Andımız Garabeti Hakkında Bir Malumat

İstiklal Mahkemelerinin ilk kurucu üyelerinden Mason Dr.Reşif Galip 1933yılında Nazi Almanya’sından esinlenerek yazdığı andımızın ilk uygulayanları Nazi Almayası ve sonrasında Mussulini İtalyasıydı. İşte Hitler’in okullarda okuttuğu andımızın, bizdekine benzerliklerini göreceksiniz.İlginç olanı Nazı Almanya’sında kinde  Tanrının adı var ama biz dekinde Allah’ın adını geç İslam’ın hiç bir kanunun müsaade edilmiyordu. ”NAZİ ALMANYA’SINDA Kİ ANDIMIZ”

Bunu derecelendir: