Karanlığın İzleri Komünist Bolşevizm Tarihi

Joseph Stalin bir Rus Yahudisiydi .Tıpkı Rus bolşeviğinin kurucusu Lenin gibi Stalin’de Yahudiydi. 19 yy komünist katliamların odağı olmuştu. Bu katliamlar ilk olarak rönesansta vuku bulmuş 10.000 Fransız iç savaş neticesinde Paris’de öldürülmüştü. Komünist felsefe ilk olarak yunan felsefeci Demokritus tarafından ortaya atılmış ondan asırlar sonra Yahudi Alman vatandaşları Marx ve yine Alman Yahudisi Engels…

Bunu derecelendir: