Resmi belgeleri ile atatürk’ün Arapça Kuran ve Ezan’ı yasaklatması

Bu bölümde Atatürk olmasaydı diye başlayan sözlere inat Atatürk varken yaşananları anlatmaya çalışacağız.Evet Atatürk olmasaydı bütün bu zorbalıklar baskılar ve zulümler olmayacaktı. “Atatürk ibadet devrimine ezan ve namazı Türkçeleştirmekle başlamıştı. Gerçekte verdiği ilk emir ezan ve namazın Türkçeleşmesi idi. Muhafazakârların sözcülüğünü yapan İnönü, Atatürk’e yalvarmış, önce ezanı Türkçeleştirelim, sonra namaza sıra gelir, demişti. Arkadan dil…

Bunu derecelendir:

atatürk’ün emri ile satılan camiler

Atatürk’ün emri ile satılan camiler liste ve belgeleri “Tekbir’i Arapça okuduğu tespit edilmiş” Sn.Recep Peker C.H.P Genel Sekreteri Kırşehir vilayetinin Kenan nahiyesinde arapça tekbir alan müezzin Yusuf oğlu Hüseyin hakkında yapılan incelemede bilmeyerek tekbiri arapça okuduğu anlaşılmış ve adliyeye teslim edilmiş olduğu vilayetin bildirisinden anlaşılmıştır. saygılarımla arz ederim. Başvekalete,Riyaseticumhur Umumi katipliğine de sunulmuştur. Dahiliye Vekaleti…

Bunu derecelendir: