Aleviler Neden Yavuz Sultan Selim’e Düşmandır?

Yavuz Sultan Selim Osmanlı Padişahları içinde ilme,alime en çok değer veren Padişahların başlarında gelmektedir.Onun 1517 Doğu seferi şii safevi devletinin tebaası olan Sünni’lere yaptığı zulümlerin önüne geçmekti.Nitekim Abbasi Halifesi bizzat kendi isteğiyle Hilafeti Yavuz Selim Han’a bırakmış irad ettiği hutbedede ”Sünni Müslümanların şii safevi zulmünden kurtarılması Seyyid Şeyh Edebali’nin damadı Osman Gazi’nin torunu II.Selim Han…

Bunu derecelendir: