Kadir gecesi ne zaman? Kadir gecesi önemi

Kadir Gecesi ve Allah Resûlü’nün (sas) Hayatındaki Yeri ve Önemi Kadir Gecesi, Kur’ân-ı Kerim’in Levh-i Mahfuz’dan dünya semasındaki Beytü’l-İzze’ye toptan, oradan da yeryüzüne parça parça ilk defa indirilmeye başladığı, Hazreti Cebrail’in (aleyhisselâm) Peygamber Efendimiz’e (sallallâhu aleyhi ve sellem) ilk vahiy ile birlikte peygamberlik vazifesini getirip tebliğ ettiği kutsal gecedir. Kur’ân-ı Kerim’de aynı isimle anılan 97.…

Bunu derecelendir: