Şia inancı , Şia hadisleri, Şia imamları

Sevgili okuyucular son dönemde artan sünnilik ve şia güncellemelerinin sebebi elbette bölgesel olarak ortaya çıkan şialık ve şialığa dair inanç meselelerinin bize bakan yönleri.Her ne kadar mezhep taassubuna inanmasak da “Allah bize mezhebimizi sormayacak” düşüncesini kendimize rehber etsek de bazı tartışmalar ve meseleler izahat istediğinden onların birkaçına değineceğiz. İlk meselemiz Şia’da hadis nakilleri ve imam…

Bunu derecelendir: