Türkiye’de dindarlık ve başörtüsü nereye gidiyor?

Eğer yapılan araştırmalara bakacak olursanız Türk halkının kahir ekseriyeti kendisini “dindar” olarak tanımlıyor. Yani kendisine dindar diye dine ait değerlere ve ilkelere ahlaki öğretilere önem kesim hayli fazla. Peki etrafımızda özellikle de genç nesilde dindarlığın ne yana gittiğini görebilen var mı? Geçmişte çarşaflı olup da elinde içki yada sigara dolandıran insan görmek mümkün değildi. Veya…

Bunu derecelendir: