Allah peygamberine ahirette bacağını açıp baldırını gösterir mi?

1- “Allah ahirette Peygamberlere kimliğini kanıtlamak için bacağını açıp baldırını gösterir.” Müslim İman 302, Buhari 97/24,10/29, Hanbel 3/1 2- 2-Cehennemde en şiddetli azaba uğratılacak kişiler ressamlardır. Buhari Tesavir, 89 3- Peygambere Allah’ın yerleri ve göğü yaratmadan önce nerede olduğu soruldu, Peygamber ; ?Bir bulut içerisinde idi, üstü hava, altı hava idi.?dedi. Hanbel 4/11 _____________ Ne…

Bunu derecelendir: