BELGELERLE GERÇEK TARİH PDF

Güzel bir çalışma ,yakın tarihimiz ile ilgili. Gönderen Muhammed kardeşimize teşekkür ediyoruz. “Bu harpte İngilizlerle Arıburnu, Anafarta ve Filistin cephelerinde karşı karşıya bir çok muharebeler verdim… **Kalbimde kin ve düşmanlık hissiyatı yer bulmamıştır.** İngilizlerin Osmanlı milletinin hürriyetine ve devletimizin bağımsızlığına riayette gösterecekleri hürmet ve insaniyet karşısında yalnız benim değil, bütün Osmanlı milletinin **İngilizlerden daha hayırhah (iyiliksever)…

Bunu derecelendir: