değil Doğayı Kutsal Saymalıdır! (M.kamal)

Dünya tarihinde ben kafirim dine inanmam deyipte müslüman gösterilen hatta hafızdı denilen birde tutup evliyaydı Peygamber’in mezarını kurtardı diye allanıp pullanan M.kamalden başka biri daha yoktur. Metresi Afet İnan’ın yazdığı medeni bilgiler kitabında dipnotları atan M.kamal bizzat kendi el yazılarını yayınlayan metresi Afet İnan’ın bu kitabında İslam düşmanı olduğunu dine değil doğaya, gayba değil sadece…

Rate this:

Osmanlı’da Adalet!

İstanbul Fatihi’nin Eli Kesile! Osmanlı’da Padişahlar dediğim dedikti. Her şeyi kendileri karar alırdı diyenler aşağıda ki ibretlik vakıayı tahayyül etmelidirler. Sultan II.Mehmed Hristiyanlığın en büyük ilim şehri, manevi açıdan en muteber en büyük mabedinin olduğu Konstantiniyye’yi fethetmiş Fatih ünvanını kazanmıştı. Bu muazzam şehri baştan aşağı İslami şehir haline getirmeye çalışan Sultan Fatih Han hem Topkapı…

Rate this:

Sarıkamış Harekatı Yalanlar ve Gerçekler!

93 harbi sonunda ordu arasında ki alaylı-eğitimli ayrımı yapan kumandanların inatlaşması neticesinde kaybedilmişti. Mesela Plevne’de Osman Paşa defalarca Plevne Orduları Başkumandanı Mehmet Ali Paşa’ya Ruslar’ı Tuna’yı geçmeden dağlık arazide top atışıyla dağıtalım. Yoksa Plevne ovasında düzlük arazide durdurmak zor olur telgrafları çektiği halde Mehmet Ali Paşa Osman Paşa’yı ha çekememezliği veyahut Osmanlı düşmanlığı münasebetiyle cevapsız…

Rate this:

Sisler ve Hakikatler!

”Yanlış Tanıtılan Bir Deha Sokollu Mehmed Paşa” Yıllar önce yeni şafak adında ki bir gazetenin kuponla dağıttığı bir tarih kitabını görmüştüm. Osmanlı Tarihi isimli kitabın yazarı Avusturyalı Osmanlı düşmanı tarihçi Hammer idi. Hayret ve esefle düşünmüştüm. Kendilerini millete hizmetkar addeden bu gazetenin bedbahtlığı o kadar vahim durumdaydı ki.

Rate this: