Prens Bismark ve İslam!

II.Abdülhamid bugün bile siyasi dehası tam manasıyla anlaşılamamış bir şahsiyetti. Çevresi hainlerle kuşatıldığı halde defalarca suikast tertip edildiği halde bizzat başında bulunduğu Hicaz demir yolu projesine imza atmıştı. Tamamıyla Türk mühendislere yaptırdığı bu ehemmiyetli projenin yanı sıra daha şehzadeliğinde ileriyi görmüş Çanakkale mevzilerini tahkim ettirmişti. Özellikle Seyit onbaşı’nın destanlaştığı Mecidiye tabyaları Abdülhamid Han’ın daha şehzade…

Bunu derecelendir: