Son Devrin Din Mazlumları!

Bediüzzaman Said Nursi! M.kamal’in en büyük düşmanıdır.Belki doğru ifadeyle söylersek en büyük antikemalist mütefekkirdir.İslam’a dair ne varsa yasaklandığı,ölüleri bile nasıl gömeceğini unutturulan bir zamanda İslam harfleriyle 18 ciltlik Manevi Kuran Tefsiri Risale-i Nur’u yazmış,25 sene hapislerde,sürgünlerde türlü cefalar çekmiş,sabıkası kanıtlanamamış,hiçbir ceza almamış olduğu halde sırf İslam harflerini savunuyor diye diyardan diyara sürülmüştür.27 defa zehirlenmiş asla…

Bunu derecelendir:

Eşcinsellik ve İslam yani Livata

Bazı Müslümanlar eş cinselliği bir hastalık olarak görüyor ve bu yüzden onları olduğu gibi kabul etmemiz isteniyor. Böyle bir şey olmaz. Eş cinsellik Kur’anın ve genel ahlakın yasakladığı bir hayasızlıktır ve bu tür insanların hakları gibi iddialar safsatadan ibarettir. Bu mantıklar başka bir çok hastalık sapkınlık için de gerekli hakların verilmesi istenebilir. Ailemizi toplumumuzu eş…

Bunu derecelendir:

Türkler’in İslam Kahramanı Oluşu Serüveni

Türkler Takdir-i İlahi gereği İslam’la tanışmadan öncede savaşçı boyun eğmez millettiler.Atilla zamanında sadece yağmacı güruh olarak belli bir yaşam ortamları olmayan türkler Mete han devrinde çadır ortamına alışmışlardı. Bediüzzaman Kuran’da vaat edilen kavmin Türkler olduğunu buna delil olarak İslam’ı 350 sene Selçuklu’lar 650 sene Osmanlı’lar olmak üzere tam 1000 sene canlarıyla başlarıyla savunmalarını gösterir.

Bunu derecelendir:

Müslümanız biz, noel kutlamayız

Ne yazık ki popüler bir kültürün parçası haline getirildi. Devrin egemen gücü, devleti, inancı, kültürü ne ise diğer bütün kültürlere inançlara baskın geliyor onlara nüfus ediyor. Noel kutlaması da bunlardan biri. Hristiyan aleminin İsa’nın doğumu temelli yeni yıl kutlamaları Budist, Müslüman Yahudi topluluklarda da taklit ediliyor ve benimsenmiş. Oysa Müslümanlar Hristiyanları taklit etmemeli onların batıl…

Bunu derecelendir:

Bütün Yönleriyle İslam’da Kadın!

^^Bütün Yönleriyle İslam’da Kadın!^^ Yüce Allah kadın ve erkeği birbirinin tazammun edicisi hemde tamamlayıcısı olarak yaratmıştır. Kuran’da ki biz sizi erkek ve dişi olarak yarattık ayeti bu hususa delil teşkil eder. Hatta Osmanlı’da her erkeğin arkasında bir kadın vardır sözü atasözü gibi kabul görmüş. İsrailoğullarına gönderilen Peygamberlerden Zekeriya aslm kadınlara zulmeden kavmine cevaben erkekler kadınların…

Bunu derecelendir:

Deccal Hadislerinin Risale-i Nur’da Tevilleri

Ebû Said el-Hudrî RA’in anlattığına göre, Rasûlüllah SAS’e Deccal’den sormuş. SAS de şu cevabı vermiştir: “O (Deccal) çıktığı gün (aynen bir insan gibidir) yemek yer. Ben size, onun hakkında, benden önceki peygamberlerden hiçbirinin kendi ümmetine anlatmadığı hususları anlatacağım: Onun sağ gözü mesh edilmiştir, (görmez), pertlektir, göz hadakası yoktur, sanki hadakası cevrim içinde bir balgam gibidir.…

Bunu derecelendir:

^^Tolstoy ve İslam^^

Lev Nikolayeviç Tolstoy adı hiç kuşkusuz hem rus edebiyatının hemde roman sanatının ölmez misallerinden bir şahsiyeti bize anımsatıyor. Aristokrat bir aileden doğan Tolstoy bu sefahat aile yapısında kendini içkiye, kumara kaptırmış bir siluette gençliğini geçirmişti. Onun İslam’la tanışması ise 1908’de Hindistan’da yayınlanan İmam Sühreverdi’nin hadis kitabını okuduğunda mümkün olmuştu. Hatta bu kitaptan rus halkının o…

Bunu derecelendir:

Milli Eğitim Kitabında Mu’ta ve Şia Propagandası

Anadolu Ehli Sünnet itikadı yüzyıllarca İran Şia inancının tahdidi altında oldu. Özellikle Yavuz Sultan Selim Han’a kadar Anadolu’da İran Şia faaliyetleri Amerikan beşinci kol faaliyetlerinden daha az değildi. Köylere kentlere Şia sempatizanları gönderilip ehli sünnet halka propagandası yapılıyor özellikle Anadolu aleviliğini kendi siyasi etkilerine almaya çalışıyorlardı. Zira mezheplerine itikatlarına etki ettikleri anda siyasal olarak da…

Bunu derecelendir:

SAİD ÖZDEMİR DOSYASI

Said Özdemir  ismini birçoklarınız yeni duymuştur veya duymamıştır. Ancak Nur camiasında bilinen bir isim. Bediüzzaman’ın “talebesi” olarak bilinir. Ancak gerçekten öyle midir? Bediüzzaman’a talebe olabilmiş midir? Yoksa hakkında iddia edilen Yahudi Dönmesi olduğu iddiası gerçek midir? Yahudileri bilirsiniz ama dönmesi de ne ola diyorsanız Sabetayistler dosyamıza bakabilirsiniz. Peki Said Özdemir ismi neden gündeme geldi? Gülen…

Bunu derecelendir:

İslamın karanlık çağı

Avrupa ve Hristiyanlığın karanlık çağı olarak 1600’lü yılları düşünebiliriz. Zira 17 yüzyılda hristiyan batı mezhep savaşları ile kan gölüne dönmüştü. Roma Cerman İmparatorluğuna karşı Protestan mezhebindeki çoğunluğu Alman İsveç Hollandalı olanların sürdürdüğü savaş. Savaş her ne kadar dini ve mezhepsel gibi görünse de amaç ve hedefler her zaman siyasi olmuştur.   Nitekim batıda ki iç…

Bunu derecelendir:

Kabe imamları hatim seti full indir

  Kabe imamları hatim seti full indir CÜZ1      CÜZ2       CÜZ3      CÜZ4      CÜZ5      CÜZ 6    CÜZ7    CÜZ8     CÜZ9     CÜZ10    CÜZ11    CÜZ12    CÜZ13    CÜZ14   CÜZ15    CÜZ16   CÜZ17  CÜZ18   CÜZ19   CÜZ20   CÜZ21    CÜZ22    CÜZ23   CÜZ24    CÜZ25    CÜZ26   CÜZ27  CÜZ28   CÜZ29   CÜZ30

Bunu derecelendir: