Farsça beyitler

Farsça beyitler . Men bende-i Kur’anem eğer can darem Men hak-i reh-i Muhammed Muhtarem Eğer nakl küned cüz iyn kes ez güftarem Bizarem ez o , ve ze an sühan bizarem Ben ,eğer can taşıyorsam Kur’anın kulu ve kölesiyim Ben ,Seçilmiş Peygamber Hz. Muhammed ‘in (as) yolunun toprağıyım Bir kimse, bundan başkasını, benim sözümden naklederse…

Bunu derecelendir: