Aleviler Neden Yavuz Sultan Selim’e Düşmandır?

Yavuz Sultan Selim Osmanlı Padişahları içinde ilme,alime en çok değer veren Padişahların başlarında gelmektedir.Onun 1517 Doğu seferi şii safevi devletinin tebaası olan Sünni’lere yaptığı zulümlerin önüne geçmekti.Nitekim Abbasi Halifesi bizzat kendi isteğiyle Hilafeti Yavuz Selim Han’a bırakmış irad ettiği hutbedede ”Sünni Müslümanların şii safevi zulmünden kurtarılması Seyyid Şeyh Edebali’nin damadı Osman Gazi’nin torunu II.Selim Han…

Bunu derecelendir:

TGB denilen sözde gençlik örgütü ve katil Baas rejimi ile ilişkileri

Türkiye’de son bir kaç yılda ortaya çıkan ve İşçi Partisi paravanı olarak kurulan sözde gençlik örgütünün bu günlerde birinci gündem maddesi Suriye ve katil ESAD. Türkiye’nin Suriye politikalarını eleştirip katil ESAD ve rejiminin içeride borozancılığını yapan sözde milli özde ise kızılbaş merkezki çakma Türk örgütü. Kendi ülkesine Amerikan köpeği diye böğürüp katil ESAD rejimi adına…

Bunu derecelendir: