Osmanlı’da Adalet!

İstanbul Fatihi’nin Eli Kesile! Osmanlı’da Padişahlar dediğim dedikti. Her şeyi kendileri karar alırdı diyenler aşağıda ki ibretlik vakıayı tahayyül etmelidirler. Sultan II.Mehmed Hristiyanlığın en büyük ilim şehri, manevi açıdan en muteber en büyük mabedinin olduğu Konstantiniyye’yi fethetmiş Fatih ünvanını kazanmıştı. Bu muazzam şehri baştan aşağı İslami şehir haline getirmeye çalışan Sultan Fatih Han hem Topkapı…

Bunu derecelendir:

Sarıkamış Harekatı Yalanlar ve Gerçekler!

93 harbi sonunda ordu arasında ki alaylı-eğitimli ayrımı yapan kumandanların inatlaşması neticesinde kaybedilmişti. Mesela Plevne’de Osman Paşa defalarca Plevne Orduları Başkumandanı Mehmet Ali Paşa’ya Ruslar’ı Tuna’yı geçmeden dağlık arazide top atışıyla dağıtalım. Yoksa Plevne ovasında düzlük arazide durdurmak zor olur telgrafları çektiği halde Mehmet Ali Paşa Osman Paşa’yı ha çekememezliği veyahut Osmanlı düşmanlığı münasebetiyle cevapsız…

Bunu derecelendir:

Sisler ve Hakikatler!

”Yanlış Tanıtılan Bir Deha Sokollu Mehmed Paşa” Yıllar önce yeni şafak adında ki bir gazetenin kuponla dağıttığı bir tarih kitabını görmüştüm. Osmanlı Tarihi isimli kitabın yazarı Avusturyalı Osmanlı düşmanı tarihçi Hammer idi. Hayret ve esefle düşünmüştüm. Kendilerini millete hizmetkar addeden bu gazetenin bedbahtlığı o kadar vahim durumdaydı ki.

Bunu derecelendir:

Kemalizm Mantık Dışı Bir İdeolojidir!

Tarih 8 Aralık 1951 gösterdiğinde İstanbul Şişli Camiinde çok ilginç bir mevlid ekutulmuştu.Mevlid okutmanın nesi ilginç diyeceksiniz.Hz.Peygamber’i öven bir güzel şiiri okumanın mahsuru nedir diyen olabilir. Ben bundan bahsetmiyorum. Ama bu mevlid Arjantin’in devrik kraliçesi Eva Peron için okutulursa buna şaşmamak mümkün mü?

Bunu derecelendir:

Prens Bismark ve İslam!

II.Abdülhamid bugün bile siyasi dehası tam manasıyla anlaşılamamış bir şahsiyetti. Çevresi hainlerle kuşatıldığı halde defalarca suikast tertip edildiği halde bizzat başında bulunduğu Hicaz demir yolu projesine imza atmıştı. Tamamıyla Türk mühendislere yaptırdığı bu ehemmiyetli projenin yanı sıra daha şehzadeliğinde ileriyi görmüş Çanakkale mevzilerini tahkim ettirmişti. Özellikle Seyit onbaşı’nın destanlaştığı Mecidiye tabyaları Abdülhamid Han’ın daha şehzade…

Bunu derecelendir:

Yavuz Ne Küpe Takmıştır Ne Taç giymiştir!

Yavuz Han Osmanlı Padişahları arasında devlet hazinesini tek doldurabilen Padişahtır. Nitekim vasiyetinde bende sonra gelenler hazineyi doldurursa kendi adlarıyla mühürlesinler diye vasiyet etmiş fakat hiçbir Padişah hazineyi onun gibi dolduramamış Osmanlı hazinesi devlet tarih sahnesinden çekilinceye kadar Yavuz Sultan Selim mührüyle mühürlenmiştir.

Bunu derecelendir:

Aleviler Neden Yavuz Sultan Selim’e Düşmandır?

Yavuz Sultan Selim Osmanlı Padişahları içinde ilme,alime en çok değer veren Padişahların başlarında gelmektedir.Onun 1517 Doğu seferi şii safevi devletinin tebaası olan Sünni’lere yaptığı zulümlerin önüne geçmekti.Nitekim Abbasi Halifesi bizzat kendi isteğiyle Hilafeti Yavuz Selim Han’a bırakmış irad ettiği hutbedede ”Sünni Müslümanların şii safevi zulmünden kurtarılması Seyyid Şeyh Edebali’nin damadı Osman Gazi’nin torunu II.Selim Han…

Bunu derecelendir:

Muhyiddin-i Arabi ve Tarihleri Aşan Kerameti!

Meşhur İslam Alimi Muhyiddin-i Arabi Hazretleri’nin bir sözünde Osmanlı Devleti’nden bahsettiğini biliyormuydunuz? Resimde Osmanlı’dan önce yaşamış Muhyiddin-i Arabi’nin Osmanlı’nın kuruluşundan 70 sene evvel kitabında bahsettiği vaad edilen meşhur İslam Devleti olan Osmanlı Devleti’nin isminin yazılı olduğu levhayı görmektesiniz. Bu kerametli levha Yıldız Camii Şerifi’ndedir. Levhada kıyamet alametleri zuhur etmedikçe Osmanlı Devleti yıkılmayacaktır yazmaktadır. Orjinali beyit…

Bunu derecelendir:

Olmayan Bir İhanet Arap ihaneti Palavrası!

1914’de Osmanlı’ya karşı savaşmayı reddeden “Singapur’daki Müslümanlar” İngilizler tarafından infaz ediliyor. İngiltere işgal ettiği sömürgelerde ki Müslümanları zalimlerle savaşmaya gidiyoruz yalanıyla kandırmıştı. Nitekim hilafeti kurtarmaya gittiklerini zanneden Hintli Müslümanlar Çanakkale’de karşıda ki siperlerden Ezan sesi gelince isyan çıkarmışlar Osmanlı askeri safına geçmişlerdi.

Bunu derecelendir:

Osmanlı Devleti İdari Teşkilatından Bazı Bilinmeyenler!

1-) Kardeş katli diye bilinen olaylar neticesinde asılan, boğulan kişi sayısı 650 senelik Osmanlı’da 48 dir. Bu 48 kişinin pek çoğu isyan sebepleriyle asılmıştır. Yanlız ııı.Mehmet kapıldığı korku nedeniyle 19 kardeşini öldürterek kardeş katli meselesinin cılkını çıkartmıştır. Kardeş katli meselesini siyasi dehasıyla isyanları engelleyen bu kanunu uygulamayan ilk ve tek padişah Sultan II.Abdülhamid Han’dır. 2-)…

Bunu derecelendir:

Bir Şapka Uğruna Bombalanan Şehir(Rize)!

Kastamonu’da bizzat M.Kamal tarafından açıklanan şapka inkılabı bütün yurt sathında kanunla uygulanmıştı. Bu kanun öyle katı uygulanmıştır ki camilerde namaz kılarken bile şapkasız kılamıyordun. İmamların şapkasız namaz kılması yasaktı. Bu kanuna uymayanlara terör vari uygulamalar yapılmış pek çoğu ya asılmış yada başları kazınıp katrana vurulmuştur. Anayasada halen geçerli olan kanunda şapka takmayan kadın ve erkeklere…

Bunu derecelendir:

Plevne Harbi ve Bilinmeyen İhanetler!

Tarihe 1877-1878  harbi olarak geçen hicri 1293 sene-i devriyesine denk geldiği için 93 harbi olarak vasıflandırılmış harptir meşhur Plevne harbi. Dünyanın en güçlü donanmasına sahip olduğumuz halde ordu mevcudu Sultan Aziz tarafından 75.000’e çıkarıldığı halde Mehmet Ali Paşa ve Süleyman Paşa’nın Osman Paşa’nın uyarılarına rağmen muhasaraya alınmış Rus ordusunu ve limanlarını bombalamaktan vazgeçtiği ihanet sebebiyle…

Bunu derecelendir:

Nene Hatun’uda Dilenmek Zorunda Bırakmışız

Kahraman Anadolu kadınının en önemli özelliği başörtüsünden aldığı İslami ilhamla onurunu, namusunu, izzet-i nefsini kem gözlerden hemde namahremlerden sakınması idi. Kemalist rejimin öcü, gerici, siyasi simge diye nitelendirdiği başörtüsü Müslüman kadının simgesi idi.İşte bu namuskar kahramanlığın en önemli tarihi şahsiyetlerinden biride kahraman Erzurum kadını Nene Hatun’dur. Fakat kemalist rejim bütün İslami kahramanlar gibi onuda açlığa…

Bunu derecelendir: