Haşim Kılıç’ın sözleri Firavuna zulmünü hatırlattı

Mahkeme başkanı Haşim Kılıç’ın sözleri milyonlarca insanın vicdanının sesi oldu. Ne dedi? “HUKUKUN EVRENSEL İLKELERİNE GÖRE HAREKET ETTİĞİMİZ AÇIKTIR” Muhtelif kaynaklardan seçilerek gelen üyelerimizin mesleki tecrübeleri mahkememizin ortak vicdanını oluşturmaktadır. Hukukun evrensel ilkelerine göre hareket ettiğimiz açıktır. Dostluk ve düşmanlık alanlarına kapalı olduğu gibi, bireysel inançların da dışındadır. İnsanlık onurunun varlığı, temel hak ve özgürlükleri…

Bunu derecelendir: