Türk vatandaşı mı? Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı mı?

Yeni anayasamızda “milli mensubiyet” ifadesi bulunmamalıymış! Yani “Türk” demek cızzz! Ya ne diyecekmişiz? “Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı”! Tabi elinin körü de diyebilirsiniz,hatta daha bile uygun düşer! – Milliyetiniz? – Türkiye Cumhuriyet, vatandaşı. – Yani Türksünüz! -Hayır , Türk değilim, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşıyım! Bu dahiyane fikri ortaya atan aklı evvellere sesleniyorum,şunu bir yabancı dile çevirin de o…

Bunu derecelendir: