atatürk’ün emri ile satılan camiler

Atatürk’ün emri ile satılan camiler liste ve belgeleri “Tekbir’i Arapça okuduğu tespit edilmiş” Sn.Recep Peker C.H.P Genel Sekreteri Kırşehir vilayetinin Kenan nahiyesinde arapça tekbir alan müezzin Yusuf oğlu Hüseyin hakkında yapılan incelemede bilmeyerek tekbiri arapça okuduğu anlaşılmış ve adliyeye teslim edilmiş olduğu vilayetin bildirisinden anlaşılmıştır. saygılarımla arz ederim. Başvekalete,Riyaseticumhur Umumi katipliğine de sunulmuştur. Dahiliye Vekaleti…

Bunu derecelendir: