Kayılar, Kayı Boyu, Kayı Boyu Sembolü

Kayılar Türk tarihinde önemli bir yere sahiptir. Osmanlı İmparatorluğunu kuran milletin asli unsurları da Kayılardır yani Osmanlı imparatorluğunu kuran Oğuzların Kayı Boyu’dur. Gökovuz da denilmektedir. Sultan Alparslan’ın 1071 yılında Anadolu’nun kapısını Türklere açması ile Orta Asya’dan Anadolu’ya doğru bir Türkmen akını başladı.O yıllarda Orta Asya’yı kasıp kavuran Moğolların da Türkler üzerinde baskı oluşturarak Anadolu’ya doğru…

Bunu derecelendir: